Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερηνη Εφημερίδα τs Hπείρου- 1δρυtns Εuθ. Τzάλλαs-Εos 940-Αp Φυλου 24952-Σάρβαιο 30- Κυριακή 31 Ιαουαρίου 2021-060 e
ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με νίκη
θα Πάει ψηλά
Η μεταμόρφωση
συνεχίζεται
Μουσικό ταξίδι στην
Παράδοση του Ζαγορίου
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
Νέο σύστημα
από τα παλιά
Σε ακόκκινες και κίτρινες Περιοχές με βάση την επιδημιολογική εικόνα χωρίστηκε ξανά n χρα , ωστόσο
οι διαφοροΠοιήσεις εξαντλούνται στο άνοιγμα των Λυκείων και στον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου
ΣΕ ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ
Κατάργησn της απλής ανολογικής ,
όριο εκλογής δημόρχου και nερι ε
:ίo0δο στα δημοτικό
nεpιφεpεια κό συμβούλια και εnavoφορύ της 5ετούς θητείας είνα οι onμοντικότερες αλλογές noυ επιpέpει
Το νομοσχέδιο για τον έο εκλογικό
νόμο της τοπικής ουτοδιοίκnσης
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΛΛΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ
με τα Προβλήματα
Σε όλη σχεδόν την Ηnερο εκτείνονται τα προβλήματα anό τις καιρικές
αυνθήκες των τελευταίων ημερν,
έστω και αν στην Πλειονότητό τους
είναι αντιμετωnίoιμα Τριάντα μη.
χανήματα καθημερινό nρoanaeouv
νο anοκαταστήσουν τις ήμιές , κάτι
όμως nou θ0 anoτήoα χρόν .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δευρύνεται
το μέτωο
Μα ακόμη κινητο noinan προγματο
nonθnKε το απόγευμα της Πέμπτης
ενόντια στο νομοκέδια για την τρι τοβάθμια οnαίδευon , ποu την επόμενη εβδομάδο κατοτίθεται στη
Βουλή nρος ψήφιση, napό τις έντονες αντιδρσεις anό την ακο5ημαϊκή
κοινότητα
ΣΕΛΙΔΑ 6
αΦίλια Πυράν
στη Ν . Κεραμέως
Ως έχει για μία ακόμη εβδομάδα n Ηπειρος, Παρά το ότι εξακολουθεί να ανήκει στις Περιοχές
με τα λιγότερα κρούσματα στη χρα και υπόρχει διαρκής επαγρύπνηση με μεγάλο αριθμό
rapid test στον γενικό Πληθυσμό και σε δομές υψηλού κινδύνου.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
Με διαίτερο οκληρή γλοσο , οι cκnoιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκποίΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
Μπαίνει
ΜΙΑ ΑΠ0 ΤΙΣ ΔΥ0 ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
στη Νέα Δημοκρατία , καλούν την
μπουργό Ποιδείος να κόνα διάλογο
με την εκπαιδευτική καινότητα και
να δσει λύσεις αντίνο προσθέτα
Επεκτείνει το hub της
στα Πάννενα η Teamviewer
μπροστά
η ανάπλαση
ΣΕΛΙΔΑ 6
Στην περοπέρω εναχυση του ανέρηvου δυναμικού noυ anaaχολείοτα κέντρα
Τρίτη άποψη
χυυρήσει η γeρμον κή Teamv ewer, μα εκ των πλον γνωστν ετορεν ηληρο
υορικής και κορυφαίος πάρικος λύσεων αnεμακρυσμένης δασύνδεσης tnus
ανέφερε σε διοδικτυοκή αυνέντευξη Τunου ογεικός διευθυντής της ΤεamMeer
GreEza Philpp Deutscher, στα Γάννενα δουλεύουν συτή τη στιγμή δύο ομάδες,
Ένα ούγχρονο πάρκα Βε μπορούν να
anολομβόνουν οι κάτοικοι της nepιoxής
των Λακκυμότων - και όχ μόνο- anό
τον επόμενο χρόνο , καθς υπεγρόφη
χθες η ούμβαση και ξεκινούν το nροσε
χές διάστημο οι εργοolες για την αν πλοση του Πάρκου Λσκωμάτων και
Κουραμπό
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Το καλύτερο
Πολίτευμα
eφoρμογής τηλεδιοακέμευν nου λάνοερε εγμέσω πονδημίας π εταιρεία
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 5
αΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑν ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η Τ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ Η.Α.
Μόνη τεκμηριωμένη Πρόταση το συγκρότημα φοιτητικν κατοικιν
ΣΕΛΙΔΑ 5