Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με μπόνους και κόφτες το 5ο κρατικό δάνειο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ κ.
91 771234 1567126
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.43 1
Με μπόνους και κόφτες
το 50 κρατικό δάνειο
Σε βύθιση το Χ.Α.
Σε χαμηλό έτους βυθίστηκε το Χρημαυστήριο
μετά το τριήμερο συνεχούς πτσης Που συμπληρθηκε χθες , με αποτέλεσμα ο γενικός
δείκτης να καταγράφει συνολικές απλειες
4,83%. Ταυτόχρονα η κεφαλαιοποίηση μειθηκε κατά 2,3 δισ. ευρ το τελευταίο
πτωτικό τριήμερο και υποχρησε στα 51,568
δισ. ευρ. σελ. 18
Ελλάκτωρ
Σε θέση μάχης οι μέτοχοι
Επιστρεπτέα: Ελάχιστο Ποσό 2.000 ευρ, μέγιστο 100.000 ευρ-360.000 οι δικαιούχοι
Σε θέση μάχης για την αυριανή έκτακτη γενική
συνέλευση , με θέμα, μεταξύ άλλων, την αλλαγή
διοίκησης , βρίσκονται οι δύο αντιτιθέμενες
πλευρές στην Ελλάκτωρ, εν αίσθηση Προκάλεσε χθες n δημόσια τοποθέτηση του Δημήτρη
Καλλιτσάντση Που στρέφεται ανοιχτά εναντίον
του αδελφού του Αναστάσιου. σελ. 13
Ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις Που Παρα
μένουν υποχρεωτικά κλειστές και μετά τις 15 Ια
νουαρίου λαμβάνει το υπουργείο Οικονομικν Προβλέπεται ως αντατο όριο καταβολν τα
με την 5η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Το ελάχιστο Ποσό χρηματοδότησης, αντί για τα
1.000 ευρ Που ορίζεται για το σύνολο των αιτούντων Που πληρούν το βασικό κριτήριο μείωσης πέας προκαταβολής θα χαριστούν από 500
εσόδων, ανεβαίνει στα 2.000 ευρ για τις επιχει
ρήσεις Που απασχολούν έως 5 άτομα Προσωπικό χιλιάδες επαγγελματίες. Πάντως, από τους 730.000 λότερη του 10%. σελ 5
αιτούντες , τελικς χρήματα στους λογαριασμούς
τους θα εισπράξουν περίπου οι μισοί, δηλαδή οι
360.000. Από τα Πρτα στοιχεία της Ανεξάρτητης
100.000 ευρ. Τα ελάχιστα ποσά χρηματοδότησης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Προκύπτει από το σύνολο των αιτούντων, Περίπου 260.000 είχαν
σημαίνει ότι και σε αυτόν τον γύρο της επιστρε- αύξηση τζίρου στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δε
κεμβρίου αντί για μείωση, εν Πάνω από 60.000
ευρ έως και 2.000 ευρ κατ ' ελάχιστον σε δεκάδες επαγγελματίες εμφάνισαν μείωση εσόδων χαμη
και στις 4.000 ευρ για τις επιχειρήσεις Που απαείναι μη επιστρεπτέα σε Ποσοστό 50% , κάτι Που
Νέα δανειακή σύμβαση
200 εκατ. από την ΕΤΕΠ
Άλλα 200 εκατ ευρ αποσπάν με δάνειο η
χρα μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ ) για τη χρηματοδότησ της
εθνικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020. Το Ποσό αυτό θα διατεθεί για τη
χρηματοδότηση έργων κοινωνικής συνοχής
την αντιμετπιση της κλιματικής αλλαγής και
την ενίσχυση της οικονομίας , σελ . 11
Κωνσταντινούπολη
Διερευνητκές
επαφέςμε Τουρία
συνομλιν συν Αθήνα
το έλλειμμα του 2020
Ψαλίδι 8,2 δισ. στα φορολογικά έσοδα
Ανδρομέδα-Νηρεύς -Σελόντα
Επόμενη ψαριά
με την AVRAMAR
θίζηση των εσόδων, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπα
νν, λόγω της Πανδημίας, εκτό
ξευσε στα ύψη τα ελλείμματα
του Προϋπολογισμού. Το έλλειμ
μα στο ισοζύγιο του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε
22,81 δισ. ευρ, έναντι στόχου
Συρρίκνωση άνω των 8,2 δισ.
ευρ στα φορολογικά έσοδα
της χρας προκάλεσε το 2020
η Πανδημία . Από τα 51,415 δισ.
ευρ Πουσυγκεντρθηκαν το
2019 από φόρους, Πέσαμε ο
2020 στα 43,198 δισ. ευρ. Βε
βαίως, στο υουργείο Οικονο
μικν θα ΠεριμένουV και τις εισπρακτικές επιδόσεις του 1ου
διμήνου για να κάνουν τον τελικό λογαριασμό, καθς πολλά αποτέλεσμα διαμο ρφθηκε σε
έσοδα της προηγούμενης χρο - έλλειμμα ύψους 18,2 δισ. ευρ .
νιάς- και κατά κύριο λόγο τα
τέλη κυκλοφορίας μεταφέρθη- έλλειμμα 19,62 δισ. ευρ και
καν για είσπραξη στο διάστημα Πρωτογενούς πλεονάσματος
ΙανουαρίουΦεβρουαρίου. Η κα
Με τη νέα επωνυμία AVRAMAR > το σχήμα
Ανδρομέδα- Νηρεύς-Σελόντα εισέρχεται
στην κεπόμενη μέρα της ενοποίησης των
τριν εταιρειν, με Πρτη επιδίωξη του ομ
λου να καταστεί όχι μόνο ο μεγαλύτερος αλλά
και ο καλύτερος Προμηθευτής μεσογειακν
ψαριν Παγκοσμίως, σελ. 12
και ελλείμματος μόλις 168 εκατ.
