Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Mega Live:
Μεταλλαγμένο
στέλεχος του ιού
στην Πτολεμαΐδα,
την Χαλκιδική,
την Πιερία, την
Θεσσαλονίκη

σελ ~ 2

Έργα υποδομών
προτείνει
το Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών αντί
των διοδίων στη
Σιάτιστα - 200.000
ευρώ ετησίως
χάνει το Βόιο

Ανάρπαστο το πρόγραμμα
Εξοικονομώ-Αυτονομώ - Σε 20
λεπτά απορροφήθηκαν τα 73,5
εκ της Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7395

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Όχι σε φωτοβολταϊκά και αιολικά
στη Δυτική Μακεδονία χωρίς την έγκριση
χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και
την έγκριση των τοπικών κοινωνιών
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Θετική η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής για
την εγκατάσταση
πέντε φωτοβολταϊκών
πάρκων στο
Μαυροδέντρι
- Αρνητική η Ελπίδα
Κουϊμτζίδου

σελ ~ 7

Ξεκινά το έργο του
αρδευτικού της
Βόρειας Ζώνης
Πολυφύτου με
επιπλέον δίκτυο
στα Σέρβια - Θα
αρδεύει 40.000-60.000
στρέμματα

σελ ~ 7

Γιώργος Κασαπίδης: Για τα ΜΑΒΕ
υπάρχει το ψήφισμα του 2016 από το
περιφερειακό συμβούλιο - Θόδωρος
Καρυπίδης: Η απόφαση ήταν να
διαχειριστούμε τον αμίαντο της
Δυτικής Μακεδονίας και όχι όλης
της Ελλάδας ή των Βαλκανίων

σελ ~ 5

σελ ~ 5

Γιώργος Κασαπίδης:
«Η Δυτική Μακεδονία
φιγουράρει στην πρώτη θέση
ως προς της στήριξη της
επιχειρηματικότητας» - 1.740
επιχειρήσεις εγκρίθηκαν
στο πρόγραμμα COVID-19
στην Δ. Μακεδονία, 1.000 σε
Θεσσαλία και Δ . Ελλάδα