Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Πρόστιμο στους
τέσσερις σκιέρ
της Βασιλίτσας
που αψήφησαν
το απαγορευτικό

σελ ~ 24

Ευθαλία Ράντου:
Πολύ καλά τα
αποτελέσματα από
την χορήγηση
της κολχικίνης
- Προκαλεί μείωση
της θνητότητας
κατά 44%

Παρατείνονται τα
μέτρα σε Εορδαία, Κρόκο
και Σιάτιστα ως τις 1
Φεβρουαρίου

σελ ~ 13

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7393

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Εκπρόσωποι της εταιρίας για τα
πλωτά φωτοβολταϊκά στης λίμνης Πολυφύτου
«Μπορούμε να συνυπάρχουμε στην λίμνη με τα
3.000 στρέμματα από τα 73.000 της λίμνης»
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Σερβίων και
Κοζάνης Παύλος:
Τηρήστε τα μέτρα
γιατί αν έχουν πάλι
έξαρση έστω και
λίγη σε μας θα
τα ρίξουν

σελ ~ 24

Οι κροκοπαραγωγοί
ζητούν αρδευτικό στη
λίμνη Πολυφύτου
- Η παραγωγή έχει
μειωθεί στο μισό
- Βασίλης
Μητσόπουλος: Οι
νέοι καλλιεργητές
δεν τον προτιμούν

σελ ~ 2

206 κρούσματα ανά
100.000 πληθυσμού τις
τελευταίες 14 ημέρες
στην Εορδαία, 97 στο
δήμο Κοζάνης - 71 ενεργά
κρούσματα στην Εορδαία,
53 στην Κοζάνη, 14 στο Βόιο

σελ ~ 2

σελ ~ 7

Φώτης Ζυγούρης, εκπρόσωπος
της Αιολικής Βερμίου Α.Ε.: Θα
το ξεκινήσουμε το έργο με την
παλιά απόφαση περιβαλλοντικών
όρων - Παναγιώτης Πλακεντάς:
Η απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Εορδαίας για
την γνωμοδότηση του
έργου είναι αρνητική