Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27719
Ποιο το Ψηφιακό
μέλλον της
Ελλάδας
Με covid-19 οι οικονομίες των
α1σχυρVw της Ευρπης
Τις προοπτικές της Ελλάδας στην ψηκαι η Τράπεζα της
Γαλλίας (-9%), εν η
κυβέρνηση εκτιμούσε
ότι το ΑΕΠ θα συρριφιακή εποχή, καθς και τις επαναστατικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει η
τεχνολογία των δικτύων 5G παρουσίασαν οι συμμετέχοντες στη δεύτερη ενο τητα του 6ου Επιχειρηματικού Φόρουμ
Ελλάδας- Σουηδίας Η Μετάβαση της
Ελλάδας προς ένα Βισιμο Μέλλον >.
Στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημιουργία μιας βισιμης
κοινωνίας στο μέλλον επικεντρθη κε η
πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα , Σάρλοτ Σαμελίν (Charlotte Sammelin), κατά
την εναρκτήρια τοποθέτησή της, τονίζο ντας ότι ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί
να ενεργοποιήσει πολλαπλές συνέργειες
μεταξύ των δύο χωρν . Ι3
Σύμφωνα με ανακοίνωση
χνωνόταν κατά 11%.
Η Γαλλία πράγματι
άντεξε καλύτερα κατά το 1ockdowη του
Νοεμβρίου, με το ΑΕΠ να μεινεται κα τά 1,3% το τέταρτο
τρίμηνο.
Στην Ισπανία, το Α
ΕΠ κατέγραψε βουτιά
11% κατά τη διάρκεια
του περασμένου τους, σύμφωνα με την
πρτη επίσημη εκτί
μηση . Η επίδοση αυτή
συμβαδίζει με την
πρόβλεψη της ισπανικής κυβέρνησης (11,2% ) , εν αυτή του
Διεθνούς Νομισματι χού Ταμείου (ΑΝΤ) ή.
CORONAVIRUS
Ανοδος
καταθέσεων και
χορηγήσεων στις
τράπεζες τον
Δεκέμβρ1ο
το περασμένο έτος , ύστερα από αύξη ση
κατά 1,9% το 2019 , σύμφωνα με την πρτη εκτίμηση που ανακοίνωσε η εθνική
στατιστική υπηρεσία της χρας (Insee).
Ενα ποσοστό συρρίκνωσης που δεν έχει
καταγραφεί ξανά μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο , αλλά σε κάθε περίπτωση καλύτερον από αυτό που προέβλε πε η Insee
ταν πιο απαισιόδοξη (-12,8%).
Η οικονομία κατέρρευσε την άνοιξη
πριν ανακάμψει το καλοκαίρι , αλλά η οικονομική δραστηριότητα, ειδικότερα η
τουριστική , φρέναρε από την επιστροφή
των υγειονομικν περιορισμν .
Η Ισπανία έκλεισε το
Μετά τη Γερμανία και μερικές ημέρες πριν από την Ιταλία ή την ευρωζνη ,
η Γαλλία και η Ισπανία επιβεβαίωσαν ότι οι οικονομίες τους γνρισαν βαθιά ύ.
φεση το 2020.
Το ακαθάριστο εγχριο προϊόν (ΑΕΠ)
στη Γαλλία συρριχνθηκε έτσι κατά 8,3%
εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριν
τον Δεκέμβοιο.
Τον ίδιο μήνα οι τράπεζες χορήγησαν
νέα δάνεια 1,4 δισ . ευρ στον ιδιωτικό
τομέα , με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης
να αυξηθεί σε 3,4%, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά , σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις
συνολικά του ιδιωτικού το2020 με πάνω από μισό εΣΕΛΔΑ .
Μετασχηματισμός του πρωτογενή τομέα
σε Πέντε κατευθύνσεις
Ανακοίνω σε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
μέα (νοικοκυριά και επιχει - ΕΛΔΑ 3
Τη δεσπόζουσα θέση του πρωτογενούς
Σεληνιακές φάσεις έχει ο
ανθρπινος ύπνος
Τήρηση της
συμφωνίας ζητά η
ΕE από την
τομέα στην αναπτυξιακή στρατηγική
της χρας επαναβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με
τέβη το πρωί της Παρασκευής υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των
επισκέψεων του σε υπουργεία , όπου σημειθηκε αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας
κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Ε
πιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη
σημασία της προστασίας των ελληνικν
προϊόντων μέσω του ελληνικού σήματος
και προανήγγειλε νομοθετικές πρωτοβουλίες στη συγκεκριμένη κατεύθυνση,
Μεταξύ άλλων , ο πρωθυπουργός επισήμανε <για εμάς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί εντρικό συ στατικό πυλνα της
αναπτυξιακής στρατηγικής , την οποία έ χουμε σχεδιάσει για τη χρα για την επόμενη δεκαε-ΑΜ
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (27/01), δείχνει ότι τα ανθρπινα πρότυ
AstraZeneca
παύπνου εξαρτνται πολύ περισσότερο από τις μεταβαλλόμενες φάσεις του φεγγαριού
απ' 6,τι εθεωρείτο .
Συγκεκριμένα, μια ομάδα ερευνητν από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον (UW), το
Πανεπιστήμιο Γέιλ και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Quilmes, στην Αργεντινή, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι στις τρεις έως πέντε ημέρες μέχρι την πανσέληνο, οι άνθρωποι πηγαίνουν στο χρεβάτι αργότερα και έτσι χοιμούνται για μικρότερο χρονικό
διάστημα
Η AstraZeneca κινδυν εύει να κατηγορηθεί για αθέτηση του συμβολαίου της
με την Ευρωπαϊκή Ενωση και ίσως να υ
ποχρεωθεί να επαναδιαπραγματευθεί την
συμφωνία προμήθειας εμβολίων στην Ε
νωση, το Ηνωμένο Βασίλειο ή και στους
δύο, προειδοποιούν νομικοί, σύμφωνα με
άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
The Guardian.
www.Gimοprasion.gr
Η AstraZeneca ισχυρίζεται
ότι ο συμβόλαιο με την ΕΕ την Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα