Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιανουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7679
Τιμή Φύλλου 0.50
Τακριτήρια
Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενν:
Σε κλίμα ενότητας και
συστείρωσης εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία
ο Προϋπολογισμός
του Δήμου Γρεβενν
για το 2021
για την ενίσχυση επιχειρήσεων
με κάλυψη πιγίων δαπανν
Συνέχεια στην 4
("κλειδί" η μείωση
κύκλου εργασιν
κατά 30%
Ανάρτηση του Δασικού
Χάρτη των Τοπικν &
Δημοτικν Κοινοτήτων
των Δήμων Γρεβενν
και Δεσκάτης
της Π.Ε. Γρεβενν
Συνέχεια στην 10
Προσωρινή σύνταξη
C345-384 το μήνα σε όλους
τους εν αναμονή συνταξιούχους
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
Την ανάδειξη των ιδιατερων
τΟπικν προϊόντων προωθεί
οργανομένα η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Enίσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,,
Συνέχεια στην 6
Παρουσίαση
νέου αθλητικού
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
νομοσχεδίου
Συνέχεια στην 20