Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Ιανουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακτρίξευν Δημοηραστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7277
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό
Ανατροπές σε
τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ και
ηλεκτρονικές αποδείξειs
Τιμολόγιο ΔΕΗ:
Πότε γίνονται
αιτήσειs
φορολογία
Μέχρι τον Μάρτιο και
Οι αιτήσεις για την
ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού
προγράμματος της
Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr )
Η αίτηση υποβάλλε .
ται από τον υπόχρεο
υποβολής δήλωσης ρύθμιση ανέφερε την
φορολογίας εισοδήμα.
τος του νοικοκυριού,
ή τη σύζυγό του με
απαραίτη τη προϋπ
ουνέχεια στην 11
Την αναστολή των
τεκμηρίωνκαι των
ηλεκτρονικν αποδεί- πριν ξεκινήσει η διαδι
ξεων προκειμένου να
αποφευχθεί εν μέσω
πανδημίας η βεβαίωση
υπέρογκων
στους φορολογούμε.
νους δρομολογεί το οι κονομικό επτελείο.
Για τις ηλεκτρονικές
αποδείξεις θα υπάρξεί
κασία υποβολής των
νέων φορολογικν δη
λσεων θα έχουν
ακλειδσειν οι αποφά
σεις για το "κουρεμαν
του μέτρου των ηλεν αποδείξεων
φόρων
κτρονικν ο
και το προσωρινό πά γωμα- των τεκμηρίων
διαβίωσης για όσους
Τετάρτη ο αναπληρω - πλήττονται από την
τής υπουργός Οικονο
Σκυλακάκης , μιλντας
στον ΑΝΤ1 εν γα τα
τεκμήρια σημείωσε ότι
ένα μεγάλο κομμάτι
του πληθυσμού υπέυγειονομική κρίση και
τα δυο Ιockdown.
Τον Μάιο, όταν θα
έχει ξεκαθαρίσει το
τοπίο με την αναπροσαρμογή των αντικει.
μενικν αξίων των
δυσανάλογο ακινήτων και τον καθ ρισμό για πρτη φορά
τιμν ζνης σε ερ .
που 3.000 οικισμούς ,
Θεόδωρος
μογή μειωμένων συντελεστν προκειμένου
ματος των αντικειμενι
κν αξιν σε επιπλέον
να μην επιβαρυνθούν 3.000 περιοχές Με την
ένταξη στο αντικειμε.
νικό σύστημα νέων π .
κυρίως οι φορολογού- ριοχν αναμένεται να
μενοι με μικρή και με - δημιουργηθεί δημοσιονομικός χρος ο
οποίος , όπως ανέφερε
χθες ο Σκυλακάκης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των
συντελεστν του
συνέχεια στην 10
από την αύξηση των
αντικειμενικν αξιν
Κατ' εξαίρεση
συμμετοχή
πλήγμα επισημαίνοντας ότι υπάρχει δικαιοσύνη και λογική από
πλευράς της κυβέρνη- αναμένεται να επανασης η οποία προσαρμό.
ζεται ανάλογα.
Ο κοροναϊός και η
ακίνητη
περιουσία. Αναλυτικό.
στην επιστρεπτέα 5
τερα:
ΕΝΟΙΑ: Έχει ξεκινή.
σει η αντίστροφη μέ
για 10.000
επιχειρήσειs
σχεδιαστεί η κλίμακα
υπολογισμού
ΕΝΟΙΑ με την εφαρ
τρηση
επέκταση του συστή.
Αύξηση 42,7%
στο ηλεκτρονικό
εμπόριο το 2020
-- Commerce
Τη δυνατότητα έντα
ξης στον
κύκλο της επιστρεπτέας προ καταβολής
10.000 επχειρήσεων
που δραστηριοποιούν
ται στο λιανεμπόριο,
στην εστίαση , στον
τουρισμό , στον πολιτι
σμό-αθλητισμό και
συνέχεια στην 2
πέμπτο
Σελίδα 9