Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 26.01 .2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7531
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ στηρίζει με Ε30 εκατ. Περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις
Η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
Βορείου Ελλάδος
Το ΑΕΠ
υποχρησε κατά 10,2% Το 2020
Επιβεβαίοσε το ΒB για Ελλάδα
ΔΡΑΧ ΑΗ
Εεκίνησε η διάθεση
του Νομισματικού
Προγράμματος της
Επιτροπής ΚΕλλάδα
Fitch σταθερό το utlook
0 οίκος Fitch δει αναβάθμισε τελικά την αξολόγηση της Ελλάδας, διατηρντας το ratin στο
BB, εν Παρεμεινε και το σταθερό οutiook
Οπως αναφέρει ο οίκος η αξολόγηση της Ελλάδας αντανακλά τα υψηλά επίπεδα κατά κεφ
αλή εισοδήματος, Που ξεπερνά κατά Πολύ Τόσο Τις χόρες με αξολόγηση B όσο και αυτές με
ΒB, καθς και τι επίπεδα διακυβέρνησης, Που ξεπεριούν χρες με αντστοιχη αξολόγηση.
Στον αντΠοδα, οι αναπτιξακές προπτιές Παραμένουν αδύναμες μεσοπρόθεσμα
Ratin
τα κόκκινα δάνεια διαμορφνονται
σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα στον
τραπεζικό κλάδο εν η χρα εμφ
ανίζει πολύ υψηλά επίπεδα κυβερν
ητικού και εξωτερικού χρέους.
Το σταθερό oulook αντανακλά Το
επίπεδο εμπιστοσύνης στη βιωσμότητα των δημόσιων οικονομκν, ακόμη και μετά το ιοχυρό
σοκ σε οικονομία και τα οικονομικά
του δημοσίου από την Πανδημία
Δεν πληρνει το κουπόνι του ομολόγου η MLS
Η εταιρεία MLS Πληροφορική ΜΑΣ 0,00% δεν θα προβεί στην πληρωμή των ΚουποΑ.Ε. ενημερνει αναφορικά με το Πρόγρ- νιν ΜΑΣ03 (26.10.2020 & 25.01.202 1) .
αμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΑΣ03 , Πως Η εταιρεία θα έρθει σε διαπραγματεύσεις
λόγω των επιπτσεων από τον COVID- 19
στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας Πο
τους τελευταίους μήνες και οι οποίες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Προς
έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, επίτευξη συμφωνίας
με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσω
ομολογιούχων
Συνάντηση
Κατσαφάδου με
Πανελλήνια
της Covid 19.
Ένωση Πλοηγν
παραγωγής δες, σε χαμηλό μεταξύ , χαμηλόΤερο ρυθμό ανά πτυξης γα
2021 και υψηλόΤερο για Το 2022
Προβλέπουν
Πτση στις ευρωαγορές μετά τα
απογοητευτικά
μακροοικονομικά
στοιχεία
Ευρωζνη.
Ειδικότερα,
κατέβ ασε (PM I) υποχρηταχύτητα
μεταποίηση στην
ευρωζνη
Ιανουάριο. Οπως
ενημέρωσε
εταιρεία
Markit, τα Προκαταρκτικά
στοι χεία
δείχνουν ότΙ ο
δείκτης υπεύθυ-χαμηλό
κινήθηκε χαμηλότερα, φτά
νοντας στις 54,5 δείκτης
μονάδες και σε
νων Προμηθειν μηνν. Ο δείκτης εσίες υποχρησε αναλυτές
που αφορά τη
54,7 δραστηριότητα δες από 49,1 Τον
στον Τομέα των
υπηρεσιν χαμηλό
ο δείκτης προσγειθηκε νμη ν ν
στις 45,0 μονά-επίσης.Στο
μηνν.Ο
σύνθετος
μετρά και μεταΠοίηση και υπηρστην
με την Πανελλήνια
Ένωση Πλοηγν
στις 47,5 μονά-συμμετείχαν
στην έρευνα της
Ευρωπαϊκής Κεν
δύο Τρικής Τράπεζας .
μονάδες, σε χαμηλό δύο μηνν.
Δεκέμβριο,
μεταποιητικής
Created by Universal Document Converter