Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αθλητικές υποδομές
σε Καστόρι και Ξηροκάμπι
Η cVamvakou Revival
αναζητά συνεργάτες
> σελ. 8
Καταργείται η Football League
Π Προβλέπει το αθλητικό νομοσκέδιο
> σελ . 15
> σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6048 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Έως 8 Φεβρουαρίου η παράταση των περιορισμν
Συνεχίζεται το lockdown
στη Σπάρτη
Ραντεβού και είσοδος
σε καταστήματα
Τ λειτουργεί
και Πως από σήμερα
στον Δ. Σπάρτης
Δια ζσης τα γυμνάσια
από Δευτέρα
Αυξήθηκαν οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας
Διαφοροηοιούνται τα μέτρα
για τον Covid -19 ano oήμερα
Σάββατο 30/1 στον Δήμο
Σπάρτης , Που nαpαμένει σε
Την Παράταση tων αυστηρότε ρων μέτρων ηεριορισμού για κρουσμάτων σε αυξημένα επi - ενεργά κρούσματα στον Δ νουμε έκκληση στους συμπολί τον Δ . Σπάρτης , για μία ακόμα
εβδομάδα, αnoφάσισε η Γενική Σπάρτης , noυ Παραμένει σε χονται σε 69 περιπτσεις για ηιστή τήρηση των μέτρων.
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ύστερα aπό εισήγηση της
επιτροπής των ειδικν του ρίου έως τη Δευτέρα 8 Σπάτης από τις 14/1,ο Ν. Χαp - εικόνα της περιοχής , στε τα
ΥΠουργείου Υγείας για τον Φεβρουαρίου και ρα 600 το δαλιάς είπε nως το ικό φορτίο επιπλέον Περιοριστικά μέτρα να
Covid -19. H επιδημιολογική ει - Πρωί
κόνα του κορωνοίού στην ne ριοχή
Προβληματίζει, όηως αnοτυπ - Χαρδαλιά , είναι χαρακτηριστικό ρείται αυξητική τάση των κρουνεται από την επιμονή των nως εν στις 14 Ιανουαρίου , τα
σμάτων , Για αυτό και aπευθύ ηεδα . Ετσι , η καραντίνα στον Δ Σπάρτης ήταν 53, ηλέον ανέρ τες μας nου μένουν στη Σπάρτη
ακόκκινο- επίπεδο έως 8/2.
Ειδικότερα:
Η απαγόρευση κυκλοφορίας nαpαμένει από τις 6 το
oπόγευμα έως τις 5 το Πρuί
[υπόλοιηες ρες κίνηση με
αnoστολή sms).
Τα καταστήματα ένδυσης .
υπόδησης , καθς και τα
κομμωτήρια τα κατοστήματα
Περιποίησης και τα βιβλιοΠωλεία λειτουργούν με τη
διαδικασία του Προκαθορι σμένου ραντεβού και εισό δου στο κατάστημα (click in a
shop). Για ο υπόλοιπa κατα στήματα συνεχίζεται η μέθοδος click away.
Λειτουργούν δια ζσης τα
Γυμνάσια (τα Λύκεια λει τουργούν με τηλε - εκπα
δευση aπό Δευτέρα 1
Φεβρουαρίου .
Στους χρους λατρείας
επιτρέηονται μέχρι 9 άτομα
κατά την τέλεση λειτουργιν.
Επισημαίνεται Πως στους
υπόλοιηοuς δήμους της Λακωνίας Αν Μάνης , Ευρτα .
Μονεμβασίας, Ελαφονήσου) ,
από Δευτέρα 1/2 θα λειτουργήσουν διά ζσης και τα Λυακόκκινο- επίπεδο, naρατείνε - Covid -19 Παρά τα πρόσθετα Είναι αnαραίτητο, Προκειμένου
ται από τη Δευτέρα 1 Φεβρουα - μέτρα nou ισχύουν στον Δ να Βελτιωθεί η επιδημιολογική
napαμένει σε υψηλά επίπεδα αρθούν το συντομότερο δυναεξακολουθεί
Σύμφωνα με τον υφυπουργό στην επικράτεια του Δ. Σπάρτης τόν , υnoγράμμισε ο κ . Χαρδανα Πολιτικής Προστασίας κ . Νίκο Τις τελευταίες ημέρες Παρατη - λιάς
συνέχεια σελ 9
ΥΠογραφή της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας κι αναδόχου
Ενεργοποιήθηκε η σύμβαση
για τη ΣΔΙΤ απορριμμάτων
Οι άξονες του έργου
Σε ισχύ τέθηκε η υλοηοίηση
του έργου Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ
-Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Απορριμμάτων Περιφέρειας
Πελοποννήσου , μεταξύ της
υπεγράφησαν την Παρασκευή
29/1 αnό τον ηεριφερειάρχη
Πελοηοννήσου κ . Παναγιτη
Νίκα, τον διευθύνοντα σύ Βουλο της-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΜανλη
Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου" , εταιρείας του Ομίλου.
Μαραγκουδάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Περι Βολλοντικής Πελοποννήσου κ.
Γιργο Αγραφιτη
-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και
της Περιφέρειας Πελοnοννnσου . Οι σχετικές συμβάσεις
συνέχεια σελ 8
κει .
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η φιμωμένη οιμωγή
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Χρήστου Πανναρά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα