Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Aρ. φύλλου 6830-12.282
0,50 ε
Ο Γιργος Ζης
αναλαμβάνει
το Διεθνές
Διαγωνιστικό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ
Ταινιν Δράμας
Οσοι έχουν την
|Σταδιακή επαναλειτουργία
υγεία τους μπορούν
να προσφέρουν
εθελοντικά αίμαν
Δηλσεις της προέδρου του Περ . Τμ.
κας Παπα δοπούλου στον n.Τ.
Η Συμφωνία
των Πρεσπν
το μεγάλο λάθος
και προγραμματισμός
τακτικν χειρουργείων
και τακτι κν
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
εξωτερικν ιατρείων
Νέοι μόνιμοι γιατροί στο Νοσοκομείο Δράμας
Μια μικρή ελπίδα για τις επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ
Διοίκηση: Το Νοσοκο μείο
θωρακίζεται συνεχς
με μόνιμους γιατρούς
Ουδέν νεότερο από το μέτωπο
της μη επιστρεπτέας επιχορήγη σης
Κατατέθηκαν 20.000 αι τή σεις και μέχρι από τις αρχές Δεκεμβρίου δεν υπάρχει
Τίποτα άλλο
Παράταση συμβάσεων φύλαξης και τραπεζοκόμων
Του Θανάση Πολυμένη
-Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ του
μόνιμου προσωπκού
στο Νοσοκομείο Δρά .
μας, είναι το κύριο ζητούμενο τα τελευταία χρόνια .
Η δύσκολη δεκαετία που
μόλις αφήσαμε πίσω μας
και η οικονομκή κρίση που
έπληξε ιδιαίτερα τη δημόσια Υγεία , άφησε πίσω της
πολλά κενά σε ατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Τα ρεπαρτάζ που έχει δημοσεύσει ο Πρωνός
Τίπος- αλλά και άλλοι συνάδελφα , και ακόμα οι συνεχείς
προσλήψεις στο Νοσοκομείο της Δράμας , είναι ουκ
ολίγα. Τα τελευταία χρόνια , το Νοσοκο - Πρw από δυο μέρες , ο nρωινός
μείο Δράμας, παρουσίασε πολλές ελλεί - Τίπος . δημοσίευσε ότιτο ΔΣ του Νοσοψεις ιατρν και μάλιστα κυρίως κομείου Δράμας , ενέκρνε την ανάγκη
παθολόγων , καρδιολόγων αλλά και πρόσληψης 9 γιατρν : 4 παθολόγο , 1
άλλων ειδικοτήτων.
Παλλές φορές , οι προσπάθειες των τε μονολόγοι και 1 εντατικολόγος Μάλιστα ,
λευταίων διοικήσεων για προκήρυξη θέ - δεν αποκλείεται, στην πορεία , σε αυτές
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
εγκλείσεις για
Δράμα
Ξάνθη
Του Θανάση Πολυμένη
ΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, είχε ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Αν . Μaκεδονίας-Θράκης το περασμένο φθνάπωρο και
αγγζει όλες τις επιχερή σεις nου έχουν πληγεί από την
πανδημία του Covid-13
Ανάλογα με τους εργαζόμενους που απασχολεί κάθε
επιχείρηση , θα μπορούσε να επιχορηγηθεί από 2.000
ευρ μέχρι και 15.000 ευρ και αναλυτικότερα:
Από μηδέν (0)(F1 ) έως και έναν (1 ) εργαζόμενο-2.000 ήδη λάβει την τελκή έκριση, πραεμένου να ξεκνή
Από δύο (2) έως και πέντε (5 ) εργαζόμενους -3.500
1 Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15 εργαζόμενους - πολλά είναι τα παράπονα από τους επαγΥγελματίες του
6500 ευρ.
Νέες προσλήψεις
Ροδόπη
Έβρος
Καβάλα
αναισθησιολόγος , 1 ουρολόγος, 2πνeυΘάσο
Σαμοθράκη
δεν υπήρχε δηλωμένο ενδιαφέρον από σύνταμα αναμένεται να βγεικαι η σχετκή
επιστήμονες να έρθουν και να εργαστούν προκήρυξη. Μέχρι το τελικό αποτέλεσμα
στο Νοσοκομείο της Δράμας.
Μάλιστα , πριν από 5 χρόνια περάτου , ο για να οριστκοποηθούνα διαδκασίες ,
Δήμος Δράμας έδωσε κνητρο σε όσους εφόσον βέβαια υπάρ Eε ενδιαφέρον από
επικουρικούς γιατρούς ενδιαφέρονται να γιατρούς να έρθουν στη Δράμα .
βρεθούν και να εργαστούν στη Δράμα , Νέοι μόνιμοι γιατροί
επιδοτντας το ενοίκο της κατοικίας Στο μεταξύ , χθες , η Διοίκηση του No τους στην πάλη Κάτι
στηκε νομκά και ακολούθησαν και άλλα στική πρόσληψη νέων μόνιμων γατρν ,
Δήμοι της χρας
Η αλήθεια είναι nάντως ότι έφερε νέα ημέρες και ανήκουν πλέον στο ίδρυμα
δεδομένα στο χρο της δημόσιας Υγείας υγείας του Νομού μας
και στο χρο του ΕΣΥ., αναδεκνύοντας
και μεγεθύνοντας κυρίως όλα τα προβλή- αυτοί εναι:
ματα , τις ελλείψες και ις άποιες παθοΥένειες του συστήματος.
