Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Δοφων μού ου. .
rσowνιστ όμως
| μέχρι θανάτου w.
ΠΡΩΝΗ
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 6182
Τιμή φύλ.: 0,50 6
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
0e-katanalotis.. αυξάνει
το χρονικό όριο και κόβει μαχαίρι
τα διπλά και τριπλά SM6
στο 13033 για ψνια
Σελίδα 14
Επιμένει
τΟ Υπουργείο Παιδείας στην
ελάχιστη βάση εισαγωγής
ΕΠιστρεπτέα ΠρΟκαταβολή 5
Εεκίνησαν
l σήμερα οι πληρωμές
Σελίδα 12
- myBusiness Suppor:
Σε λετουργία n εφαρμογή
Γιργος Χριστοφορίδης-Συνδυοσμός ΕΛΠΙΔΑ.
τns AΑΔΕ
Επίδομα
προβληματικής περιοχής
- Μια αδικία που διαιωνίζεται
- Οι ΚΑΔ με τTS κλειστές
επχειρήσειs
Σελίδα 13
Σελίδα 15
Το πρόγραμμα
των ρεβάνς
του Κυπέλλου Ελλάδας
Μέλη του διδακτι
κού προσωπικού
του Πανεπιστη.
μίου Δυτικής
Μοκεδονίας
στους κορυφαίους
επιστήμονες
στον κόσμο
Σελίδα 24
Φοβάται τη βροχή
ο βρεγμένος .
Στη μελέτη περιλαμβάνονται 100.000 επιστήμονες.
διακεκριμένοι σε raγκόσμιο
επίπεδο , καθς και το 25
των κορυφαίων ειστημό|
νων στην επoτημονική υπoπεριοχή στην
εξειδικεύονται
οι σκηνές συνωστισμού του ηλήθους σε κεντρικούς δρόμους και
| καταστήματα της Αθήνας και της Θεοcαλονίκης το Σαββατοκύ|ρακο nou πέρασε αυξάνουν τις mιθανότητες ενός ιοχυρότερου
του αναμενομένου νέου κύματος της παν δημίας πριν την Ανοξη .
συνέχειο στη σελίδα 4
Σελίδα 5
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre95.gr
ΚΟΖΑΝ)
PRESS