Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑ
ΑΛΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑ
EΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑ ΚΡΙΕΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
τον κ rευργoκo με αμφί .
κος Γεωpοκος σε κα
2. E μέρους της ηηρά.
, nou
μοτικν Συμβούλων της δμές ono to nnμυρ εσε ζητήματα nλημμu αντιnon tευσης , κατα τη κά φοινόμενα , την ave poν και ημιν αnό τα
συνεδρίαση του Δημοτ.
κού ΣυμβουAiou
ου, υς συμβάσες για tα pιοκές του Λούρου, του
Δείξτε εγκράτεια και σεβαστείτε
Τη μάχη των υγειονομικν
Ανέφερε ο Βασίλης Κικίδιας απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ
Έκκληση στα κόμματα tης |
Το ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ'
δείξουν μεγαλύτερη uneuθυνο-|
|ουt κον Μέντουμ κη οοpoος notu 6ε npoooτpο οuνοοonooc εν !
| Υείος Βασίhης Κικίnιος καθς ηl
| στην Αττική έκει εnβορυνθεί .
|με ονέροή αύ Me00 κι w oό γα voνaοpί σtνυ too anetΕ .
|υK Αρπwε u
Tην 1κανοποίηση του εκφράζει ο Κ. Μητσοτάκης
Για τον λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εισάκουσε τις Παροτρύνσεις Πολλν κρατν και
Διαπραγματεύεται πιο σκληρά με ς εταιρείες παραγωγής εμβολίν
Το ζήτημα της Πoτοπoίησης των
Παιδικν χαρν τέθηκε στο Δημου.
κό Συμβούλιο Πρέβεζας , οι οποίες
Χαίρομα διότι η Ευσάκουσε τις napoτpuν .
σες noλν ορχηγν
κρατν και κυβερνή.
σεων και διαπρογμα nio συστηρo , με υς με στην πλειοψηφία τους nαpαμένουν
κλειστές λόγω ακαταλληλότητας