Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 27.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7532
29 χρόνια
ΠΑΝΛΛΗΝΙΑ Τα προγράμματα Που επιχορηγούν μισθό και εισφορές
ΟΑΕΔ:
Βορείου Ελλάδος
Ταμείου Ανάκαμψης Προκατα β ολι κή χρηματο δότηση έργων
Ποιοι κερδίζουν στήριξη
με νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ
χρηματοδοτική
στήριξη 200
εκατ. ευρ από
την ΕΤΕΠ
Επός φεβρουαρου αναμένεται να προκηρυχθούν τα Πρτα έργα του Ταμείου Ανάκαμ ψς
στην Ελλάδα, Πριν καλά καλά υποβληθεί και εγκριθεί το ελληνικό σχέδιο από την ΕΕ.
Το υπουργείο Οικονομικν αναμένεται να καταθέσει άμεσα στη Βουλή διάταξη νόμου με
την οποία θα ανοίχει ο δρόμος για Τις Πρτες Προκηρύξεις έργων συνολικού ύψους 2,6
διο ευρ, όσο δηλαδή είναι οι εκιμμενες προκαταβολές εντός του έτους
Μετη διάταξη νόμου, το υπουργείο
Οικονομικν θα αναλαμβάνα το
ρίσκο χρηματοδότησης έργων τα
αw o όμ λλάκτωρ: 0Ι Κατσούδας εκτροσωπεί Iηvs0 και Pemanoarο πη Ε
κοινοτική έγκριση, προκεμένου τα
δοθεί κανάσα στην ελληνική οικο
νομία και επιχερημτικότητα
Σης πρτες προκηρύξεις έργων
αναμένετα να περιληφθούν δρά
σεις κατάρτισης και ψηφιακής ανα
βάθμισης, έργα υποδομν , Παρεμ
βάσεις Τύπου
Ο Ιωάννης Κατσούδας θα εκπροσωπήσει στη
γενική συνέλευση της ΕλλάκτωρΕΛΛΑΚΤΩΡ
1,83% Που είναι Προγραμματισμένη για αύριο
Τετάρτη την Invesco Finance Των εφοπλιστν
Αημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη αλλά
και την Pemanoaro Των Αναστάσιου και
Δημήτρη Καλλιτσάντση, όπως γνωστοποίησε η
εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρη ματιστήρ1ο.Η Invesco ελέγχει Το 5,0002 % της Ελλάκ- μεταβιβαστεί σήμερα 26 Ιανουαρίου 2020.
τωρΕΛΛΑΚΤΩΡ-1,83%, εν η Pemanoarο Το
20,5822% , συνολικά δηλαδή 25.5824%, Η
τελευταία έχει έρθει σε συμφωνία με την Akron
Trade and Transport SA για την σταδιακή
Πληση των μετοχν της έως Τις 30 Ιουλίου,
και όΠως αναφέρεται η συμφωνία αυτή εξακολουθεί να ισχύει . Από Το συνολικό Πακέτο ένα
Ποσοστό της Τάξης Του 12% Προβλέπεται να
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 5:
Ποιοι κλάδοι
μοιράζονται τα
περισσότερα
Οριακή Πτόση
Ο Γενικός Δείκτης βρίου 2019 ΠαρουΤιμν
Κατασκευής Νέων
Ο μέσος δείκτης αντίστοιχων Προη
του δωδεκαμήνου γούμενων δωδεκαμήνα Δεκέμβριο
μείωση 2020, σε σύγκριση
με Τον δείκτη Του
Νοεμβρίου 2020
Παρουσίασε
αύξηση
έναντι
Υλικν
σίασε
έναντι
μήνων , ο δείκτης
0,2%,
αύξησης 0, 1% Που
σημειθηκε κατά
τη σύγκριση των
βάσης αντίστοιχων δεικτν
Ιανουαρίου 2020ΟΤIC Τιμες UAικων κηiων Κατοικν σύξσης 0,1% που
Δεκεμβρίου 2020, παρέμεινε αμετάβ
λητος
της Ελληνικής Στα
Τιστικής Αρχής , με
2015-100,0
μήνα αναφοράς 2019 με Το 2018 .
σε σύγκριση με
αντίστοιχο
αύξησης δείκτη του δωδε
καμήνου Ιανουα2019
Η χρονοσειρά των
Υλικν Κατασκευής Νέων Κτηρίων
είναι
0,3%,
για νέες κατοικες
το Δεκέμβριο
ΑΚΤΟΠΛΟσ
Δεικτν
Του έτους 0,2%
σημειθηκε κατά ρίου
τη σύγκριση των
Δεκεμβρίου 2019,
αντίστοιχων παρουσίασε μείω- διαθέσιμη
ση 0,2%. Κατά τη
σύγκριση
Δεκέμβριο
Κατοικιν
2020, σε σύγκριση Οπως σημεινει η
με τον αντίστοιχο EΛΣΤΑΤ, ο Γενικός μηνν του έτους
δείκτη Του Δεκεμ- Δείκτης κατά ον
ιστοσελίδα
2019.
ΕΛΣΤΑΤ.
Created by Universal Document Converter