Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27717
Ισχυρότερος ο
ESM για την
Τέλος στις υποχρεωτικές
δαπάνες με κάρτες
Ευρωζνη
Ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ
Ντόναχιου, χαρακτήρισε την υπογραφή
της συμφωνίας σημαντικόορόσημο
στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ενωσης (ONE). <Η μεταρρύθμιση της συμφωνίας του ESΜ αποτελεί
σημαντικό σκαλοπάτι στην πορεία μας
για την ενίσχυση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ενωσης και ένα σημαντικό συμπλήρωμα των προσπαθειν μας
για στήριξη της οικονομικής ανάκαμ
Ψης . Θα ενισχύσει την εμπιστο σύνη
στην ικανότητα της Ευρωζνης να αντι μετωπίζει τις κρίσεις πριν αυτές κλιμαχωθούν . Καλύπτουμε, επίσης , ένα σημαντικό κενό στην τραπεζική ένωση, επι-.
τρέποντας στον ESM να λειτουργεί ως
κοινό δίχτυ ασφαλείας στο
Ενιαίο Ταμείο Εκαθάρι- Σ
σης (SRF) από το επόμενο
νο και όχι μόνο για το διάστημα που
υπενθυμίζοντας ότι πριν από το
1ockdown του Νοεμβρίου δόθηκε η Ε πιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως τζίρου.
Σχετικά , δε, με το αν θα υπάρξει
περιθριο για διόρθωση, ανέφερε
πως το ενδεχόμενο θα εξεταστεί αφού διατεθούν τα χρήματα στους αι τούντες .
κΟι εργαζόμενοι καλύπτονται με
τις αναστολές συνέχισε ο Θ. Σχυλακάνης, καθησυχάζοντας πως cοι
άνθρωποι δεν πρέπει να αγωνιούν.
Στον βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα, θα ανταποκριθούμε . Οσο περνά
ο καιρός αυτό όμως δυσκολεύει >.
Αφού προειδοποίησε ωστόσο πως
κοι επόμενοι 2-3 μήνες είναι χρίσιμοι. Αν πάμε σε νέο lockdown, είναι
πολύ κοστοβόρου, παραδέχθηκε πως ένα
χομμάτι του πληθυσμού έχει υποστεί δυ σανάλογο πλήγμαν, εν κέχουν δίκιο οι
διοκτήτες για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενοικίων .
Υπογράμμισε μάλιστα πως τα ενοίκια
του Νοεμβρίου θα κατα βληθούν τρα, τα
ενοίκια του Δεκεμβρίου θα πληρωθούν
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο θα καταβληθούν τα ενοίκια του Ιανουαρίου .
Λύθηκαν οι αδυναμίες
που υπήρχαν στο σύστημα, Σ
ειστά τα μαγαζιάν εξήγησε,
0000 b
CARDHOLDER Μ
Γραφειοκρατία
και υψηλότερ ες
τιμές ο αντίκτυπος
του Brexit
<Η κυβέρνη ση λειτουργεί με δικαιοσύνη χαι λογική . Οταν υπάρχουν θέματα , η
κυβέρνηση προσαρμόζεται στη λογική τόνισε χαρακτηριστικά .
Από εκεί και πέρα , ερωτη θείς γιατί απορρίφθηκαν σχεδόν οι μισές αιτήσεις για
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, εξή γη σε πως οι 260.000 από τις 700.000 και
πλέον αιτήσεις, παρουσίασαν αύξηση τζί
ρου και κάπο ιες λίγες είχαν τεχνικά προβλήματαν
Το χριτήριο ήταν συνολικό για το 4μη Στην αποκάλυψη ότι δεν θα ισχύσει
για τις φορολογικές δηλσεις του 2020 η
υποχρέωση να ξοδέψουν οι πολίτες το
30% του εισοδήματός τους με κπλαστι
κόν χρήμα προέβη ο υφυπουργός Οικονομικν , Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Μιλντας στον ΑNT1 χαι στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδαν, ο υφυπου ργός
διευκρίνισε πως η απόφαση πάρθηκε λόγω
χο0ονοϊού , αφού η αγορά παρέμεινε κλει
στή για μεγάλο χρονικό διάστημα
Η αποχρη ση της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ενωση πυροδότησε τη μεγα
λύτερη αλλαγή στο εμπόριο από τότε που
η χρα έγινε μέλος του ευρωπαϊκού
μπλοκ πριν από 48 χρόνια, με τις εταιρίες
να παλεύουν πλέον με έγγραφα εξαγωγν , μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης
και την ανάγκη να επαν ασχεδιάσουν τις
εφοδιαστικές αλυσίδες .
Οι όγκοι εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν μειωμένοι
κατά 38% την τρίτη εβδομά
δα του Ιανου αρίου συγκριτι- ΕΔΑ 3
Τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις
και τα Vνοικοκυριά
Μηδενικά ενοίκια για τους μήνες Ια
Μακρινό όνειρο η παγκόσμια ανοσία
Πως θα επηρεάσει
ο εμβολιασμός τις
εργασιακές
σχέσεις
νουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρή
σεις που ήταν κλειστές με κρατική εντο
λή έως τις 15 Ιανουαρίου, αποζημισεις
Οι περισσότερες φτωχές χρες του πλανήτη δεν θα επιτύχουν συλλογική ανοσία
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αναστολή
πληρωμν για επιταγές και απαλλα γή α
πό την εισφορά αλληλεγγύης των αγροτικν ενισχύσεων και των αγροτικν επιδοτήσεων προβλέπει , μεταξύ άλλων, το
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικν
που κατατέθηκε στη Βουλή .
Πρόκειται για το Σχέδιο Νόμου Διενέργεια Γενικν Απογραφν έτους 2021
από την Ελληνική Στατι στική Αρχή , επεί
γουσες ρυθμίσεις για την αντιμετπιση
των επιπτσεων της πανδημίας του κορ0νοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομκές και φορολογικές ρυθμίσεις χαι άλλες διατάξειςν. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακό μη
(καγέλης>) τουλάχιστον πριν το 2024 και μερικές ίσως ούτε καν έως τότε, σύμφωνα με
τις δυσοίωνες προβλέψεις του Economist Intelligen ce Unit (ΕIU) , οι οποίες αναδεικνύουν τις παγκόσμιες ανισότητες, με τις ανεπτυγμένες χρες να εμβολιάζονται σχεδόν
πλήρως , έστω και μετ' εμποδίων, έως το τέλος του 2021, αλλά με άλλες να αγωνιούν να
βρουν διαθέσιμα εμβόλια στην αγορά .
Οι χρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι ΗΠΑ , η Βρετανία , το Ισραήλ και ίσως ακόμη μερικές , πιθανς θα επιτύχουν αεχτεταμένη εμβολιαστική κάλυψη , δηλαδή σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, το υγειονομικό προσωπικό και σχεδόν το σύνολο του πληθυ -.
σμού τους, έως το τέλος του έτους εφέτος . Κάτι ανάλογο θα κάνουν ακόμη
Μπορεί ο εργοδότης να επιβάλλει τον
εμβολιασμό κατά του κο0ονοϊού στο προ
σωπικό του; Μπορεί η άρνηση του εργαζόμενου να οδηγήσει σε απόλυση; Αν
δουλεύει στον κλάδο της υγείας ή στον επισιτισμό , τότε ναι, λέει στο Sputnik o
καθηγητής Εργατικού Δικαίου της Νομι κής σχολής του ΑΠΘ Αρης Καζάκος.
Η συζήτηση που ήδη έχει αρχίσει περί.
πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού ,
ww.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα