Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟNIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το Μεσολόγγι
πρωτίστως κ. Δήμαρχε
Επαφές Νεκτάριου Φαρμάκη
με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα
Υπήρχε κάποτε
ανιδιοτέλεια
Σε πρτο πλάνο η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής επιχειρηματικότητας
Sυνάντηση με κυβερνητικά στελέχη Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης νομίας στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως
στην Αθήνα , είχε την Πέμπτη 14 στη Δυτική Ελλάδα, το Πρόγραμμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Ιανουαρίου 2021ο Περιφερειάρχης Δυ- Αναδιάρθρωσης της Σταφίδας, τα Δι- μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγτικής Ελλάδας, Νεκτάριος φαρμάκης
Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης συναντή- καιταπροβλήματα που παρουσιάζονται των επιπτσεων της πανδημίας, όσο
θηκε με το νέο Υπουργό Αγροτικής στην παραγωγή και την πληση (εξα- και λόγω των χρόνιων διαρθρωτικν
Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, με
τον οποίο υπήρξε μία συνολική
επισκόπηση της αγροτικής
πολιτικής στη Δυτική Ελλάδα
καθς και οι δράσεις που
πρέπει να υλοποιηθούν , σε
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, προκειμένου ο
πρωτογενής τομέας στην περιοχή να ξεπεράσει τα πλήγματα
της κρίσης και να αναδείξει τα
ισχυρά πλεονεκτήματά του, στον
ελληνικό και ευρωπαϊκό χρο.
Επίσης, μεταξύ άλλων συζητήθηκε το μεγάλο σχέδιο
ενεργειακής αυτονομίας των
ΤOEB Δυτικής Ελλάδας με την
αξιοποίηση ανανεσιμων πηγν ενέργειας, το ζήτημα που
αφορά την ελιά Καλαμν και
τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος γωγές ) αγροτικν προϊόντων, λόγω αυτή την κατεύθυνοη, συζητήθηκαν
<μαύρος χρυσός για την περιοχή , της πανδημίας.
αλλά και ευρύτερα την χρα (η Αιτω- Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής σης της ωρίμανσης και χρηματοδότηλοακαρνανία και η Ηλεία παρέχουν το Ελλάδας , συναντήθηκε με τον Αναμεγαλύτερο μέρος παραγωγής ελιάς πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Σημεινεται τέλος, ότι ο κ Φαρμάκης
Καλαμν στην Ελλάδα).
Τέλος , συζητήθηκαν, η πορεία του ο
,........είδα5
000000000000000000000000000000000000ς
'.......Σείδα 8
Τα σκουπίδια
της Κλείσοβας
0000000000000000000000000000000000000000000 04
αχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, καθς γελματίες της περιοχής, τόσο λόγω
θέματα υγείας
Φταίω;
προβλημάτων και των προβλημάτων υποδομν.
Στο πλαίσιο αυτό , συζητήθηκαν
έργα και δράσεις που μπορούν να
αλλάξουν την τροχιά ανάπτυξης
στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας
καθοριστικά το παραγωγικό και
επενδυτικό <προφίλν της περιοχής, βάσει και της ιδανικής γεωγραφικής της θέσης, ως <πύλη
προς την Δυτική Ευρπη.
Παράλληλα, οκ Φαρμάκης είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει στον
κ. Παπαθανάση τις δράσεις της
Περιφέρειας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και την επιτάχυνση όλων των δράσεων που
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων . Προς
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.Σελίδα 7
Μεγάλο!! αθλητικό
.'......ελίδα 8
Η προετοιμασία
των Εορτν Εξόδου
αεπί τάπητοφ
. ελίδα 7
00 00 0000000000000000000000000000000000000000
Παίρνει το δρόμο
της κατασκευής το
έργο αποκατάστασης
φθορν και
συντήρησης της
παραλίας Τουρλίδας
.....ελίδα 4
0000000000000000000000000000000000000000000
Παράνομα
καινόμιμα
τρόποι ακόμα μεγαλύτερης επιτάχυνσης έργων.
Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, με τον συμμετείχε στη συνεδρίαση του ΔΣ
οποίο συζητήθηκε το <τοπί0ν της οικο-τηςΈνωσης Περιφερειν,
Συνέχεια σελίδα 4
Μήπως είναι πια αργά;
Φ00 00000000000(
.....ελίδα 5
Πόσο πολύ πίσω
00000000000000000000000000000000 0000000000
Το περήφανο άλλοτε σχολικό κτήριο η πασίγνωστη <Πa λαού χωρίς αντκρισμα. Τέσσερα εκατομμύρια ΕΥΡΩ για την
λαμαϊκή Σχολή> μάλλον έχει τελεισει πια ως κτίσμα . ανάπλαση της οδού Κύπρου και άλλα τόσα και περισσότερα
Οι ρωγμές στην τοιχοποιία, τα
σαπισμένα παράθυρα και άλ
λες μεγάλες ή μικρές φθορές
που δε βλέπονται, συντελούν
στη διάβρωση του κτηρίου. Και
το γεγονός ότι δεν υπάρχει
καμία προσπάθεια εξεύρεσης
πόρων, ούτε καικαμία κρατική ή
άλλη θετική πρόβλεψη, επιτα
χύνουν την καταστροφή του.
Και όπως θα παρατηρήσει ο
κάθε πολίτης το ιστορικό αυτό
κτήριο, βρίσκεται ανάμεσα σε
δύο μεγάλα έργα από δύο παρελθούσες Δημοτικές αρχές τα απαραίτητα κονδύλια για τα κτήρια που σαπίζουν και θα
για τα οποία κατασπαταλήθηκαν χρήματα του Ελληνικού μείνουν ερείπια:
βρισκόμαστε!!
Η έννοια της αρετής
κατά τον φιλόσοφο
Αριστοτέλη
για τις πεζοδρομήσεις σε όλη
την περιοχή . Ποιο είναι το
όφελος αυτν των έργων;
Τι μας έφταιγαν οι δρόμοι
που είχαν άσφαλτο και πεζοδρόμια και οι οποίοι με
μια καλή ασφαλτόστρωση
ολίγων δεκάδων χιλιάδων
ΕΥΡΩ θα ήταν πανέμορφο ;
Δε βρέθηκε ένας έμπειρος
Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος και
όποιος τελικά μας είπε ότι θα
μας σσει , να εξοικονομήσει
ετ. Δικηγόρου Μεσολογγίου
ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
00000000000000000000000000000000000000000000 00 δ
...Σελίδα 6
.0000000000 00 0
Πως μπορεί να
αξιοποιηθεί το πρην
στρατόπεδο Καψάλη
Με τη συμμετοχή
του Περιφερειάρχη
Ν. Φαρμάκη
τηλεδιάσκεψη για
τη διαχείριση της
πανδημίας και τα
προβλήματα στους
καταυλισμούς Ρομά
Συνέχεια σελίδα 2
Αγαπητοίαναγν στες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika. gr
Αθαν. Σπυρόπουλου
...Σελίδα4
.........Σλίδα4
0000 00 0 0 0 0000
000000000000000000
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙ
ΚΩΔ 2007
Hellenic Post