Όταν το Νοσακομείο μας μετατράτηκε κολογίας
σε Νοσοκομείο Covid-19 , οι ελλείψεις -Τσιάρας Γρηγόρ ιος: Επμελητής Β ,
του προσωπικού διαφάνηκαν ακόμα πe - εδοκότητας Ορθοπαιδκής- Τραυματολορισσάτερο . Τόσο ατρικό , όσο και νοση- γίας.
λευτικό προσωπικό αλλά και εργαζόμενα Στρατάκης Ιωάννης : Επμελητής Β,
άλλων ειδικοτήτων , νόσησαν με το Covid - ειδικότητας Καρδολογίας,
19 και δεκάδες άτομα έπρεπε να λείψουν Από την Πρακήρυξη 1965/11.02.2020
από το Νοσοκομείο με αποτέλεσμα να των οκτ ( 8) μονίμων θέσεων ιατρν
υπάρξρυν τεράστιες δυσκολίες . Το πρό- Ε.ΣΥ., έχει ολακληρωθεί ο αορισμός Ι Και όπως πληροφοριακά έχει αναφερθεί, στα μέσα Δε ΣΜΟΣ ΑΜΘ , καθς και η έλλειψη προσωπικού,
βλημα αυτό -λυσαν. μερικς οι εθελον - των τρν (3 παρατάνω δορισθέντων ια
τές ιατροί που ήρθαν στη Δράμα κυρίως τρν.
από Νοσακομεία της Απικής
σουν άμεσα οι πληρωμές
Παρ' όλα αυτά , μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένα νε ότερο γύρω από το όλο πρόγραμμα. Στο Νομό Δράμας ,
όμως , θα περάς
ένα μεν
λιανεμπορίου, από καταστήματα και άλλες επιχερήσεις.
1 Από δεχα ξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους-που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν ειδοποιηθεί για i 10.000 ευρ.
Από είκοσι ένα ( 21) έως και σαράντα εννέα ( 49)(F2) ερ - Από Δευτέρα οι πρτες ειδοποιήσεις
γαζόμενους (σε ΕΜΒ- 15.000 ευρ.
Σύμφωνα με ηις τελευταίες πληροφορίες που είχαν δε Τύπος, είναι ότι οι πρτες εταμεύσε ς χρηματικν
επίσημα το φως της δημοσιότητας , ήταν σις αρχές Δε - ποσν θα αρσουν να αποστέλλονται στους δικαιούκεμβρίου 2020, όπου μέχρι τότε περισσότερες από χους από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και στη συνέχεα,
19.000 επιχειρήσες από όλη την Περιφέραα Αν . Μακε - καθς υπήρχαν προβλήματα στην εταιρεία mou διαχε1 δοίας-Θράκης είχαν υποβάλλει απήσεις για τη μη επ- ρίζεται το σχετικό πληροφορακό σύστημα.
στρεπτέα επιχορήγηση .
Ο επιχειρήσεις αυτές , ανήκουν κυρίως στους κλάδους αυτές που ανήκουν στο λιανεμπόριο και άλλες, κάνουν
του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου , του τουρ σμού, της εστίασης, της μεταποίησης , των κατασκευν
των ελεύθερων επαγγελμάτων , των μεταφορν , της που έχει προκύψει είναι πάρα πολλά, οι επαγγελματίες
ενημέρωσης και άλλες.
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα μπορούν να δουλέψου ,
1 90 εκατ. ευρ μέσω του ΕΣΠΑ της Περφέρειας και θα σουν επχειρήσες, ακογενειακά έξοδα και ανάγκες εππρέπει να σημειωθεί ότι, η κατάθεση των απήσεων έχει βίωσης .
καταληκτική ημερομηνία 18 Μαρτίου 2021.
Την ευθύνη του προγράμματος έχει η ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ
ποτα.
τελικά θεσπί - σοκομείου Δράμας ανακοίνωσε την ορ α τελευταίες πληροφορίες που έχει ο-Πρωνός
οι οποίοι ορκίστηκαν τις προηγούμενες
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση .
α ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πάντως, και κυρίως
- Ματσουκατίδης Παναγιτης: Επμελητής Β , ειδικότητας Μαευτικής-Γυναιι αδύνατα δυνατά προκεμένου να κρατηθούν όρθεες.
Τα προβλήματα από τις επαναλαμβανόμενες καραντίνες
αδυνατούν να επιβισουν και οι ελάχιστες ημέρες όπου
είναι ικανές να συντηρή
Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός, ότι υπάρ
χουν και κάποια προβλήματα με τη διοίκηση του ΔΕ Υεγονότα Πoυ αναφέρονται ως λόγοικαθυστέρησης στη
1 κεμβρίου 4.000 απήσας βρισκόντουσαν στο τελικό στάδιο επεξεργασίας , εν rερισσότερες από 1.000 έχουν διεκπεραίωση μεταξύ άλλων.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα