Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 277 14
www.dimoprasion.gr
email: [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Στήριξη
εργαζομένων και
επιχειρήσεων με
επιπλέον μέτρα
Η νέα γενιά κόκκινωνν δανείων
<πονοκέφαλος> για τις τράπεζες
Δύσκολοι οι επόμενοι μήνες
<Η κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο,
μεθοδικότητα και ευελιξία στε η χα
μας να καταφέρει να ξεπεράσει το σκό
πελο της υγειονομικής κρίσης και να εισέλθει σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χω
ρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,
Ωράριο στην
τηλεργασία συζητά
το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να
κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το
δικαίωμα των εργαζο μένων να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία τους με τά το τέλος του ωραρίου τους , χωρίς επιπτσεις.
Με νομοθετική πρωτοβουλία που εγκρίθηκε με
Αύξηση του αποθέματος των κόκκινων
δανείων των τραπεζν εξαιτίας της πανδημίας κατά 8 έως 10 δισ. ευρ προβλέπει η Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Στα
θερότητας που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 58,7 δισ.
ευρ , από 68,5 δισ. που ήταν στο τέλος
του 2019. Ωστόσο, διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο που φθάνει το
35,8% , έναντι 2,3% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.
Η μείωση των δανείων αυτν , σύμφωνα
με την ΤΤΕ , συνιστά τη σοβαρότερη πρό
κληση του τραπεζικού συστήματος, καθς
μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων αναστολής χαταβολής δόσεων των δανείων
( moratoria) χαι των άλλων υφιστάμενων
μέτρων προστασίας των δανειοληπτν, τα
δάνεια αυτά θα αυξηθούν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει
στην Εκθεσή της η ΤτE, το ποσό των δανείων σε καθεστς αναστολής πληρωμν
ανέρχεται σε 21,0 δισ. ευρ και αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 12% του συνολικού ποσού δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Ανω του 80% των δανείων με αναστολή πληρωμν είναι ενήμερα δάνεια (αποτελούν περίπου το 15% των ενήμερων δανείων ) και έχουν σχετικά περιορισμένη
κάλυψη με προβλέψεις για πιστωτικό κίν
δυνο (περίπου 3%) .
Ωστόσο, το 34% των δα νείων που βρίσκονται σε κα- ΣΕΛΔΑ
θεστς αναστολής πληρω2
ΣΔΙΤ για τον
οδικό άξονα
Καλαμάτας
Μεθνης
Χαμηλνουν οι Προσδοκίες για ανάπτυξη
στην Ευρωζνη
Στο 4,4% οι νέες προβλέψεις
Ενα ακόμα σημαντικό βήμα έγινε από
το υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν,
για την υλοποίη ση του μεγάλου οδικού
έργου Καλαμάτα -Ριζόμυλος-ΠύλοςΜεθνη, κατασκευαστικού κόστους 180
εκατ. ευρ, που θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δη μοσίου και Ιδιωτικού Τομα .
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Κστας Καραμανλής ενέκρινε με απόφασή του το τεύχος πρόσκλη
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το
Πειραματική πρωτεΐνη
Παράλυτα ποντίκια
θεράπευσε
2021 και υψηλότερο για το 2022 προβλέπουν οι αναλυτές που συμμετείχαν στην
έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά.
πεζας (Survey of Pro fes sional Forecast ers) για το πρτο τρίμηνο του 2021.
Συγκεκοριμένα, οι αναλυτές προβλέπουν
ΣΕΛΙΔΑ 2
Γερμανοί επιστήμονες κατάφεραν να
κάνουν παράλυτα ποντίκια, λόγω τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη τους ,
να περπατήσουν πάλι , πετυχαίνοντας
ξανά την αν αγέννη ση των κατεστραμμένων νεύρων μέσω της χρησιμοποίησης
μίας ειδικά σχεδιασμένης πρωτεϊνης, η
οποία παράγεται καθοδηγούμενα στον ε γκέφαλο των ζων με την εισαγωγή των
κατάλληλων γενετικν πληροφοριν .
Οι τραυματισμοί στη σπον δυλική στήλη,
συνήθως εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων ή
αθλημάτων , αφήνουν συχνά παράλυτους
τους ανθρπους, καθς πλέον διακόπτεται η μετάδοση νευρικν σημάτων μεταξύ
μυν και εγκεφάλου . Η νέα θεραπεία
των επιστη μόνων του Πανεπιστη μίου
Ρουρ του Μπόχου μ, η οποία παρουσιάστηκε με σχετική δημοσίευ ση στο περιοδικό
, κατόρθωσε να
αναγεννήσει τα νευρικά κύτταρα των παράλυτων τρωχτικν χάρη σε μία πρωτεΐΖήτηση για
κατοικίες έφερε ο
κορονοϊός
ότι το ΑΕΠ της Ευρωζνης θα αυξηθεί.
φέτος 4,4%, κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας λιγότερο από ότι εκτιμούσαν το
προηγούμενο τρίμηνο, όταν ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,3% . Για το 2022
προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 3,7%, έναντι πρόβλεψης 2,6% στο προηγούμενο τρίμηνο, εν για το 2023 αναμένουν σημαντική επιβράδυνσή του στο 1,9% .
Για τον πλη θωρισμό, οι αναλυτές δεν
άλλαξαν τις προβλέψεις τους για το 2021
και το 2022 (0,9% και 1,3% , αντίστοιχα) .
εν για το 2023 προβλέπουν περαιτέρω
ενίσχυσή του στο 1,5%.
Αλλαγές ισορροπιν και νέα δεδομένα
στην αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης
προκαλεί η διαδοχή της οικονομικής κρίσης από την πανδημία, με την Covid-19
να λειτουργεί σαν <κερασάκι στην τούρταν για εξελίξεις που είχαν ήδη αρχίσει
να δρομολογούνται με αφετηρία τα πρτα χρόνια μετά το 2008-2009.
Μιλντας σε φορείς της αγοράς,
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σταχυολόγησε μερινη.
<Με μία σχετικά μικρή πα13
www.dimoοprasion.gr
Για την αν εργία, οι αναλυ-m
χές από αυτές τις αλλαγές, που πα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα