Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4876 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Επίσκεψη του πρωθυπουργού
• Σε Καρδίτσα και Τρίκαλα το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκη
• Ο πρωθυπουργός θα
βρεθεί στην Δυτική
Θεσσαλία για να κάνει
αυτοψία στα έργα του
Ιανού, ενώ θα επισκεφτεί και το φράγμα της
Μεσοχώρας.
• Θα γίνουν και σημαντικές ανακοινώσεις για
το βόρειο τμήμα του
Ε65.

Επιχειρειν

Περιφέρεια

Τροφοδότηση της νέας
Πρότυπης και Καινοτόμου Επιχειρηματικής
Μονάδας Αλουμινίου
της Εταιρείας EXALCO

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
βελτιώνει την προσβασιμότητα στο δρόμο
Μουζάκι προς Πευκόφυρο

s

Óåë. 10

Κατασκευή τεσσάρων παιδικών χαρών
• Πρόσβαση
στο παιχνίδι
και τη λίμνη
Πλαστήρα
για παιδιά
με κινητική
αναπηρία

s

Óåë. 4

s

Óåë. 3

s
Συνεργασία και σύμπραξη
Óåë. 12

• σε προ-

γράμματα
και δράσεις
Δευτεροβάθμιας και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr