Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5643

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Α. ΣΤΕΦΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΛ. 11

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕΛ. 12

Υπέρ της
συγκρότησης
διαδηµοτικού φορέα

Aναβάθµιση
και αξιοποίηση

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΑΠΟ ΤΑ 37 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ιός κυκλοφορεί
ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ∆ΥΟ ΝΕΕΣ
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Kυριαρχία
Μητσοτάκη
ΣΕΛ. 2

ΓΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Επανέρχεται
η 5ετής θητεία
ΣΕΛ. 6

στο κέντρο της Πάτρας
Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΣΤΗ «Γ»:
«ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ
Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο∆ΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 66 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΣΕΛ. 3-4

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Νέα µέτρα
ελάφρυνσης
ΣΕΛ. 16

Πανεπιστήµιο:
Ποιοι θα
τιµηθούν
ΣΕΛ. 13

«Αδιανόητες
οι εικόνες
συγχρωτισµού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΟΝΝΕ∆
ΚΑΙ ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ,
ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Με ίδιο στόχο την ενίσχυση
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η FOOTBALL LEAGUE