Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Intracom Telecom: Αναβαθμίζει την ασφάλεια εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5903 Πέμπτη 28.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ανάσα η
ναυπήγη ση
πλοίαων του
Τοάπεζες:
Οι ρυθμίσεις για το DTC του <χρωστάν η
Ελλάδα
Σχυλακάκης:
Δεν θα ισχύσει το όριο 30% για δαπάνες
με πλαστικό χρήμα
>>> ελ .
>>> ελ
πολεμικού
ναυτικού
ΚΟι δηλσεις του υπουργού
Αμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, περί της διάθεσης
της ελληνικής πλευράς να
υποστηρίξει τη ναυπήγηση
πλοίων γα λογαριασμό του
Πολεμικού Νευτικού και σε
ελληνικές ναυπηγικές μονά
δες στις διαπραγματεύσεις
με την Γαλική και όχι μόνο
πλευρά , μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους. Το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελ
ηπήριο Πειραιά έχει πρόσφατα υποστηρίξει τις δυνατότ
η νηση εληρομής δημνίον με μετρητά
οου με μετρησο
ναυπήγησης,
ελληνικά χέρια και Έλληνες
ναυτηγούς, πλοίων για τις
αμντικές μονάδεςτης Συμφωνία κυβέρνησης -θεσμν
χρας , υπερασπιζόμενο τις
δυνατότητες της τρίαινας
Συμφυνία πβέρησης - θεσμν
ναυπηγείων ,
βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά , αλλά
και τη ζέου σα τεχνογνωσία
των απασχολούμενων σε
αυτάν .
Τα παρατάνω αναφέρονται
σε δήλωση του προέδρου
ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, για
σχετικά με τη ναυπήγηση
πλοίων του πολεμικού ναυτ Επιεκοκήηση ελειστηρασμν
από 15 Μαρτίου
CVRIA
σης από τις 16 Μαρτίου. Η
προστασία θα διατηρηθεί
Παγωμένοι θα μείνουν ως
τις 15 Μαρτίου οι πλειστηριασμοί και γενικότε-μόνο για όσους έχουν
ρα η δυνατότητα χρήσης πληγεί από την πανδημία
μέτρων
εκτέλεσης, μετά τη συμφ
ωνία που επήλθε για το
θέμα μεταξύ χυβέρνη σης Πρόκειται για εξέλιξη που
και θεσμν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ρείες διαχείρισης απαιτήοι θεσμοί αποδέχθηκαν
COUR DΕ JUSTICE
DES COΜMUNAUTES
EUROPEΕΝNES
ΚΜια σύντομη αναδρομή-.
περήγηση στην, από αινων,
ιστορία αυτής της χρες καθιστά προφανές ότι, η ναυπήγισχυρότερου
Κατά παρέκηλιση αι για λόγους δημοσίου συμφέροντος τα χράτη της ζνης
του ευρ μπορούν να επιτρέπουν σης υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίπησης τους
να μην αποδέχονται πληρωμές οφειλν σε μετρητά , αποφαίνεται με απόφαση
του με μείζονα σύνθεση το Δικαστήριο της Ευρυπαϊκής Ένοσης. Σύμφωνα με
σημαντική απόφαση της μείζονος σύνθεσης του ΔΕΕ, τα κράτη μέλη με νόμ
σμα το ευρ μπορούν να υποχρενουν την Δημόσια Διοίκηση τους να δέχεται
πληρομές σε μετρητά ή να εισάγει,
και για περιορισμένο διάστημα (σ.σ. ως τον Ιούνιο
του 2021).
αναγκαστικής
πλήττει τράπεζες και εται <πλεύσιμου όπλου
αoχαιότητας, όπως οι τριή
από δάνει
εις , ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού και κατασκευής από τα
πιστσεις, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να αρθεί ,
άμεσα , η γενική απαγόρ
ευση για τα μέτρα αναγκα
προσέγγιση
για λόγο δημοσίου συμφέροντος κα
υπό ορισμένες προύποθέσεις, πορέα - μανοί πολίτες όταν ο ραδιοτηλεκλιση από την υποχρέωση αυτή Το
Δικαστήριο κλήθηκε να απαντή- αρνήθηκε να πληρσουν σε
σει σε προδικαστικό ερτημα μετρητά τα ραδιοτηλεοπτικά
που του απηύθυνε το Ομοσπον- τέλη, ζητντας την ανκύρωση των
διακό Διοικητικό Δικαστήρο
κυβέρνησης για την ανάγ στο οποίο προσέφυγαν δύο Γερτότε ελληνκά χέρια . Τίτοτα
δεν πρέπει και δεν μπορεί να
τα ελληνικά
χέρια του σήμερα , τους
Έλληνες ναυπηγούς και επιστήμονες του σήμερα να
κτίσουν πλοία για λογαριασμό του Πολεμικού μας Ναυτικού και όχι μόνο , προσθέ
παράτασης
οπτικός οργανισμός της Έσσης
απαγόρευ σης,
ωνντας σε δίμηνη διάρ - στικής εκτέλεσης χαι να
κειά της.
συμφαποκλείσει
παραμείνει
όσους έχουν πληγεί από
ειδοποιήσεων πληρωμής.
την πανδημία και
επανεκίνη ση έχουν κάνει χρήση μέτρων
πλειστηριασμν και μέτο- στήριξης (Γέφυρα , moraΗ συμφωνία προβλέπει
μερική
ων αναγκαστικής εκτέλε- toria ).
Created by Universal Document Converter