Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21 νεκροί
283 διασωληνωμένοι
842 νέα κρούσματα
12 νέα χρούσματα
στην περυφέρεια ΑΜΟ
4 στην ΠΕ Καβάνης
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
12 στην Π.E Ξάνθης
10 στην Π.Ε. Έβρον
Στήριξη της Εστίασης
ζητούν τα Επιμελητήρια
της Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης
Προπηλακισμός
Υπαλλήλου
από ΠΟλτη
στην Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοίνωση Συλλόγου
Υπαλλήλων
Την στήριξη της Εστία σης μέσω ενός
"Ειδικού Προγράμματος Εvίσχυσης για
τον κλάδο της Εστίασης, πέραν του
υφιστάμενου προγράμματος μη Επι .
στρεπτέας Επιχορήγησης που είναι σε
εξέλιξη,ζητούντα ΕΒΕ ΑΜΟ. Το πρό .
γραμμα αυτό θα πρέπει να αφορά Μη
Επιστρεπτέα επιχορήγηση, τουλάχι .
στον 10.000-15.000 Ευρ, που θα χρη
σιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις της
εστίασης ως το ελάχιστο απαι τούμενο
κεφάλαιο κίνησης για την επαναδρα.
στηριοποίηση τους.
Το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί αp .
μοδίως στον υφυπουργό Οικονομικν
Απόστολο Βεσυρόπουλο και αναμένε .
ται η σχετική απάντηση.
Τα Επιμελητήρια προσβλέπουν στη
θετική έκβαση του αιτήματος εν τα
επιχειρήματα που το στοιχειοθετούν
περιλαμβάνονται στην επιστολή με την
οποία κοινοποιή θηκε το αίτημα και η
οποία παρατίθεται παρακάτω:
Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης
Κον Aπόστολο Βεσιρόπουλο
Υφuποργo Οικονομιχν
" Anoτούμε απo τον Αντπερφερειόρχη Ξάνθης
να μεριμνήσει άμεσα για την τοnοέτηση φύλοξης
Κον Χρήτο Σταίχούρα 5ccunty στις υnnpεοίες της Π.Ε. Εάνθης και να
Υπουργό Οικονομικν εφαρμοσει αμεσα τι οδηγίες του ΕΟΔΥ nou Προ βηέπονται"
Θέμα Ειδικ Πρόγραμμα Στήριξης
για τον κλάδο της Εστίωσης"
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Αλεξανδρούπολη, 25η Ιανουαρίου 2021
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
"Κορυφαίος εργοδότης"
στην Ελλάδα η JTI ,
ΕΛΛΑΔΑ
GREECΕ
ΕMPLOYER
με Παρουσία και στην Ξάνθη
"Εξοικονομ": Στο πρόγραμμα 3.1 24
αιτήσεις σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Εnανεκκίνηnon έκανε τη Δευτέρα το ηρόγρaμμα
Εξοκονομ-Αυτονομ, με το άνoγμα στις 10,00
nμ. της nλεκτρονικής Πλατφόρμος για υnoβολn aιτiσεων για την Περιφέρε Ανατοίκiς Μακεδονίας
και θράκης .
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμότατα συγχαρητήρια στα ανήψια
δεσμεύοντος noσo 68,69 εκατ. ευρ.
Χαράλαμπο και Μαρίνα Τολμίδη
για το υγιέστατο αγοράκι
nou εφεραν στον κοσμο
είναι της τοξης των 22.000 ευρ .
Συμφωνα με το unouργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , μετα ano u τεχνικές παρεμβάσεις στις
onoίες nροχρησε, ο μέσος χρόνος δημιουργίας και υποβολής της κάθε ατησης ανήηθε σε Περίnou 15
Στέλιος Αροενίου
Σοφία Αρβανιδίτου
nεπτά , ένονι χρόνου nεpinoυ 10 nεπτων κατά την nponyoύμενη διαδικασία υnοβολής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα