Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.gr
antilalospress g
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΙΡΕΣ
AUTOVISION
και στο διαδίκτυο!
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1383
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 E
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚ ΡΙΑΚΟ
Εν η Μεσαρά θρηνεί τα περισσότερα θύματα Τροχαίων στην Κρήτη
Κλειστά από τους Δήμους
τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής
Τυμπακίου και Γέργερης
σελ . 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Θα ανοίξουν τελικά
τα Γυμνάσια-Λύκεια;
Σήμερα συνεδριάζει
η Επιτροπή Επιδημιολόγων
Στον κατάλογο
Της UNESCO
πα Αστερούσια
Προοπτικές ανάπτυξης
με σεβασμο στο Περιβαλλον
"Κόντρα"
Ένωσης Ηρακλείου
και ΣΕΒΙΤΕΛ για Το
Κρητικό λάδι
εσελ, 8-9
Το άνοιγμα των σχολείων, αν και η απόφαση
θεωρείται ειλημμένη για την 1η Φεβρουαρίου ,
είναι κάτι που θα εξεταστεί κατά τη σύσκεψη
των επιδημιολόγων σήμερα Παρασκευή. Οι άξονες που θα κρίνουν τελικά το άνοιγμα είναι
από τη μία τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθς
"αρκετές περιοχές είναι στο πορτοκαλί και η
δυναμική είναι να χειροτερέψουν", και από την
άλλη "η κατάσταση που επικρατεί στο σύστη μα υγείας και πως μπορεί αυτό να ανταπεξέλ
θεισε οποιαδήποτε κρίση".
Η Ενωση Ηρακλείου παραμένει σταθερή στη
θέση της και δεν διαπραγματεύεται την άποψη
του ΣΕΒΙΤΕΛ, να φεύγει το Κρητικό ελαιόλαδο
ΠΓΕχύμα με βυτία και να γίνεται η τυποποίηση
του σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρει σε επιστολή της "Ο όρος προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη από μόνος του μας δίνει να καταλάβουμε ότι αφορά μια συγκεκριμένη, οριοθετημένη περιοχή με ό,τι απορρέει από αυτό, δηλαδή όλες οι διαδικασίες να γίνονται στην συγκεκριμένη περιοχή".
σελ. 10
σελ. 15
Συνεργασία Δήμου Γόρτυνας
και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
για το Μουσείο στη Γέργερη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δεύτερη ευ και ρία
για αντιρρήσεις
στους δασικούς
χάρτες
"Στηρίξτε το λιανικό
εμπόριο"
Δέσμη μέτρων
προτείνει η ΟΕΣΚ
Απάντηση σχετικά με τη διαδικασία α
νάρτησης των δασικν χαρτν δίνει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος έπειτα από
δημοσιεύματα και αντιδράσεις πολιτν
που δεν προχρησαν σε υποβολή αντίρρησης κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικν χαρτν. Αναφορικά
με αυτό το θέμα το Υπουργείο τονίζει
πως θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρό
πο ότι δεν θα αδικηθεί ούτε ένας.
Τις προτάσεις της για τη λήψη 16 συμπληρωματικν μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων και της οικονομίας "στε
η δύσκολη επαναφορά στην οικονομική
κανονικότητα να επιτευχθεί με τις λιγότερες δυνατές απλειες", περιγράφει αναλυτικά σε επιστολή της προς τους
πουργούς Οικονομικν και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η Ομοσπονδία Εμπορικν Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ)
Στην σύναψη προγραμματικής σύμβα- σείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης", ετοι
σης , με αντικείμενο την "Ερευνα φυσι- μάζονται να προχωρήσουν ο Δήμος
κού περιβάλλοντος στην κοινότητα Γέρ- Γόρτυνας και το Μουσείο Φυσικής γερης και την αποτύπωση των ση μα- στορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ντικν χαρακτηριστικν της στο Μουσελ . 12
σελ . 3
σελ . 19
1383-29/01/2021