Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5C, 14:00

9oC, 20:00

€0.80

6oC - Υγρασία 55%-75% - Άνεμοι: ΒΔ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:52 - Δύση ηλίου: 17:53

«Ôá Êýèçñá»

Η ρύθμιση των εθνικών δικαίων και στην παραμεθόρια θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, εμπλέκει την Κέρκυρα σ’
αυτήν τη γιγαντιαία γεωπολιτική τρίλιζα, όπου ζυγίζονται ξανά οι δυνάμεις και οι προσδοκίες τους. Η Καθημερινή Ενημέρωση, δημοσιεύει το άρθρο του μέχρι πρότινος υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντ. Μπουσάτι, (σελίδες 8&9), που επισημαίνει και αξιολογεί τις αλλαγές στην ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο Ντ. Μπουσάτι παύθηκε από τον
Έντι Ράμα ξαφνικά και αντικαταστάθηκε από τον ίδιο των Αλβανό πρωθυπουργό (σ.σ. μοντέλο που ακολουθούν πολλοί πρωθυπουργοί σε
κρίσμες ιστορικές φάσεις). 3»

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5283

1745 ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

×áìçëüò ï ñõèìüò åìâïëéáóìþí
Ì’ áõôüí ôïí
ñõèìü ç áíïóßá èá
åðéôåõ÷èåß ôï 2022!

´Áñ÷éóå ï åìâïëéáóìüò ôùí öáñìáêïðïéþí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ούτε δυο χιλ. είναι
οι εμβολιασμένοι στην Κέρκυρα
από τις 28/12, που ξεκίνησε η
διαδικασία στη Χώρα.
Στην πραγματικότητα στο νησί,
ο εμβολιασμός ξεκίνησε στις 11
Ιανουαρίου αφού το γενικό εδώ
νοσοκομείο ήταν στην τελευταία
λίστα των ιδρυμάτων υγείας, στα
οποία ξεκίνησε ο εμβολιασμός
των στελεχών τους.
Μέχρι σήμερα στην Κέρκυρα έχουν εμβολιαστεί 1745 άτομα,
συνολικά.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Ο φαρμακοποιός, Κ. Βλάχος ήταν ο πρώτος του κλάδου, που εμβολιάστηκε, τη Δευτέρα το πρωί στο νοσοκομείο.

Äýï áëëáãÝò (ó.ó. óôçí åëëçíéêÞ
åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ), Ýíá ìÜèçìá
(ó.ó. ãéá ôçí Áëâáíßá) »
8&9

Äþñï óôïõò îåíïäü÷ïõò áðü
ôïí åñãïäïôéêü óõíäéêáëéóìü,
ç êëáäéêÞ ÓÓÅ, ëÝåé ôï óõíäéêÜôï

ÐñïôÜóåéò Õäñáßïõ óôïí
Õð. Íáõôéëßáò ãéá ôç óôÞñéîç
ôùí áêñéôéêþí íçóéþí 3»

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα