Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 28.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7533
29 χρόνια
ΠΑΝLΛΛΗΝΙΑ0Μχάλης Κεφαλογιάννης project manager για Τις συντάξεις
θα Παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί
Βορείου Ελλάδος
|Το υπουργείο Ενέργειας αγωγό αερίου όσο και του καταστατι κού του ΕMGF
ΥΠΕΝ: Κυρνονταιο συμφωνες για
Αττσιόγλου: Η
κυβέρνηση παίζει
με τον Πόνο των
ανθρπων της
οικονομίας
IGB και East Mediterranean Gas Forum
Με την υπογραφή Ηνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας το 2009 τέθηκαν οι
βέσες για την κατισκευή του αγωγού διασύνδεσης τον δύο χορν. Το έργο του IGB έχε χαρ
ακτηριστεί ως έργο<Εθικής Σημασίας από Την Ελλάδα βάσει του ν.4001/2001 , καθς και
από το Υπουρικό Συμβούλιο Της Βουλγαρίας, Στς 10 Οκτυβρου 2019 , σε εδική τλετή στη
Σύφια, υπογράφηε μεαξύ τον δύο χυρν η Δακυβερτητική Συμφωνα γα Την Προάθηση
του αγογού. Η Συμφωνία κυρβηκε από τη Βουλγαρκή Βουλή στς 2 Ιουλίου 2020 και έχα
ήδη διαβιβαστεί ηρος κύρωση και στο Ελληνικό Κοινοβούλο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
0 αγωγός θα υνδέει την Κομοτηνή
με τη Stara Zagora της Βουλγαρίας
Το μήκος του αγωγού υπολογίζεται
στα 182 χλμ. εκ ΤωνοΠοίων τα 151
χίμ. είναι στη Βουλγαρία και Τα
υπόλοιπα 31 χμ. στην Ελλάδα. Η
διάμετρος του σωλήνα φτάνει τις 32
ίτσες (813 χλοστά). Η δυναμκότ
ητα του αγωγού φτάνει ετησίως τα
3 δισ. κυβικά μέτρα (bcm/a), με
δυνατότητα αντίστροφης ροής
(reverse fiow).
Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό ΤόΠο Του Ηλε Τρονικού Εθνικού Φορέα Kονωνικής Ασφάλ-ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, Που θα πραγματοποιηθεί την
σης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των
ασφαλιστικν εισφορν (κύριας , επικουρικής καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής για την
ασφάλισης και εφάπαξ Παροχν ) του μηνός Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021.
Δεκεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγε- Την ίδια ημερομηνία θα Πραγματοποιηθεί η
λματίες , αυτοτελς απασχολούμενους και αγρ- καταβολή της εισφοράς , μέσω άμεσης χρέωότες
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, θα μεταφερθεί η
Πρτη Απριλίου
δεσμευτικές
σης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
Εγνατία Οδό
Ασοδοξη για
εν για
Το 2022
δείκτη
Τιμν Προϋπολογι- Αναφορικά με το
για την πορεία
ο ρυθμός θα καταναλωτή να σμού,
η ισοζύγιο τρεχου
είναι αρνητικός Deutsche Bank
στο 0,5 %, έναν- εκτιμά ότι θα λαγν,
-1,4%
ελληνικής διατηρηθεί κοντά
συναλ ην ελληνική
οικονομίας εμφ
ανίζεται
στο +5,9%.
εμφανίσει έλλειμ- έλλειμμα από το
μα φέτος 5,3% 7,4% Του 2020
Deutsche Bank , Τιμές θα διατηρ-έναντ ελλείμμα- θα μειωθεί στο
5,4% φέτος και
4,2% το
2022 εκτιμά η
οικονομία η
Σε δύο φάσεις
για φέτος και το
2022,
Ξεκινούν την Παρασκευή
πληρωμές για το
επίδομα θέρμανσης
καθς η οικονομία θα ηθούν αμετάβ- τος 8,1% το
λητες Το 2022.
Deutsche Bank g oτι
Παραμείνει
ανά - Περιβάλλον αρν
πτυξης θα ανέλθ- ητικού Πληθωρ- Αναφορικά με το
ει στο +5,5%, σμού, με τον
2020, εν θα
υποχωρήσει το
2022 στο-2,79%. Τράπεζα.
ρυθμός
ισοζύγιο
Created by Universal Document Converter