Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Η Zetor κλείνει
75 χρόνια από
το πρτο της
τρακτέρ σελ. 18
Βαριά έξοδα,
ακριβή γη
σβήνουν το
Πάνω 30%
το κόστος
ζωοτροφν
Τα 4 μέτωτα
που θα κριθεί
το αγροτικό
Με αυξημένη
συνδεδεμένη
οι αποδοτικοί
Η ξαφνική άνοδοs στιs τιμέs
Στη λογική Πριμ ανταγωνιστιτων ζωοτροφν Πυκννει τα
αιτήματα κτηνοτρόφων για
ενίσχυση του κλάδου . σελ. 44
Ισχυροποίηση του Παραγωγού
κότηταs, ο σχεδιασμός των συνστην αλυσίδα αξίαs , βλέπει ο
δεδεμένων με διαφοροποιημέπριμ Νέων
πρωθυπουργός ενόψει τns
νέαs ΚΑΠ και με πόρουs του
νο Ποσό ανά δικαιούχο. σελ. 4
Ταμείου Ανάκαμψηs. σελ. 11
Τροπολογία
σζει ειδικά
δικαιματα
Στο κανονικό
καθεστς έως
31 Μαρτίου
Απλήρωτοι, χωρίς δικαιματα
και με υψηλό εξοδολόγιο,
οι νέοι αγρότες στο περιθριο
Ένα Ποσό ανά εκμετάλλευση
Παράταση για ένταξη αγροτν στα βιβλία και ευελιξία
για όσουs Παραγωγούs δεν
έχουν γη, Προβλέπει ειδική
διάταξη τns νέαs ΚΑΠ Που
εισάγει η Ευρωβουλή. σελ. 5
για τis τροΠΟΠοιητικέs αγροτικν ενισχύσεων σε νομοσχέagrenia -σελ. 10
διο του Οικονομικν. σελ. 8
ΣΑΒΒΑΤ0: t Τριν ιεραρχν
Μήνας lος, Εβδ. 4η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:31-Δύση 17:46
ΣΕΛΗΝΗ: 17 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
772241 Η944108
ΕΝΟΕΤ