Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΒΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΕΕΙΣ
ΕΤΙΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚEE ΕΚΛΟΓΕ
Γράφει ο
Αρης Τσελίκος oς nou εnιχeίρηση με
αναμένεται
την aπλή αναλογική να
τοδιοικητικές ΕκλοYείo Εoωτερικν tl vη Κυβρνηση του ΣΥ.
νη βδομάδα στις 28
Ιανουαρίου στο Y. νηoιμότητα οτους Δή .
nouργικό Συμβούλιο. μους προς όφελος της α .
Πράσινο φως για Γυμνάσια και Λύκεια
0 Υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίει
"Θεωρίες συνομωσίας της αντιπολίτευσης"
Ότι θα εμποδίεονται οι δημοσιογράφοι τα καλύπτουν διαδηλσεις
Θεωρίες συνομωσίας tης αντιnoai.
| tευσης noυ δεν έχουν καμία σκέση με
|tnv nρaγματικότητακορακτήρισε ο υ.
poupγός Προστασίας του Πολίτη Μχά
|nς Χρυσοχο δης τις ανοφορές ότυ 0α
l εμποδίζονται οι δημοσιογρόφoι και οι
|φωτορεπόρτερ να καλύπτouν διαδη
|σες.
Πράσινο φως
να λειτουργήσουν |
Θετική ήταν η ανταπόκριση Πολλν Ευρωπαίων Hyετν
Στην Πρόταση του Κ. Μητσοτάκη
για κοινό Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
Με τη Γαλλία και Γερμανία να λένε η απόφαση να ληφθεί αργότερα
Συνεχίζεται ο εμφύλιος
στο ΣΥΡΙΖΑ
Συνεχίζε.
λιος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά.
noλλων Ευpωnaίων myετν
στην npότοση tou nυοunoup
το κείμενο
εσαγωyή ενός κοινού nιστοηοo
πικού εμβολιοσμού tων non
τν κατά του κορονοίού , ωστο
σο ορισμένες χρες , όηως n
για tον Κου.
φοντίνα.
λουν να σ γήσουν ας 1
το κάνουν. Δικαίωμα tους είναι άλφθεί oργότερα , όταν θα έχει
συξηθεί σημαντικά και ο ορ0κό tου ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Λάμιπρου,