Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: "Όχι" την... 25η Μαρτίου είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚGNΤRA
Ετos 80 Αρ. φύλλου 2144
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΓΙΑ ΝΑΜΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΟΥΝ
οΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
"ΟΧΙ. TΗΝ. 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΙΠΕ Ο ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΠΟΥΤΙΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Η ΣΠΟΥΔΗ Τns ρωσικής κυβέρνησns να αποκλείσει κατηγορηματικά τη
συμμετοχή του Βλαντιμίρ Πούτν στη στρατιωτική Παρέλαση Τns 25ns MapΤίου Που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί συμπληρνονται 200 χρόνια από
την απελευθέρωση Tns χρas μαs αnπό τον τουρκι κό ζυγό, απoκαλύπτει τουs
ισχυρούs δεσμούs του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίn Ερντογάν.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ
Γίγαντας με ξύλινα Πόδια
ΣΕΛ. 3
Η ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ Πανδημία αποκάλυψε
ότι η Ευρπη είναι έναs γίγαντas με ξύ
λινα πόδια.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άνοιγμα στην κοινωνία
ζήτησε ο Αλ . Τσίπραs
| ERMGU46 SPOR
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ οι Ευρωπαίοι Πολίτες n ρακολουθούν να εξελίσσεται μια πρω
τοφανής κατά στα ση με κυρίαρχο στοιχείο την ανικανότητα Tns διαχείρισns τns
πανδημίαs.
Τ γεγονόs ότι η Πορτογαλία έχει ξεμεί
νει κι από φιάλες οξυγόνου δεν είναι ιδ αίτερα κολακευτικό και δείχνει την διάλυση Που επικρατεί στουs τομείs Υγείas.
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ των Πολιτν στουs
ευρωπαϊκούs θεσμούs έχει χαθεί.
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ο κόσμοs σε Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία κι
άλλες χρεs, κατακερα υννει την αν κανότητα που επιδεικνύει το ιερατείο
των Βρυξελλν.
ΣΕΛ. 7
BSB parabita 9 1
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ROMANΟ!
Δεύτερη ευκαιρία για
τοUs δικαιούχοuS
ΣΕΛ. 3
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Τρίτο "όχι " στο αίτημα
του ανακριτή Που
ερευνά τIs ευθύνες
για το Μάτι
ΣΕΛ. 11
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΣΕΛ. 8-9
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΑΤΤΙΚΗ-ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΧΘΕ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ
Ιστορική ύφεση για
TIS οικονομίεs λόγω
μέτρων και lockdown
D ΣΕΛ. 11
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΟΑΕΔ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
εδ Πρωταγωνιστεί
h ενημέρωσή σου
Τοus χρόνoUs Που ξεκλειδνουν οι απολύσειs των εργαζομένων, εν μέσω Πανδημίαs, από τI5 επιχειρήσειs Πou
έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξηs διευκρινίζει το υπουρ
γείο Εργασίαs. Στουs τελευταίεs μήνεs χιλιάδες επιχειρήσε1s έχουν προβεί σε απολύσειs Προσωπικού.
KOΝTRΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
f| LVE You Tube
ΦLIVE
ΣΕΛ. 10
ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
KGNTRΑ