ευρ το 2019. Το Πρωτογενές
σελ17
Περισσότερο Πράσινη
η στρατηγική των ΕΚT-ΔΝΤ
Μετά τα 18 Rafale και 4 φρεγάτες Βellharra από τη Γαλλία
έναντι στόχου για Πρωτογενές
Νέα πρόταση για τη ναυπήγηση και προμήθεια τεσσάρων φρεγατν Πολλαπλν ρόλων Βellhara
έφερε χθες με τις αποσκευές της στην Ελλάδα η υπουργός Αμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλ,
με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης για τα 18 μαχητικά αεροσκάφη Rafale. σελ 17
Ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τις κεντρικές
τράπεζες και τους διεθνείς οργανισμούς, η ΕΚΤ
ανακοίνωσε τη δημιουργία κέντρου ειδικά
αφιερωμένου στην κλιματική αλλαγ, εν το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Παρουσίασε τα
σχέδιά του για την πράσινη ενέργεια, κινήσεις
που αντανακλούν την αυξανόμενη σπουδα ότητα Που διαδραματίζει η κλιματική αλλαγή
στην παγκόσμια οικονομία. σελ. 15
5,02 δισ. ευρ το 2019. σελ. 3
Χαμηλνει
ο Πήχης
Προσδοκιν
στο εμπόριο
255 εκατ θέσεις
εργασίας θέρισε
ηΠανδημία
Αντίμετρα
μέχρι
τις εκκρεμείς
συντάξεις
Εμβόλια
. Δυσφορία Κομισιόν
για την ΑstraZeneca
Η Με αντισματα στις νέες
μεταλλάξεις η Moderna σελ. 6-7
Εκτιμήσεις ΠΟ για το 2020
Εισηγήσεις
σελ.4
Οι μισές εμπορικές επιχειρή-Τραγικός και πρωτοφανής είναι ο ελικός απολογισμός
σεις της Αττικής κατά τmν Πρτη
εβδομάδα άρσης του Ιockdown
εμφάνισαν ικανοΠοιητικές εισπράξεις, εν η καλή ψυχολογία τετραπλάσιες συγκριτικά με τν Παγκόσμια χρημα
καλλιεργεί προσδοκίες στο σύνολο των επιχειρήσεων, Που εΠ
ζητούν ενίσχυση ρευστότητας
και αποφόρτιση του στοκ εμΠΟ
ρευμάτων . σελ 6-7
Πολυεπίπεδο σχέδιο έκτα
κτης ανάγκης) για τmν επίσπευση των διαδικασιν έκδοσης
των 300.000 και Πλέον εκκρεμν
συντάξεων καταρτίζει το υπουρ
γείο Εργασίας, με τις εισηγήσεις
να αναφέρουν μέτρα ανακούφισης των εναναμονή συνταξι
ούχων , Που περιμένουν χρόνια
χωρίς εισόδημα. σελ.4
Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Εργασίας
των θέσεων εργασίας Που χάθηκαν μέσα στο 2020
από τν οικονομική κρίση που Προκάλεσε η πανδημία
της νόσου Covid-19, με τις απλειες να είναι σχεδόν
Νέα γενιά
μέτρων
στήριξης
της εργασίας
220 ΕΥΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚ0 ΠΟΣΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ >4
τοπιοτωτική κρίση του 2009. Η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας (πΟ) ανακοίνωσε χθες Πως οι άνεργοι μαζί
με τη μείωση των ωρνεργασίας Που καταγράφηκαν
μέσα στο 2020 αναλογούν στην απλεια 255 εκατ.
θέσεων Πλήρους απασχόλησης. σελ.4
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΟ ΣΑΣ
ΓΑ ΧΑ 76213-216%) DOW JONES 30.941,17 (018%)
FSE 100 6.63885 (-084%
DAX 30 1364395 (-1,66%)
CAC 40 547236(-157%) V ΧΡΥΣΟΣ 1.855,335 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5497 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1214V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη
  Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον αρχηγό της ισλαμιστικής Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε. Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, Ερντογάν και Χανίγιε συζήτησαν μεταξύ άλλων,…Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΝΙΚΗ: Η τελική λίστα με τους 42 υποψηφίους του ευρωψηφοδελτίου
  Τους τέσσερις τελευταίους υποψηφίους του συνδυασμού της για τις ευρωεκλογές ανακοίνωσε η ΝΙΚΗ, δίνοντας στη δημοσιότητα το πλήρες ευρωψηφοδέλτιό της. Οι 4 τελευταίες προσθήκες στην ευρωλίστα της είναι 1) Κυρσανίδης…ΝΙΚΗ: Η τελική λίστα με τους 42 υποψηφίους του ευρωψηφοδελτίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στις 24 Απριλίου ανοίγει το Μουσείο της ΑΕΚ
  Την προσεχή Τετάρτη, 24 Απριλίου, θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου και μαζί η…Στις 24 Απριλίου ανοίγει το Μουσείο της ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τι συζήτησαν Φιντάν και Σούκρι στην Κωνσταντινούπολη
  Ο πόλεμος στη Γάζα και η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου, Χακάν Φιντάν και Σάμεχ Σούκρι, συναντήθηκαν…Τι συζήτησαν Φιντάν και Σούκρι στην Κωνσταντινούπολη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κίνα: Η ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ θα διορθώσει μια παρατεταμένη αδικία
  Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα πως οι προσπάθειες ένταξης της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη είναι μια κίνηση για να διορθωθεί μια παρατεταμένη αδικία, όπως μετέδωσε το…Κίνα: Η ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ θα διορθώσει μια παρατεταμένη αδικία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