Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 28.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6713
Το ερευνητικό πρόγραμμα CypTox
Ανάπτυξη εντομοκτόνων χορίς επιπτσεις στις μέλισσες
INE ΓΣEE:
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (NE ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρν
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (IMΕ ΓΣΕΒΕΕ) συνεργάστηκαν στο σχεδια
σμό και τν υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και
τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκκων στη διά βίου ενπαίδευση . Επιστη μονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Θανάσης Καραλής , Καθηγητής Διά
Βίου Μάθησης και Εκταίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρν.
Τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των ποσοτικν δεδομένων ανέλαβε η εταιρεία ερευνν κοινής γνμης ΜΑRC AE .
Πρτο στην κατηγορία
του το Α/K Ευρωπαϊκή
Πίστη Αναπτυξιακό
Μετοχικό Εσωτερικούν
Πρτο σε αποδόσεις στην
κατηγορία του έκλεισε το έτος
2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
"Ευρωπαϊκή Πίστη
πτυξιακό Μετοχικό Ε σωτερι
κού", με τη συγκεκριμένη
πρωτιά να είναι η 5η την
τελευταία 10ετία, τονίζει σε
ΑναΣτις τέσσερις φάσεις της έρευνας διερευνήθηκε η συμμετοχή
των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά τα έτη 2011, 2013 ,
2015 και 2016, 2018 και 2019.
Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνη σε το 2008 και έως σήμερα
έχουν διεξαχθεί τέσσερις φάσεις, με στόχοη έρευνα αυτή να
αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής των
ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση, αλλά και των κινήτρων
και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη
συμμετοχή, διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφά
σεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικν πολιτικν.
θετικής ο αντίκτυπις τον εμπορχύν
ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή
Πίστη Ass et Managem ent .
ουμουνν στα γεικί προύόνται
Οπως αναφέρει, το Αμοιβαί
Κεφάλαιο κατέγραψε απόδο1,72%
σύμφωνα
Ένωσης
στοιχεία
Θεσμικν Επενδυτν και υπεραπόδωσε 13,47% έναντι του
Γενικού Δείκτη του Χ.Α., ο
οποίος κατέγραψε απόδοση11,75%.
ΟΔΔΗΚ Ανοιξε το ββλίο προσφορν
για το νέο 10ετές ομόλογο
Αξίζει να σημειωθεί πως το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό
Μετοχικό Εσωτερικού" ήταν
πρτο και
επίπεδο , καθς την τελευτα ία
5ετία η απόδοσή του ήταν
κατά 65,40% καλύτερη του
Γενικού Δείκτη και 64,61%
καλύτερη στην 7ετία.
σωρευτικό
Deutsche Bank, Morgan
Άνοιξε, πριν από λίγο , το
βιβλίο προσφορν για την
έκδοση του νέου 10ετούς
ομολόγου .
Ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους έδωσε
χθες εντολή σε αναδόχους
να προχωρήσουν σε έκδοση δεκαετούς ομολόγου ,
λήξης τον Ιούνιο του 2031.
Από την έκδοση το Δημόσιο αναμένεται να αντλή
σει 1,5-2 δισ. ευρ.
Ανάδοχοι της
Stanley ,
Eurobank.Υπενθυμίζεται
Nomura
Οι εμπορικές συμρωνίες οφείλονται σε σημαντικές
αυξήσεις των εξαγωγν γεωργικν προϊόντων διατο
οφής στην ΕΕ , με πο περιορισμένες αυξήσεις στις
εισαγωγές , δημιουργντας συνολικά θετικό εμπορικό
ισοζύγιο. Η μελέτη επιβεβαινει επίσης ότι η προσέγγιση της ΒΕ για τη χορήγηση περιορισμένου
ποσού εισαγωγν χαμηλότερου δασμού (μέσω ποσοστσεων δασμολογικν συντελεστν) είναι η καλύτε
ρη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων τομέων γεωργικν προϊόντων διατροφής στην ΕΕ.
πως στόχος του ΟΔΔΗX
για εφέτος είναι η έκδοση
ομολόγων ύψους έως 12
δισ. ευρ.
Το υπου ργείο
καλύψει τις αυξημένες
δαπάνες για την στήριξη
της αγοράς και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το
Ακόμα , το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "Έυρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερι
κού, είναι πρτο στην κατηγορία του από την αρχή της
οικονομικής κρίσης , αφού από
τις 31/12/2010 είχε θετική απόδοση 73,49 %, εν για την ίδια
περίοδο ο Γενικός Δείκτης του
Χ.Α. , είχε απόδοση-42,78% .
Οικονοεπιδιχει
έκδοσης ταμειακό μαξιλάρι ασφαείναι
οι Barclays, Citi,
λείας.
Created by Universal Document Converter