Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

«Εξοικονομώ
-Αυτονομώ»:
2.827 αιτήσεις
εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα
στην Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 24

Η «αφιλοκερδής»
δράση της
Ιδιωματικής
Σκηνής του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης για
την Κοζανίτικη
Αποκριά 2021
αποκριά και η
ιστορία του
από τον Αλέξη
Κωστάλα

σελ ~ 2

Ο Ευάγγελος
Σημανδράκος για
την περιφερειακή
αρχή: Οφείλει
να γνωμοδοτεί
πριν τις ΑΕΠΟ

σελ ~ 4

Ανοδική η πορεία
των κρουσμάτων στο δήμο
Κοζάνης - Υψηλό ακόμα το
φορτίο στην Εορδαία

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7396

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιώργος Κασαπίδης: Δεν θα δεχθούμε άλλη χρήση
στα βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας - Δημιουργία
ενεργειακής κοινότητας μέσα από τους ΤΟΕΒ με
πράσινο πιστοποιητικό των προϊόντων
σελ ~ 3

Γιώργος Κασαπίδης:
«Ανησυχία για την μικρή
αύξηση των κρουσμάτων
στην Π.Ε Κοζάνης - Όσο
πιο προσεκτικοί είμαστε
καλύτερα για όλους μας»

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Όχι της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας στα πλωτά
φωτοβολταϊκά της λίμνης
Πολυφύτου - Προκαλούν
οπτική βλάβη σε
δύο κηρυγμένους
αρχαιολογικούς χώρους