Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στις φλόγες αυτοκίνητο
στη Σπάρτη
| Πέφτουν οι υπογραφές
για τη ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
> σελ. 7
Μηνύματα για τον θάνατο
του Γ. Λαμπρόπουλου
> σελ
> σελ . 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 29 Ιανουαρίου 2021 | Ετος 251 Αριθμός 60471 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Καμπανάκιν κρούει για μία ακόμα φορά ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας
Πρόσω ολοταχς
για τη μελτη
νέας γέφυρας
ΚΣτο ίδιο έργο θεατές
για τη ρύπανση του Ευρταν
στη Σκάλα
Ομόφωνα anoδεκτή αnό
την Οικονομική Εnτρonή ης
Περιφέρειας Πελοηοννήσου
έγινε η εισήγηση του αντιη ριφερειάρχη Λακωνίας θεόδωρου Βερούτη , για την
έγκριση anοδοχής δωρεάςάνευ ανταλλάγματος - Πλήρους φακέλου μελέτης με
τίτλο Μελέτη κατασκευης
νέος γέφυρας στον ηoταμό
Ευρτα , ηλησίον της υπάρ χουσας μεταλλικής Υέφυρας
στη Σκάλα Λακωνίας, Συγκεκριμένα μέσω της δωρεάς
θα εκπονηθούν και θα nαpaληφθούν οι μελέτες 1. Τοno
γραφική
Γεωλογική και γεωτεχνική
μελέτη έχουν ήδη εκnονη
θεί , 3. Υδραυλική μελέτη, 4 .
Μελέτες Περιβαλλοντικν
Επnτσεων , 5. Μελέτες
συγκοινωνιακν έργων , 6
Στατικές μελέτες , 7, Τεύχη
δημοπράτησης του έργου. Ο
συνολικός χρόνος εκπόνησης των μελετν εκτιμάται.
ότι θα αnατήσει χρονικό διά στημα έως ό μηνν το αν
μελέτη,
Επιδειννεται η επιβάρυνση του Ποταμού
Το τελευταίο διάστημα ηληθαί νουν οι καταγγελίες και οι δια - σήμερα , ο Σύνδεσμος τονίζει την ευαισθητοποίηση και την υπάρξει κάποια θετική αντί μαρτυρίες για την εποχιακή
ρύπανση του Ποταμού Ευρτα εγκατάλειψη του ιστορικού no - Βουλιν για την Προστασία , τη
από τα απόβλητα των ελαιοτρι - τομού από όλους αυτούς Ποu σωτηρία και την ανάδειξη αυτού ρέων , αλλά θεωρούμε καθήκον
Βείων (κατσίγαρος) , "αλλά anό θεωρούνται κατά το Νόμο υπεύ- του μοναδικού noτάμιου οικοτην Πλευρά των αρμοδίων δεν θυνοι για την ηροστασία του .
υπάρχει καμία απάντηση σχετικά Πλήθος δημοσίων Παρεμβά - κυριολεκτικά , στην τύχη του" , τη φωνή όλων όσοι αναδει με τη λήψη μέτρων , υπογραμ - σεων έχουν γίνει, από τον ΟΙΚΟ- όπως τονίζει ο 0ΙΚΟΣΥΛ και κνύουν
μίζει ο Οικολογικός Σύνδεσμος ΣΥΛ Προς κάθε θεσμικό nροσθέτει Μετά από τόσα χρό - ρύπανσής του .
Λακωνίας (ΟΙΚΟΣΥΛ.
Αnό την ίδρυσή του [1989) έως nρος την κοινή γνμη με σκοηό
τον Ευρτα δεν ηεριμένουμε να
Πως Παρακολουθεί .τη θλιΒερή ανάληψη έμπρακτων Πρωτο - δραση από την Πλευρά των
υπευθύνων ηροσηων και φοκαι χρέος μας να ενσουμε γι
συστήματος, nou έχει αφεθεί , άλλη μια φορά τη φωνή μας με
τερο.
0θ Βερούτης εξέφρασε
την ικανοnoiησή του για την
συγκεκριμένη εξέλιξη , αλλά
και τις θερμές ευχαριστίες
του ηρος τους εγνωσμένης
αξίας και εμπειρίας μελετητές,, nou έχουν αναλάβει και
τη μελέτη nαράκαμψης του
Βλαχιτη , για τη δωρεά
τους . Δήλωσε ότι μηήκαν
επιτέλους οι Βάσεις για την
υλοποίηση νέας γέφυρας
ατην Σκάλα nou θα έχει το
νέου τα ηροβλήματα
Πρόσωηο και φορέα, αλλά και νια αναπάντητων εκκλήσεων για
συνέχεια σελ 9
Τα αποτελέσματα δράσης του ΕΟΔΥ στην κεντρική ηλατεία
Ιό κανίχνευσανν τα τεστ στη Σπάρτη
Κλείνει τμήμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου μετά από κρούσμα
θετικές περιπτσεις κορωνοίού φανέρωσαν το δωρεάν
τεστ nou διενεργήθηκαν το
Πρωί της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου στην κεντρική ηλατεία
Σπάρτης
Σύμφωνα με ηληροφορίες
συνολικά 469 rapid test nou
έγιναν στο διάστημα μεταξύ
11.00 nμ έως 3.00 μμ. Οι έλεγχοι διεξήχθησαν εντός οχήματος Ποu ήταν σταθμευμένο
στον χρο της Πλατείας από
ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ από
την Αθήνα σε συνεργασία με
τον Δ. Σπόρτης
anaρaίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για να ικανο Ποιήσει
με ασφάλεια και
σύγχρονες Προδιαγραφές
την κυκλοφορία πεζν και
οχημάτων σε μια ιδιαίτερα
ποραγωγική περιοχή του
νομού μας.
του "Λακωνικού Τύπου, εντοπίστηκαν συνολικά 6 μολύν anό Coνίd -19
συνέχεια σελ 8
Β1lakonikOs.gr
Ένας δεκαπεντα ετής
άθλος
για το αυτονόητο
του Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιτη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα