Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
ΟΤA Ενλογή με 43%Ποιοί ενισχύονται
Τέλη και Εργα στο
Δημοτικό Συμβούλιο
Έργα ύψους 300 εκ . ευρ την
επόμενη Τριετία και μείωση
τελν κατά 10% για το 2021
αποφασίστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Σματος,
από τον πρτο γύρο
ΑΜάζει ο τρόπος εκλογής των δημοτικν και περιφερειακν Αρ χον από ης επομοες ελoς Της Περιφερειας σο
καθς διορθνονται προβλήματα που είχαν προκύψε .
www.symboulos.gr
Σελ. 6
Σελ. 3
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
ΙΣύμβουλοs
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
σημαίνει courier
| www.symboulos.gr
|0-mailt symbouloeotonet gr
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
Αγ. Ανδρέου 125
επιχ ειρήσευν
Tηλ. 2610 226644
Περίοδ0s r Αρ. Φύλλου 1189
|Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
ΑνασκόΠηση 202Ο
> Ζητούν ουσιαστική στήριξη, μιας και μέχρι σήμερα ήταν ελάχιστη
Ηχρονιά των αλλαγν και
του ολικού επαναπροοδιορισμού
Κραυγή αγωνίαs
από όλο το φάσμα των μικρομεσαίων
ΚινητοΠοιήθηκαν οι επιχειρηματίς της Αχα Τας μόλις έγινε γνωστό ότι μόνο μια στις δύο
επιχειρήσεις εντάσσονται στην Επιστρεπτα
Προκαταβολή 5 του ΥΠουργείου Οικονομι
κν και ραγματοποίηoαν tmv Τετάρrη naράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αποκε
ντρωμένη Διοίκηση ΠελοΠοννήσου.
Ήταν Προμήνυμα των κινητοποιήσεων Που
θα ακολουθήσουν , καθς θεωρούν ότι η
κυβέρνηση δεν τηρεί τις υποσχέσεις της
για ουσιαστική στήριξη, την ρα μάλιστα
Πou η αγορά ζει με την αγωνία ενός νέου
κλεισίματος.
Ήδη η ηλειονόητα των επιχειρήσεων βρί .
σκεται σε οριακή κατάσταση και η επελαση
ενός τρίτου κύματος της Πανδημίας θα επ φέρει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας .
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2020 σε δύο
δόσεις στον Σ.Ε. Σήμερα για τις
ΥΠοδομές και Οικονομια & ΕΠχειρηματικότητα . Στην επόμενη
έκδοση για την ΤοΠΙκή Αυτοδ οίκηση και τoν Πολιτισμό . Το φετινό αφιέρωμα ουμπληρνουν 4
διαδικτυακές εκδήλωσεις με τους
Πρωταγωνιστες των εξελίξεων.
Αφιέρωμα σελ . 11-18 , 24
δυναμική και μετείχαν
ο Σύλλογος Καιαστη
μάνων Εoτίασης και
Αναψυχής Ν. Αxαtας ,
ο Εμιορικός Σύλλογος
Παιρν , η Ομοστονδία Εμιορίου και
Ενίσχυση για
το Λιμάνι
Ομοσιονδία Επαγελ
ματικν-Βιοτεχνικν
- Εμπορικν Συματε N. Αχαΐας και η
Συντεχνία Αρτοποιν .
Τη δυνατόττα να αλλάξει σημ ντικά και ν βελτισει τα επίnεδα
αoφάλειάς tου , μέοω του Ταμείου
Συνοχής , ένΙ το Λιμάνι τς Πάτρας.
στήριξις, με άμεση
καταβολή ετπδόμαιος
1000 ευp.
Σελ. 5
Σελ 19
- Απόψεις . σελ &
όλα όσα Πρέπει να γνωρίζεις
apopols
ΟΟΠΛΙΣΜΟ ΟΣ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σύμβουλο
29 Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου 2021
Αφιέρωμα & Διαδικτυακές συνεδρίεs για:
. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
pressGreece.gr
Πληροφορίες για την προβολή σαs
2610-620574-Παν . Γιαλένιο
www.aplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Tηλ.: 2610 315478
ΙΣύμβουλos www.sym boulos.gr xo υ Eροων
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων