Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΥΖΑΝΤHC
ΕΒΔΟ M ΑΔΙ Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩ Ν ΑΠΑΝ ΤΑ Χ 0 Υ Φ Λ Ω ΡΙ Ν ΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2905
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Καμπανάκι κινδύνου σήμανε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας καθς από τις διατάξεις του σχέδιο νόμου του Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εισαγωγή με τις Πολιτικές Αρχές και τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας
Με πρωτοβουλία των Πρυτανικν Αρχν του Πανεπιστημίου
Μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο συγκαταστην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την θεσμοθέτηση Ελάχιστης Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να διαμορφωθεί η κοινή στάση |λέγονται μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Βάσης Εισαγωγής των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια αναμένεται και συντάχθηκαν με το παρακάτων ψήφισμα που εξέδωσε η Δυτικής Μακεδονίας . Η λίστα Data for updated science-wide
author databases of standardized citation indicators> η οποία
να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στο εδ Πανεπιστήμιο.
Σύγκλητος .
Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
δημοσιεύτηκε από ομάδα καθηγητν του Stanford Universiy,
δ ) Η ποιότητα στη δημιουργία και προθηση της επιστημονικης κατατάσσει σε παγκόσμια κλίμακα τους επιστήμονες όλων των
γνσης που παράγεται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια προαεπιστημονικν πεδίων λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του
παιτεί την υποστήριξη του Υπουργείου σε υποοομες και ρο- δημοσιευμένου έργου τους εντός του 2019. Σε αυτή περιλαμΗ Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη
συνεδρίασή της στις 20 Ιανουαρίου 2021 συζήτησε διεξοδικά σωπικο, χρηματοδότηση και φοιτητικό δυναμικό.
το σχεοιο νομου του Υπουργεου αιοειας και θρησκευματων ποωτανωνιστικό ρόλο στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της επίπεδο, καθς και το 2% των κορυφαιων επιστημονων στην
"Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ρ0στασια ης Περιφέρειας στη μεταλιγνιτική εποχή και να συμβάλει στην αναΑκαδημαϊκής Ελευθεριας Αναβαθμιση του Ακαοημαικου 1ΙεριβαΛ- υενόιενη αλλανή του οικονομικού της μοντέλου. Αυτό δεν μπορεί | τομία της μελέτης αυτής είναι ότι οι βιβλι0 μετρικοί δείκτες που
λοντος και άλλες διατάξεις).
Τα μέλη της Συγκλήτου απασχόλησε ιδιαίτερα η πρόθεση του
Υπουργείου Παιδείας να θεσμοθετήσει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, που μάλιστα το Υπουργείο
προτίθεται να εφαρμόσει από φέτος . Προτάσσοντας την παραδοχή ότι η προσήλωση στην ποιότητα και την αξιοκρατία είναι εκτμησει τους πολλαπλους ρολους που διαδραματίζουν τα περι- συγγραφέα στις δημοσιεύσεις.
αδιαπραγμάτευτη για την πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , η Σύγκλητος διατύπωσε τις εξής 8θνικο), αλλα και να λαβει σοβαρα υποψη τον στρατηγικό τους Δυτικής Μακεδονίας, από διάφορες επιστημονικές περιοχές ,
εποικοδομητικές θέσεις επί των εξαγγελιν του Υπουργείου:
α) Η εφαρμογή του μέτρου αδικεί και απειλεί τη βιωσιμότητα
των περιφερειακν Πανεπιστημίων, για τα οποία υπάρχει ορατός
κίνδυνος συρρίκνωσης σε αριθμό φοιτητν και ενδεχομένως
μακροπρόθεσμα σε αριθμό Τμημάτων. Είναι εύκολα κατανοητό
ότι η επιλογή των πανεπιστημιακν Τμημάτων από μέρους των
υποψηφίων δεν καθορίζεται μόνο από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις
αλλά κατεξοχήν από γεωγραφικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να
προτιμνται τα κεντρικά Πανεπιστήμια.
β ) Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαινεται και από τις μετεγγραφές προς τα Πανεπιστήμια των μεγάλων αστικν κέντρων ,
γεγονός που επιβαρύνει την ήδη ασφυκτική κατάσταση που
δημιουργεί η τακτική του Υπουργείου να κατανέμει μεγαλύτερο
αριθμό εισακτέων από εκείνον που αποφασίζουν τα εν λόγω
Πανεπιστημιακά τμήματα .
γ ) Η μείωση του αριθμού εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια
(ουσιαστικά η αποδοχή του αριθμού που εκείνα προτείνουν) με
τον παράλληλο εξορθολογισμό και έλεγχο της διαδικασίας των
μετεγγραφν θα μπορούσε να λειτουργήσει αντισταθμιστικά
υπέρ των περιφερειακν Πανεπιστημίων.
ε) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καλείται να παίξει βανονται 100.000 επιστήμονες , διακεκριμένοι σε παγκόσμιο
επιστημονική υποπεριοχή στην οποία εξειδικεύονται. Η καινονα συμβεί δίχως το απαραίτητο κρίσιμο μέγεθος (Τμήματα και αξιολογούνται δεν περιλαμβάνουν μόνο τις συνολικές αναφορές
φοιτητές).
Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο να εκπονήσει μελέτες γραφική βάση δεδομένων Scopus, αλλά και παραμέτρους όπως
για τις αναμενόμενες επιπτσεις της θεσμοθέτησης ΕΒΕ , να | η σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής και της θέσης του
και τον δείκτη h-index των επιστημόνων σύμφωνα με τη βιβλιοφερειακά Πανεπιστήμια (αναπτυξιακό , κοινωνικό, γεωπολιτικό ,
Έξι μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
σχεδιασμό ενόψει των επερχόμενων προγραμματικν συμφωνιν. | συγκαταλέγονται μεταξύ αυτν και είναι (με αλφαβητική σειρά,
ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
0 ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΟΜΑΛΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το τελευταίο διάστημα από τους ελέγχους που έχουν
διενεργηθεί δεν έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικά ανησυχητικά
κρούσματα κορωνοϊού . Τις περισσότερες ημέρες δεν διαγνστηκαν δείγματα θετικά στον κορωνοϊό εν όσα καταγράφηκαν
λίγες ημέρες ήταν σε μονοψήφιο αριθμό και , μάλιστα, πολύ
μικρό. Στην κλινική Coνίd του νοσοκομείου Φλρινας δεν
νοσηλεύεται κανένας ασθενής, επιβεβαιωμένος ως κρούσμα
κορωνοϊού, παρά μόνο παρακολουθούνται <ύποπτα περι
στατικά αναμένοντας το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Οι εμβολιασμοί των συμπολιτν μας συνεχίζονται κανονικά,
χωρίς κανένα πρόβλημα να έχει παρουσιαστεί ούτε να αναφερθεί καμία παρενέργεια . Μέχρι την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου
στο εμβολιαστικό κέντρ0 του νοσοκομείου Φλρινας είχαν
προσέλθει και εμβολιάστηκαν 644 συμπολίτες μας εν στο
αντίστοιχο του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου περίπου 320
συμπολίτες μας. Στις λίγες περιπτσεις που ακυρθηκαν τα
ραντεβού αναπληρθηκαν από εργαζόμενους στο τομέα της
υγείας και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ονοματεπινυμο, Τμήμα , Επιστημονική περιοχή/ Υποπεριοχή):
Γούλα Μαρία-Χημικν Μηχανικν (φυσικοχημεία/Ενέργεια),
Καλογηράτου Ζαχαρούλα - Μαθηματικν (Υπολογιστικά Μαθηματικά/Γενική Φυσική ) , Κορονέος Χριστόφορος-Μηχανολόγων
Μηχανικν (Περιβαλλοντικές Επιστήμες Ενέργεια ), Πηλαβάκης
Πέτρος-Μηχανολόγων Μηχανικν (Μηχανολογία, Μεταφορές
/Ενέργεια ) , Τσίπουρας ΜάρκοςΗλεκτρολόγων Μηχανικν &
Μηχανικν Υπολογιστν (Βιοιατρική ΜηχανικήΥπολογιστική
Ιατρική), Φροντιστής Ζαχαρίας-Χημικν Μηχανικν (Περιβαλ
λοντικές Επιστήμες /Ενέργεια).
Η λίστα που ανακοινθηκε περιλαμβάνει επίσης την κατάταξη
των επιστημόνων με βάση τον αντίκτυπο των δημοσιεύσεων
καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Στην κατάταξη αυτή
περλαμβάνονται τρία μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είναι: (με αλφαβητική σειρά,
Ονοματεπνυμο, Τμήμα, Επιστημονική περιοχή/ Υποπεριοχή):
θεοδουλίδης Θεόδωρος- Μηχανολόγων Μηχανικν (Γενική
Φυσική / Εφαρμοσμένη Φυσική ) , Κορονέος ΧριστόφοροςΜηχανολόγων Μηχανικν (Περιβαλλοντικές Επιστήμες/Ενέργεια)
Πηλαβάκης Πέτρος-Μηχανολόγων Μηχανικν (Μηχανολογία,
Μεταφορές / Ενέργεια).
Οι σπουδαίες αυτές διακρίσεις αντανακλούν την υψηλού εππέδου
και διεθνς αναγνωρισμένη έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
θερμά συγχαρητήρια στα μέλη της τοπικής πανεπιστημιακής
κοινότητας για τις επιτυχίες τους.
ΜΙΚΡΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Μικρής διάρκειας ήταν η χιονόπτωση το βράδυ της Τρίτης Τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία όμως, δεν πρέπει σε καμία
26 και το πρωί της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου. Δεν δημιουργήθηκαν
προβλήματα αλλά τα σχολεία στον Δήμο Φλρινας , με απόφαση
του δημάρχου Φλρινας , λειτούργησαν μία ρα αργότερα εν
τα σχολεία στον Δήμο Αμυνταίου , όπου η χιονόπτωση ήταν πιο
έντονη σε συνδυασμό με δυνατό αέρα, δεν λειτούργησαν με
απόφαση του δημάρχου Αμυνταίου.
περίπτωση να μας οδηγούν σε επανάπαυση αλλά οφείλουμε να
συνεχίσουμε να τηρούμε με ευλάβεια τα μέτρα και να
συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες και υποδείξεις.
ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ FPS (D0 Value)
Τοπία της Φλρινας κοσμούν το ημερολόγιο του 2021 του
Σωματείου Εργαζομένων FPS (Do-Value) (Eurobank) καθς με
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ PANΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλρινας ενημερνουν σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται έργα
πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για | της Κωνσταντίνας Βαλερά , ζωγράφου και ποιιήτριας . Η Κων - κτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριν Ιεραρχν και
εμβολιασμό των πολιτν ηλικίας 80-84 ετν κατά της Coνid-19 | σταντίνα συμπεριέλαβε και πίνακες με τοπία από την Φλρινα,
Από την Παρασκευή 22/01/2021 οι πολίτες άνω των 80 ετν ως ένας όμορφος τουριστικός προορισμός.
μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19
μέσω του https://emvolio.gov.gr, των φαρμακείων και των ΚΕΠ.
Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν
SMS με το ραντεβού που τους προτείνεται. Πρόκειται για τη
δεύτερη κατά προτεραιότητα ομάδα του γενικού πληθυσμού
που θα κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.
Υπάρχουν τέσσερις τρόποι στε να κλείσουμε ραντεβού και
αυτοί είναι οι εξής: μέσω της άυλης συνταγογράφησης, μέσω
της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, μετάβαση σε φαρμακείο, μετάβαση σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτν (ΚΕΠ) , όπου μπορεί
και ένα τρίτο πρόσωπο κάνοντας μια υπεύθυνη δήλωση να
κλείσει το ραντεβού. Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε
το ραντεβού, τότε θα μπορούμε να το πράξουμε μέσω της πλατφόρμας ή απευθυνόμενοι σε φαρμακείο ή ΚΕΠ.
. Σκόπιμο κρίνεται να υπάρχει η αστυνομική ταυτότητα και
να γνωρίζουμε τον αριθμό μητρου κοινωνικής ασφάλισής τους
(AΜΚΑ) , τον αριθμό του φορολογικού τους μητρου (ΑΦM ) και
οπωσδήποτε κινητό τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα Νίκας. Το βιβλίο περιλαμβάνει ζωγραφική , ποίηση, βίντεο και
μέσω της οποίας μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για εμβο-| απαγγελίες . Οι καλλιτέχνες που απαγγέλουν στα video-at
λιασμό των πολιτν ηλικίας 80-84 ετν κατά της Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου Βασιλική Καραγιάννη , ο συμπατριτης μας Στος Παπούλκας ,
μας αλλά και στο διαδίκτυο https:/emvolio.goν.gr.
Υπενθυμίζουμε ότι εξαιτίας της πανδημίας το Ωράριο Λειτουργίας
του ΚΕΠ της πόλης μας αλλά και των αποκεντρωμένων είναι : | οι συνθήκες που καθορίζονται από τα περιοριστικά μέτρα της
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-15:00.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργαννει διαδι| της Ημέρας των Γραμμάτων. Η εκδήλωση, με κεντρικό ομιλητή
τον Δρ. Χρήστο Κυρατσού, Αντιπρόεδρο Ερευνν επί των Μολυσματικν Ασθενειν και των Τεχνολογικν Ιικν Φορέων της
εταιρείας Regeneron, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29
Ιανουαρίου 2021 στις 5:00 μ.μ., και θα μεταδοθεί ζωντανά στην
σελίδα Facebook στο κανάλι YouTube του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2020-ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΥΚΑΣΟ
Με στοιχεία meteo.gr, που αποτελεί την ελληνική και απλουστευμένη έκδοση της ήδη
υπάρχουσας σελίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνν , η χαμηλότερη θερμο-κρασία που καταγράφηκε το 2020 από τους μετεωρολογικούς
2σταθμούς καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο
Φλρινας στις 9 Φεβρουαρίου και ήταν-14,7ο C.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣRΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΣΟΜΕΝΗ ΕΤΗΝ FPS
την ίδια ημέρα η υψηλότερη ήταν στους-7,10 C
στις 4:50 μ.μ.
Είναι γνωστό στο πανελλήνιο ότι η περιοχή μας
είναι η πιο ψυχρή στην χρα με χαμηλές θερμοκρασίες που
έχουν και διάρκεια. Και ο Νέος Καύκασος, λόγω τοποθεσίας και
μορφολογίας, έχει το <προνόμιο να καταλαμβάνει την πρτη
θέση πανελλαδικά.
Επίσης, σύμφωνα με το meteo.gr η υψηλότερη θερμοκρασία
που καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2020 ήταν στην Πλρα
Ηρακλείου με 41,80 C στις 16 Μαΐου.
Επίσης, από το περασμένο Μάϊο είναι έτοιμο και το δεύτερο
βιβλίο της Κωνσταντίνας Βαλερά, με εκδότη, Ελληνική Παιδεία,
είναι επνυμοι, όπως η Βίκυ Φλέσσα , ο Γιάννης Στάνκογλου, η
η Αντιγόνη Παπούλκα, κόρη του Στου Παπούλκα κλπ.
Η πρτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει μόλις το επιτρέψουν
πανδημίας .