Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 )"
Αρ. φύλλου 6880-12.278
0,50 ε
Εκκαθαριστής μπαίνει
στην παλιά εταιρεία
Χιονοδρομικό
Κέντρο Φαλακρού
ΑΕ ΟΤΑ
Στους 1.152 έφτασαν
οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας
Συνεχίζονται
απρόσκοπτα
Το Φεστιβάλ Ταινιν
Μικρού Μή κους Δράμας
δρομολογεί τον σχεδιασμό
Έβδομη διαδικτυακή
διαδραστική συνάντηση
Οικογενεια κές σχέσεις
οι εμβολιασμοί
στην κρίση της πανδημίας
Η κοινωνική λετουργός ,
Μυρσίνη Ισμυρλή μιλάει στον κΠ.Τp
της νέας οπτικής
στο Νομό Δράμας
ταυτότητάς του
1 Δηλσεις του προέδρου του Τμήματος Αν. Μακεδονίας του ΤΕΕ στον "Π.Τ.
Σε απόγνωση οι μηχανικοί στην ΑΜΘ
για το Εξοικονομ -Αυτονομν
Ένα σημαντικό έργο για το Νευροκόπι μέσω του CLLD LEADER
Δημοπρατείται επιτέλους
ο καταθλιπτικός αγωγός
του Δήμου Κ . Νευροκοπίου που άνοιξε και έκλεισε σε χρόνο ρεκόρ
> Παυλίδης: Είχαμε προειδοποιή σει το Υπ. Περιβάλλοντος - Ενέργειας για τα
προβλήματα
Αγνωστο αν τηρήθηκε ο κόφτης των 5 λεπτν!
Δηλσεις του δημάρχου κ. Γ. Κυρια κίδη στον Π.Τ
Του Θανόση Πολυμένη
| ΕΤΑ από ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα ,
ολόκληρο
1έναν
χρόνο , δημοπρατείται επτ λους ο καταθλιττικός αγωγός
Κ Nευροκοπίου. Σπς αρχές
του 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ Neuρpοκοπίου , είε εγκρνει το έργο
της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο
Νευροκόπ, μέσω του CLLD
LEADER
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού
της πάλης του κ
Νευροκοπίου, "ένα
έργο ζωτκής σημασίας , , όπως επισημαίνει μιλντας στον
Πρωνό Τύπο - ο δήμαρχος κ. Γιάννης
Κυρακίδης. ΟnΤ.
πλήρες ρεπορτάζ
στις 10 Φεβρουα .
ρίου 2020.
Σε δήλωσή του στον n.Τ. Χθες Δευ - ύπαλογισμό του Δήμου Κ. Νευρακοπίου
τέρα 25 Ιανουαρίου 2021 , ο κ . Κυρκί- για το 2020.
δης επισημαίνει
1Του Θανά ση Πολυμένη
άλλη μα φορά,
άνοξε και έκλεισε η
κατάθεση των ατήσεων
για το πρόγραμμα "Εξοκονομ-Αυτονομ. Το
πρόγραμμα άνοιξε στις
1000 το πρω της Δευτe
ρας 25 Ιανουαρίου στην
Περιφέρεα Αν . ΜακεδοΜας-Θράκης, προκειμέ 1 νου οι μηχαντκοί να
υποβάλουν τις αιτήσεις
των ενδιαφερόμενων για
το πρόγραμμα
Για άλλη μια φορά , το
πρόγραμμα έκλεισε σε
χρόνο μηδέν . Αν και δεν
υπήρχε ακόμα χθες το
μεσημέρι επίσημη ενημέρωση από το Υπουρ
1 γείο Περβάλλοντος και
Ενέργειας, κατ' άλλους
Ι έκλεισε μέσα σε 30
λεπτά και κατ' άλλους
σε 40 λεπτά. Όπως και
να χει πάντως, γεγονός
εναι ότι εξαντλήθηκε
πλήρως ο προύπολογ
Ι σμός της Περpέρειας
ΑΜ των 74 εκατ. ευρ , και υπαλογίζεται να πέρασαν
1 στο σύστημα περίrοu 20.000 απήσεις
Όπως είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα, από τα μεγαλύ - σα πρέπει να αλλάξει και το όλο σύστημα να γίνει πε τερα προβλήματα πυ αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, είναι ρσσότερο δύκαιο
ο χρόνος υποβολής των απήσεν τους, καθς κάποο
1 χρησιμοποιούν ειδεκό λογισμικόγια να ανεβάσουν τις a ! τήσες τους στο σύστημα σε χρόνο λιγότερο των 5 λ Ι πτν , πράγμα που δημουργεί αθέμπο ανταγωνισμό.
Μετά από σχετικές διαμαρτυρίες του Τεχνικού Επιμε- ηχρονική προτεραιότητα .
Ι λητηρίου Ελλάδος , το θέμα απασχόλησε το Υπουργείο
1 nεριβάλλοντος και Ενέργειας και ορίστηκε διάστημα κ Παυλίδης , κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο χρόνο που
1 πέντε λεπτν ως ελάχιστος χρόνος από τη δημιουργία άνοιξε και έκλεισε η υποβολή ατήσεων , επισημαίνοντας
της αίτησης έως την υποβολή της Παρ' όλα αυτά , είνα ότι όλα έγιναν γρήγορα αλλά -δεν μας αφνιδασε.
1 άγνωστο αν μπόρεσε να διατηρηθεί αυτή η διαδικασία
και άγνωστο τι θα πράξει το Υπουργεία , για όσες απή . στον υπουργό Περβάλλοντος και Εέργειας κ . Σκρέχα
ρητικά λοιπόν στις αρχές του
2021 το έργο θα είναι έτοιμον.
Να σημεκσουμε εδ ότι , το
έργο της αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού εντάχθηκε
σε πpόγραμμα του LEADER μέσω
της Αναπτυξιακής Δράμας και
έχει προπολογισμό 310483,87
ευρ και εντάχθηκε στον προΕχουμε ένα πρόγραμμα, με τόσο
ωραία στόχευση, που εξυπηρετεί ένα τε
ράστιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με τα
παλιά κτίρια και όλα αυτά που χρειάζονται
ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο τελικά
υπονομεύεται και δημιουργεί αυτόν τον
εκνευρισμό στους συνα δέλφους
δημοσεύσει
χαρακτηριστικά:
Όπως είχε δηλσει παλαιότερα στον
αδειοδοτήσεων και άλλα διαδκα στικά στας Σουμάνης, από το Δήμο θα καλυπου υπήρχαν και φτάσαμε στη δημοπρά- φθεί με ξεχωριστό κωδικό και από δίους
τηση του έργου .
Όπως το ζε, "από την σιγμή που 74.516,13 ευρ για τονΦΠΑ του έργου
συμβασιοποηθεί το έργο τότε μέσα σε 6 καθς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθεί θεω
πόρους , το πρόσθετο ποσό των
κτηση του κλάδου των μηχανικν , καθς η όλη διαδικαΤο μήκος του καταθλπττικού αγωγού
είναι περίπου 2.400 μέτρα . Η διαφορά
είναι ότι ο νέος αγωγός θα ταποθετηθεί
με &αφορετική χάραξη και σε διαφορε
τική πορεία από τον υφιστάμενο αγωγ .
θατοποθετηθεί λοτόν ος αγωγός σε
άλλη χάραξη και αυτό γατί ο υφιστάμε
νος αγωγός δέρχεται μέσα από διάφορες καλλιέργειες . Αυτό σημαίνει ότι, σε
κάθε βλάβη δημουργείται απλεια σοδειάς κα άλλα προβλήματα, σταταλούνται ανθρπινοι και υδάτινοι πόροι
Έχουν παρατηρηθεί επίσης πολλές Ι σεις ολοκληρθηκαν πρν aπό τα 5 λεπτά , αν δηλαδή τις και τα είχα με πει Το να κρατάς ως μοναδικό κριτήριο
απλεες Αντπλημμυρικά έργα
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα n.Τ> Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροτής του Τμή θα άξει να βρει τρόπο , να το κάνει πo ρήγορα από το
που αντιμετωπίeι η περιοχή του Δήμου Ι ματος ΑνατολικήςΜακεδονας του ΤΕΕ.. Απόστολος δπλανό του.
κ. Νευροκοπίου, είναι η έλλειψη αντ πλημμυρικν έργων.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Όπως χαρακτηριστικά δηλνει ο κ . Παίδης , "έχουμε
ένα πρόγραμμα με τόσο ωραία στόχευση και τελεκά υπονομεύεται ..
Πουλίδης: Μοναδικό κριτήριο
Αναλυτικότερα , σε δηλσεις του χθες στον -ΠΤ, ο
Όπως είπε συγκεκριμένα , εαμε στείλει επιστολή
Ι κόψει τελικά.
Όπως και να χει, για την όλη διαδεκασία μιλάει στον οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσες . Μοιραία ο καθένας
την υπαγωγή στην χρονική προτεραότητα , μοραία θα
ΠΡΩΝΟΣ
Ι Παιλίδης , ο οποίος μεταξύ άλλων εκφράζει την αγανά
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα