Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κρατικοποιήσεις" ζημιών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΟΡΙΚΗ μά
771234
567164
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.429
Κρατικοποιήσεις ζημιν
Αποζημισεις σε επιχειρήσεις έως το 90% των ακάλυπτων Πάγιων δαπανν Που Παρουσίασαν το 2020
Στη Βουλή για άμεση νομοθέτηση κατατίθενται
μέσα στηνεπόμενη εβδομάδα τρεις νομοθετικές
ρυθμίσεις , με στόχο την Περαιτέρω ενίσχυση της
αγοράς, εν ανοίγει από τη Δευτέρα μετά την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης και η Πλατ
φόρμα my business support, για να υποδεχτεί τις Πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων εργασίας ή οι
αιτήσεις των τελικν δικαιούχων της Επιστρεπτέας Πέντε μέχρι σήμερα φάσεις της επιστρεπτέας Προ
Προκαταβολής 5. Η πρτη από τις τρεις νομοθετικές καταβολής, οι οΠοίες στο σύνολό τους σχετίζονται
ρυθμίσεις αφορά το Πρόγραμμα κάλυψης των ζημιν
Που υπέστησαν επιχειρήσεις-ειδικά μικρομεσαί
ες- κατά τη διάρκεια του 2020. Ουσιαστικά, το Δημόσιο θα κρατικοποιήσεντις ζημιές επιχειρήσεων
Που θα Πλιηρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθς συγκεκριμένα κριτήρια στε να ενισχυθούν οι επιθα δοθεί απευθείας χρηματοδότηση για τις Πάγιες χειρήσεις Που έχουν Πληγεί από την κρίση ουσιαδαπάνες οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλα προ
γράμματα ενίσχυσης , όΠως για Παράδειγμα- το
θα φτάνει ακόμη και το 90%. Βέβαια, θα υπάρξουν
Covid-19
ΑΝΟΙΓΕΙ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
στικά , όχι μόνο σε επίπεδο εσόδων , αλλά και σε
επίπεδο οικονομικού αποτελέσματος. Με τη δεύτερη
νομοθετική ρύθμιση θα ξεκαθαρίσει πλήρως το
τοΠίο όσον αφορά το κούρεμα των ενοικίων για
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, εν η τρίτη
Εμβόλια
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ASTRAZENECA
με τις οικονομικές επιδόσεις τωνεπιχειρήσεων Παρέμβαση θα αφορά το πάγωμαν των μεταχροκατά τη διάρκεια του 2020. Το Ποσοστό αποζημίωσης νολογημένων επιταγν με ημερομηνία πληρωμής
των επιχειρήσεων για τις ακάλυπτες πάγιες δαπάνες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για 75 ημέρες . σελ.5
Δικαιματα Τύπου
Αντεπίθεση της Go0gle
κατά της Αυστραλίας
Σε project manager
οι εκκρεμείς συντάξεις
Μία μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας με
τη γαλλική οργάνωση έντυπου Τύπου , Πυ
υποχρενει την κορυφαία μηχανή αναζήτησης
να πληρνει πνευματικά δικαιματα για τη
χρήση δημοσιογραφικν κειμένων , n Google
Πέρασε στην αντεπίθεση και απείλησε χθες
Πως θα αποσυρθεί από την Αυστραλία εάν το
Κοινοβούλιο εγκρίνει νομοσχέδιο Που θα υποχρενει την κορυφαία μηχανή αναζήτησης και
τη Facebook να πληρνουν πνευματικά
δικαιματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για
την ελεύθερη διανομή του περιεχομένου τους
στις πλατφόρμες τους . σελ. 15
Σε αναζήτηση
φόρμουλας>
για ευνοίκές
συνθήκες
χρηματοδότησης
Συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ
Διευκρινίσεις καλούνται να δσουν
οι διαμορφωτές Πολιτικής της ΕΚΤ
για τον τρόΠο με τον οΠΟίΟ
αξιολογούν το κόστος δανεισμού
μετά τη δέσμευση της Κριστίν
Λαγκάρντ να διατηρήσει τις ευνοίκές συνθήκες χρηματοδότησης
για να βοηθήσει στην ανάκαμψη
της οικονομίας από την κρίση
του κορονoiού. σελ. 3
Το μοντέλο του τεχνοκράτη proj manager , Που θα ασχοληθεί, σε
ect manager που θα αναλάβει ως συνεργασία με τ διοίκηση του
αποκλειστικό έργο την επιχείρη- ΕΦΚΑ, αΠοκλειστικά με το θέμα
ση εκκρεμείς συντάξεις υιοθετεί
ηκυβέρνηση, σε μια Προσπάθεια χθεσινήσυνάντησn έπεσαν στο
να κόψει τον γόρδιο δεσμό των
300.000 και Πλέον εκκρεμοτήτων μίσεις Που ετοιμάζονται σε εργα
Που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνταξιούχους. Οι βασικοί άξονες του
σχεδίου για την εκκαθάριση του
βουνού των ληξιπροθέσμων κλεί χρόνου εργασίας με συμψηφ
δωσαν χθες στη συνάντηση Πουσμούς υπερωριν και ελαστικό
είχε ο Πρωθυπουργός Κ Μητσοτάκης με τον υπ. Εργασίας Κ. Χατζηδάκη. Όπως αποκάλυψε ο κ. στημα επικουρικής ασφάλισης
Χατζηδάκης, τις αμέσως επόμενες Που θα γίνει νόμος του κράτους
ημέρες θα τοποθετηθεί project
των εκκρεμν συντάξεων . Στη
τραπέζι και οι μεγάλες μεταρρυθ
σιακά και ασφαλιστικό . Το σx
για τα εργασιακά θα προβλέπει
το νέο Πλαίσιο διευθέτησης του
Με αντοχές στην πανδημία
και νέα Προϊόντα η Unilever
Παραμένοντας αλβητm από την εξάπλωση
της πανδημίας, η Unilever κάνει ντεμπούτο
