Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

30

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5644

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗ

ΚΡΙΘΗΚΕ Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

Προφυλακιστέος
για τη συνέργεια
στην ανθρωποκτονία

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 7

ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ξάφρισαν
14.400 ευρώ από
Πατρινή έµπορο

ΣΕΛ. 7

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ:

Oλοταχώς για
την Αγ. Λαύρα
ΣΕΛ. 2

Κόκκινη Πάτρα
σε κίτρινη Αχαΐα
∆ιπλασιάστηκαν τα ενεργά κρούσµατα στην
αχαϊκή πρωτεύουσα σε διάστηµα 10 ηµερών,
επιβεβαιώθηκαν τα δηµοσιεύµατα της «Γ»

∆ήµος Πατρέων
ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ Ο ΦΩΤΗΛΑΣ

Σε αδιέξοδο
οι αγρότες

∆ήµος Αιγιαλείας
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ ΣΉΜΕΡΑ

1 Αέωπαςγτόιςρε5υτσοηπκρυωκίλοφορίας από τις 6 το απόγευµα
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Λειτουργούν διά ζώ2
σης µόνο τα Γυµνάσια, ενώ τα Λύκεια, µε τηλεκπαίδευση

ΣΕΛ. 12

∆ήµος
∆υτικής Αχαΐας
∆ήµος
Ερυµάνθου
∆ήµος Καλαβρύτων

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΛΕΤΙ∆Η
ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Στο επίκεντρο
διαµάχης ο
Ριγανόκαµπος

3 Χγιώώρνοµιελταητνρεπίααρςο:υΕσπίαιτρέέωπςε9τααιτηόµτωέλνεση λειτουρΗ λειτουργία καταστηµάτων γίνεται µε την µέ4
θοδο click away και ειδικά τα καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κοµµωτήρια, τα κατα-

στήµατα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν
µε τη διαδικασία του προκαθορισµένου ραντεβού (click
in a shop), πιθανότατα έως και τις 5.30 το απόγευµα

5 Αρεπσαηγµόόρνεουνσγηιαυτπουεςρτ6ολπόιγκοώυνς πµοευταίσκχιυναήνσµεέωχνρ,ιετώξαρία-

ΣΕΛ. 3, 10-11

ΣΕΛ. 6

ΕΜΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

«Πάγωσαν» οι προσδοκίες µας
ΣΕΛ. 15