Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για το πετρέλαιο θέρμανσης
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5902 Τετάρτη 27.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Εξοικονομ:
3.124 εντάξεις
στην Ανατολική
Μακεδονία
Αrρορά την παράδοση των παραγελιν
Εταιρεία delivery
εξαγόρασε η Skroutz
Οργάνωση εργασιν
Το Prosvasis GO δίπλα στα μέλη του
Εμπορκού Συλλόγου Αθηνν
>>> ελ.
>>> ελ
και Θράκη
Ακνήτον:
Το πρόγραμμα <Εξοικονομ-Αυτονο μν
σήμερα επανεκκίνηση με το
άνοιγμα στις 10.00 π.μ. της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για υποβολή απήσεων για
την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θρέχης.
Η πλατφόρμα έκλεισε στις
10.46 το πρωί. Υποβλήθηκαν
6.601 αιτήσεις, εκ
οποίων εγκρίθηκαν οι 3.124 ,
δεσμεύοντας ποσό 68,69
εκατ . ευρ . Η μέση επιχο
ρήγηση ανά εγκριθείσα
αίτηση είναι της τάξης των
22.000 ευρ .
έκανε
Χάνεται το δικαίωυα αν
τίροησης
Ελβιεμέκ
Μετά από τις τεχνικές παρ
εμβάσεις
προχρησε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο μέσος χρόνος δημιουργίας και υποβολής της
κάθε αίτησης ανήλθε σε
περίπου 15 λεπτά έναντι
χρόνου περίπου 10 λεπτν
κατά την προηγούμενη δια
δικασία υποβολής.
οποίες
Δεχάνεί την αναστροφή πλησης
ΦΒ τάρχον
Σε συνέχεια των
4/1/2021 και 8/12021 ανα νάληψη της πλησης, με
προσφορότερ ους όρους
προς χάριν του εταιρικού
συμφέροντος , αποδεκτούς
κατόπιν σχετικού ερωτή- από την ενάγουσα Μειοψματος της Επιτροπής Κεφ- ηφία των Μετόχων σε νέα
Το πρόγραμμα , το οποίο
χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΙΙΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρ
απαίκής Ένωσης, συνεχίζεται την Τετάρτη, 27 Ιανουα
ρίοu 2021 , για την Περιφέρ
εια Αυτικής Μακεδονίας και
ακολουθεί την Παρασκευή,
29 Ιανουαρίου 2021, η Περ
ιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θα γίνει τη Δευτέρα
1η Φεβρου αρίου 2021 και
την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου
2021, θα πάρουν σειρά οι
αιτήσεις που αφορούν σε
Πολυκατοιχκίες (Τύπος &
Β ) για όλη την επικράτεια.
κοινσεων
Η Ένωση Ιδιοκτητν Αγροτικν Ακινήτων Ελλάδος τις τελευταίες μέρες γίνεται καθημερινά αποδέκτης εκατοντάδων διαμαρτυριν κτηνοτρόφων και ιδιοχτητν για την πρόσφατη εγκύκλιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , βάσει της οποίας
ΕΛΒΙΕΜΕΚ
αλαιαγοράς, η εταιρεία Γ
ενημερνει το επενδυτικό Συνέλευση .Σημε ινεται χιλιάδες ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα αντίρρησης στους δασ κοινό ότι σκοπεύει
διεκδικήσει εντός του προσεχούς μηνός την αναστροφή της πλησης του Φ/Β
πάρκου ισχύος 1,97 MW η
οποία έλαβε χρα δυνά ε ν υ Χ
ότι η πληση που διενεργήθηκε δυνάμει της σχετικής ακυρωθείσας απόφ
ασης της Γενικής Συνέλευαπέφερε τίμημα
ύψους 3 εκ. , το οποίο ήδη
της από 23/3/2018 διατέθηκε, σε ύψος 2, 68
κούς χάρτες , με αποτέλεσμα τη δήμευση της περιουσίας τους, αναφέρει ανακοίνωση.
Η Ενωση Ιδιοκτητν Αγρο - στη διόρθωση της επίμαχης
τικν Ακνήτων Ελλάδος , εγκυκλίου. Ούτως στε , να
απευθύνει έκκληση προς την δοθεί το δικαίωμα να υποβ
εκ.Ε, για την αποπληρω μή ποιτική ηγεσία του Υπουρ- ληθούν αντιρρήσεις για τις
χαρακ
Ενέργειας να προβεί άμεσα τηρίστηκαν εσφαλμένα
απόφασης της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των
δανείων της Τραπέζης γείου Περιβάλλοντος χαι
εκτάσεις
να προσφέρει στους αγοραστές τη δυνατότητα επαναγοράς με έγκυρη επαμετόχων και παράλλη λα Πειραις και το υπόλοιπο
διατέθηκε για κάλυψη λει
τουργικν αναγκν της
Εταιρείας.
Created by Universal Document Converter