στην Ελλάδα, στη νέα κατηγορία των raw
(ωμν-ακατέργαστων) χυμν, μέσω του
σήματος Urban Monkey, διεκδικντας κατάκτηση ισχυρού μεριδίου στην ευρύτερη αγορά
των plant based. σελ. 12
τερα ωράρια, Το δεύτερο σημαντικό νομοθέτημα είναι το νέο σύτο α' εξάμηνο του 2021. σελ. 6
Βρετανία-Ελλάδα
Τι άλλαξε στις εισαγωγές
εμπορευμάτων λόγω Brexit
Στα . μαλακά
ηλιανική
λόγωσούπερ
μάρκετ
Τι αλλάζει για
τις αιτήσεις
Σε τελωνειακό έλεγχο υπάγονται οι αποστολές
εμπορευμάτων και αγαθν μεταξύ Ε.Ε. και
Ηνωμένου Βασιλείου από την 1 n-1-2021,
καθς το Ηνωμένο Βασίλειο τέθηκε εκτός
Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Ε. σελ . 2
Εφιάλτης εV μέσω
Πανδημίας τα νέα
ληξιπρόθεσμα
- Αυτονομν
Μικρές απλειες τζίρου
107,596 δισ. τα συνολικά χρέη 11 μήνου
Προσαρμογές
Χρηματιστήριο Αθηνν
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,42% >18
Συγκρατημένες, τηρουμένων
των αναλογιν , ήταν οι απλει ες εσόδων τον επιχειρήσεων
λιανικού εμΠορίου τον μήνα
Νοέμβριο. Τα στοιχεία Που δη μοσίευσανοι εταιρείες Που τη
ρούν διπλογραφικά βιβλία δεί
χνουν ότι η μείωση των εσόδων
συγκρατήθηκε στο 12,4% , με
τον τζίρο να διαμορφνεται στα
2,318 δισ. ευρ από 2,647 δισ.
τον Νοέμβριο του 2019. σελ.4
Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνουν πλέον τα ληξι Πρόθεσμα χρέη Προς το Δημόσιο, καθς τα Προ
βλήματα της αγοράς, ειδικά δε αυτό της ρευστότητας ,
βγαίνουν Πλέον στο φως και ουδείς γνωρίζει Ποια
θα είναι τελικά η έκταση των επιπτσεων της Πανδημίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Το Ανάπτυξη
μέγεθος του Προβλήματος Πιστοποιεί άλλωστε, για
μια ακόμη φορά, n εκτίναξην του συνόλου των
οφειλν το διάστημα Ιανου αρίου-Νοεμβρίου στα
107,596 δισ. ευρ, από 106,7 δισ. ευρ Που ήταν
στο δεκάμnνo, καταγράφοντας αύξηση κατά 874,4
εκατ . ευρ. σελ. 7
Με τεχνικές Προσαρμογές ανοί
γει και Πάλι για υποβολή αιτήσεων η Πλατφόρμα του Προγράμματος Εξοικονομ - Αυτονομν σε τέσσερις Περιφέ
ρειες από τη Δευτέρα. Η υΠΟ
βολή των αιτήσεων είχε μετατεθεί για δύο εβδομάδες Προκειμένου να αξιολογηθούν ζη
τήματα λειτου ργίας της Πλατφόρμας και να γίνουν οι απαραίτητες Προσαρμογές. σελ. 10
σελ.13
Γιργος Στάσσης
Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ
Epsilon Net -Space Hellas
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ EPSILON SINGULARLOGIC >14
Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΑΠΡΟΪΟΝΤΑ
της ΔΕΗ
σετρεις
Πυλνες
ΓΔΧΑ 77898 223%) V
DOW JONES 31063,16-036%)V
FISE 100 6.695,07(0,3%) V
DAX 30 13873 97 0,24%)V
CAC 40 5.559,57 (056% ) V
ΧΡΥΣΟΣ 1.852442V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 55,25 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 12166 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Καιρός: Τους 32 βαθμούς πλησίασε ο υδράργυρος την Κυριακή
  Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν και την Κυριακή 14 Απριλίου, με τη μέγιστη τιμή της να πλησιάζει τους 32 °C, σύμφωνα με το meteo.gr. Ειδικότερα, ο μετεωρολογικός σταθμός του…Καιρός: Τους 32 βαθμούς πλησίασε ο υδράργυρος την Κυριακή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αθήνα: Φωτιά σε ακατοίκητο κτήριο
  Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε ακατοίκητο κτήριο επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Επί του παρόντος, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν…Αθήνα: Φωτιά σε ακατοίκητο κτήριο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πως «διαβάζει» η Αθήνα τις κινήσεις Ερντογάν
  Ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά  – με στόχο οι όποιες διαφορές να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις- θέλει η Αθήνα, καθιστώντας βέβαια σαφείς και τις κόκκινες γραμμές. Ο οδικός…Πως «διαβάζει» η Αθήνα τις κινήσεις Ερντογάν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει το Σ.Α. του ΟΗΕ με το βλέμμα στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ
  Αργά το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ιράν κατά του…Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει το Σ.Α. του ΟΗΕ με το βλέμμα στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φόβος στο Ούντινε για τον Ν΄Ντικά
  Μεγάλος φόβος απόψε στο Ούντινε για τον Έβαν Ν΄Ντικά: ο αμυντικός της Ρόμα κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και σώθηκε από τους γιατρούς, που τον έβγαλαν…Φόβος στο Ούντινε για τον Ν΄Ντικά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