Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αρ. Φύλλου 6106
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ιστορικό
αγώνων:
Τρίκαλα – Δόξα

Ανεπίδοτο
προσωπικό γράμμα

του Θόδωρου
Μπουδακίδη

Της Νόρας Κωνσταντινίδου

προς τον Αθανάσιο Δ. Κάζη

σελ.: 12-13

σελ.: 11

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χ. Κυριακίδης στα «Χ»: «Θα
εξυπηρετήσουν μια πραγματική
ανάγκη που υπάρχει στην πόλη
- Είμαι ικανοποιημένος από τα
βήματα που έχουν γίνει για τη
βελτίωση της καθαριότητας εντός
των ορίων του Δήμου Δράμας»

Η ακτινογραφία
του ΑΟ Τρικάλων
του σημερινού
σελ.: 13
αντιπάλου
της Δόξας Δράμας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAYCAP ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΒΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΕΝΙΣΧ ΥΘΗΚΕ
το Κέντρο Υγείας Δράμας
Σ

ε χορηγία ενός υπερηχοτομογράφου,
ενός
συστήματος ασύρματης δοκιμασίας κόπωσης και μιας
συσκευής μέτρηση ΑΒΙ στο
Κέντρο Υγείας Δράμας προχώρησε η Raycap, ενισχύοντας τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη φροντίδα
των καρδιολογικών περιστατικών και όχι μόνο. Η κίνηση
της εταιρείας θεωρείται
εξαιρετικά σημαντική για
τη λειτουργία του Κέντρου
Υγείας και δείχνει την κοι-

Αποκομιδές απορριμμάτων
και με δεύτερο
μεσημεριανό
δρομολόγιο στην αγορά
σελ.: 9

Μ. Βραδέλη στα «Χ»:
«Λειτουργούμε
με 6-8 άτομα το πολύ»

Τη διά ζώσης
λειτουργία τους ζητούν
45 Κέντρα Ξένων Γλωσσών
στη Δράμα

νωνική ευαισθησία της για
ακόμα μία φορά, αφού έχει
συνδράμει ουκ ολίγες φορές
στην κάλυψη των ελλείψεων

που παρουσιάζονται στις
δομές υγείας του Νομού
Δράμας και όχι μόνο.
σελ.: 7

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

σελ.: 6-7

Προβληματική και άδικη
η διαδικασία αιτήσεων, δήλωσε στα
«Χ» ο πρόεδρος της ΝΕ Δράμας του
ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, κ. Κ. Παράσχου

tαxαki

Όποιος πρόλαβε...
εντάχθηκε στο
«Εξοικονομώ»
μέσα σε 46΄

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

σελ.: 3

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]