Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφιμερίδα ms Hπeipοu - 16ρυπis Ευθ . Τzάλλαs- Εos 940-Ap. Φύλλου 24930-Πέμπm 25 Ιανουαρίου 2021-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
αΠάτησε) την
ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
Στις 18 Οκτωβρίου 1936
μπήκε ο θεμέλιος λίθος
Μετά την Παμβτιδα.
η σειρά της Στυμφαλίας
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Τέσσερις λόγο
για το όχ >
Ως Προαναγγελία Παραχρησης του κιρίου του Παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον δήμο Ιωαννιτν
μπορεί να ερμηνευτεί η ρητή αναφορά στο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου του Πρωθυπουργού
ΕΔΟΜΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΕoσερις λόγους ηpαβάλλει η napo .
ταξη Ενότητα Πολιτν Νέo Πάννε.
ή uηαστηpικτικν
υnnpeoιν οτmν anoκoμδή anop
τας για ην
νομικής Enιponής tmv Τρίm.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΛΟΥΤΑΣ
<Χάθηκεο ο δρόμος
Νέες Πληγές μετρά n Ηnειρας από
τις έντονες Ββροχοπτσεις των ε .
λευτοίων 24ωρων Το μεγαλύτερο
Πρόβλημα καταγμάφηκε σταν δρό Πρν το χωριό Καλουτό ο δρόμος
Εξαφονίστηκε .
Σε αντερο επίπεδο
έθεσε ο δήμαρχος
Ιωαννίνων Μωυσής
ΣΕΛΙΔΑ 4
Γυρνά μπούμερανγκ
η απαγόρευση
Ελισάφ το θέμα
της διεκδίκησης
του κτιρίου,
anοκαλύπτοντας όι
στις Προθέσεις του
είναι η αξοπoίηση
γα τη συγκέντρωση
και τη συστέγαση
όλων των δημοτικν
υπnρεσιν
Eνελς διαφορεικό χαρακτηριση.
κάσε σκέση με ουτά noυ είχαν όταν
νουν οι σημερινές κινητοnonoaς
κατά του ναμοσχεδίαυ του unoup γείου Παιδείας για την piταβ eμια
Εκπαίδευση .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Δεύτερες σκέψεις
για τα σχολεία
Δεύτερες σκέψεις φαίνε α nuς
υπάρχαυν οτην κυβέρνηon και
στους επιστήμονες για το όνογμα
Τιμνασίων και Αυκείων από τη ΔευΣΕΛΙΔΑ 3
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΖΙΑ
ομ των κορωνοίού τα τελευταία
ΣΕ ΟΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ οΙ ΔΗΜΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Κάθε κορυφή και αίτηση
για ανεμογεννήτριες
Εκτός δρόμου
λόγω Παγετού
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
θέλουν επιστροφή
στη διά ζσης
διδασκαλία
Ατήσης γω οιολικά Πόρκο στο βουνό της Ηnαρου, όπως και της υπόλοιπης χρος, χωρία
τη σναίνεση αλλά ουτε καν τη γνωμαδότηση των τοπικν κονωνν, έουν unaβAnπed
σnό μεγάλα σριθμό εtαριν οτη Ρυθμισική Αρή Ενέρχεισς μετις ανιδρόο ας να
κλμακνονται μέρα με την πμέρα Τς τελευταες ημέρες έγναν νωοtές οχεδιαζμενες
εγκαταστόσεις ανεμαγενηρνστην καρυφογραμμή αnό τn Χμνη nγuν Aou μέp τη
Βωβούο Οι στιδρόος ανι καBολικές οπό τους δήμους Ζογοpίου,nou ουζίτησε το Βε
με οε τακτη συνεδρίοση του δημοτικού το συμβουλου, κο Μετοόβου , που ουοιοστικό
ΣΕΛΙΔΑ 5
Υστερόγραφο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΛΟΥΔΑΣ
εγκατόσταση αιαAκού nάρκου στα όρια με τον δήμο Βορeων Τουμέρκων
ΣΕΛΙΔΑ 4
Λύση για το Παλιό
Πανεπιστήμιο είχε
βρεθεί Δυστυχς
τόε κάναμε ίσω
ΣΕΛΙΔΑ 4
Το ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Αναξιοποίητος κατά το ήμισυ ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγρίας
ΣΕΛΙΔΑ 16
ΣΕΛΙΑΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα