Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σημαντικό πολιτιστικό γεγονός
η γεωφυσική έρευνα στο υπέδαφος
του Κήπου των Ηρων
Έργο πνοής για
το Μεσολόγγι
Συνάντηση
Λιβανού-Πιερρακάκη
για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του
πρωτογενούς τομέα
Στόχος της γεωφυσικής έρευνας αυτής είναι, η αποκάλυψη -Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ΕΝΟΠΟΗΣΗ
θαμμένων μνημείων από προσχσεις του παρελθόντος
και η απόκτηση πληροφοριν για την αρχική πορεία του
τείχους Κοκκίνη
.........Σείδα 8
*000000000000ι
ΘΑΛΑΣΣΟΥΠΟΛΗ
Ησκέψη ενός ονειροπόλου
των ιστορικν χρων από τον Κήπο των Ηρων μέχρι
το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο που προβλέπεται να
ανακαινισθεί και να επεκταθεί
Του Αθ. Σπυρόπουλου
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο είναι υπεύθυνος της έρευνας , την
της αναβάθμισης και ανάδειξης του
........είδα 4
00000000 0000000000000 0 0 0 000 0 0 0000ς
τελευταία 20ετία βρίσκεται πίσω από
την περίοδο 20-23 Ιανουαρίου 2021, εμβληματικού αυτού χρου του Κήπου κάθε μεγάλη γεωφυσική έρευνα στην
πραγματοποιήθηκε στο υπέδαφος των Ηρων του Δήμου Ι.ΠΜεσολογγίου . ιστορία και αρχαιολογία στην Ελλάδα
του Κήπου των Ηρων Γεωφυσική
έρευνα (Διασκόπηση) από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας
και Λευκάδας σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης ΓεωφυσικήςΕρευνας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Συμμετείχε και το
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Το Σάββατο 23/1/2021 μετά την
ολοκλήρωση των εργασιν, σε
τηλε-συνάντηση οι επικεφαλείς των
επιστημονικν αυτν φορέων αναφέρθηκαν στις εργασίες που έγιναν
και επεσήμαναν την ανάγκη και την
σκοπιμότητα της έρευνας
Συντονιστής της τηλε-ουνάντησης
ήταν ο Νικ. Ζαχαριάς Καθηγητής στο Εργαστήριο Αρχαιο μετρίας Επίσης, ότι ο Καθηγητής Γρηγόρης ιστορία και το απόθεμα του πολιτισμού
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Τσόκας του Εργαστηρίου Γεωφυσικής αποτελείαπό την πρτη στιγμή άμεση
οποίος επεσήμανε ότι η έρευνα αυτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που προτεραιότητα.
Παντού φως
και έργα, εδ ...
σκότος!!!
και το εξωτερικό όπως στον
Λόφο Καστά στην Αμφίπολη, το
ΠΡΟΤΑΤΟ του Αγίου Ορους, Θάσο,
Λαμία, Σπάρτη και πολλούς άλλους
σημαντικούς αρχαιολογικούς και
ιστορικούς χρους. Κατά σειρά
μίλησαν οι:
ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ (Δήμαρχος ΙΠ.
Μεσολογγίου) Η έρευνα σε ένα
σημείο που αποτελεί την καρδιά
της ιστορίας του Μεσολογγίου,
τον Κήπο των Ηρων , που είναι
το ιερότερο σημείο της Ελληνικής
Επανάστασης , ανατέθηκε στα
καλύτερα χέρια. Θα ήθελα με την
ευκαιρία του γεγονότος αυτού να
καταθέσω κάποιες σκέψεις μου .
Για την παρούσα Δημοτική Αρχή η
Τεωφυσιές
Διασκοπήσεις
Του Αλτάνιου Κλεισοβίτη*
*00000000000000000 0 00000000000000000000000 04
000000000000000000000000000
στον Κήπο Ηρν
.Π. Μεσολογγίου
4Η Εκκλησία πολύτιμος
συνεργάτης στις
εκδηλσεις του 2021)
Αδιαφορία ή άγνο ια;
20-23 Ιανουαρίου 2021
ΔΗΜΟ// ΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Απωλοακαρνανίας και Λευκάδας
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης εωpoκής Εpευ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεοoαλονκης
Πανεπιστήμο Πελοnoννήoου
........ελίδα8
*0000000000000006000ο00000000 0 0 0000 000000000
Δήμος !. ΠΜεσολογγίου
*0000000000000000000ο000000000000000000000000
Ξεκινούν
οι παρεμβάσεις στο
κέντρο του Αιτωλικού
θα αρχίσουμε τα
.. μπαλματα;
Συνέχεια σελίδα 4
Η Εξοδος του Μεσολογγίουν αποκτά περίοπτη
θέση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνν
υ.......ελίδα 8
00 000000000000000(
)90000000000000
Έξοδος των Ελεύθερων Πολιορ-του Πολεμικού Μουσείου Αθηνν ν αναπαράστασηςενός διοράματος-το
κημένων είναι το πλέον κομβικό αφιερσει την βασική θεματική ενό- οποίο θα βασίζεται στον πίνακα του
σημείο της Επανάστασης των
Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο , η
Ιερή πόλη του Μεσολογγίου θ'
αποτελέσει την <πεμπτουσία
των δράσεων που διοργαννει
το Πολεμικό Μουσείο, τιμντας
τα 200 χρόνια της ελεύθερης
Ελλάδας
0 Πρόεδρος Αναστάσιος Λιάσκος, ο Αντιπρόεδρος Υποπτέ
ραρχος Ιωάννης Θεοδοσουλάκης
και ο Σύμβουλος Υποστράτηγος
Αριστομένης Κράγκαρης που κατάγεται τητα των εορτασμν του, στην Ιερή από τον Δήμαρχο 1Π. Μεσολογγίου με
από το Μεσολόγγι, μετέφεραν προς το Πόλη του Μεσολογγίου και την Εξοδο. ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθς όπως
Δήμαρχο Κστα Λύρο, την απόφαση Αυτό, θα γίνει μέσω μιας πρωτότυπης είπε στόχος των εορτασμν για
Θέλουμε επιτέλους
δρόμους
.'......είδα 4
*0000000000000000000ο0000000000000000000000ς
θεόδωρου Π Βρυζάκη  και θα
καταλαμβάνει έκταση περί τα
50 τμ Ταυτόχρονα, θα υπάρξει
ειδική αναφορά με ανάρτηση
στήλης, όπου θα αναγράφονται
τα ονόματα των Φιλελλήνων
που αγωνίσθηκαν στο όνομα
του οράματος της Ελευθερίας
των Ελλήνων.
Η ανακοίνωση της απόφασης του
Πολεμικού Μουσείου έγινε δεκτή
Και ο Δήμος συμμετέχει
στο κουρέλιασμα
'τ......Σελίδα 4
Ω! Κολυμβήθρα
Ιερά του Γένους
Μεσολόγγ .
.......είδα 7
*00000 0 0 0000000
Σπήλιος Λιβανός
σε Αντιπεριφερειάρχες
πρωτογενούς
παραγωγής:
Να ενισχύσουμε την
επιχειρηματικότητα
στον αγροτικό τομέα
Συνέχεια σελίδα 2
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika. gr
Νικήτα Χρ. Φιλιππόπουλου
.........είδα 5
Σελίδα 6
.000000000000000(
000000 00000000000000000000000000000000000000
νικη Χρηματοδότηση: Συμμετοχή:
Συνεργασία:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post