Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Παναγιώτης
Μπογιατζίδης:
Εγκρίθηκαν
επτά νέες
θέσεις γιατρών
στο Μαμάτσειο,
πέντε στο
Μποδοσάκειο

Άστατος ο καιρός
το Σαββατοκύριακο στην
Κοζάνη - Βροχές μέχρι
τη Δευτέρα

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7392

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Κοχλάζουν τα νερά της λίμνης από
τα σχέδια για πλωτά φωτοβολταϊκά
- Μανώλης Στεργίου: Η λίμνη μας λοιπόν
απειλείται να καλυφθεί από καθρεφτάκια
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Μειώθηκαν
κατά 30-40% οι
τιμές στα διόδια
του Πολυμύλου

σελ ~ 5

Πρωτοβουλία
Νέων Κοζάνης:
Εκδήλωση
ενδιαφέροντος για
δράσεις γύρω από
την Κοζανίτικη
Αποκριά 2021

σελ ~ 24

Όχι της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού στο
Γαλάνι Δρεπάνου Κοζάνης
- Στην Κίτρινη Λίμνη
υπάρχουν 14 κηρυγμένοι
αρχαιολογικοί χώροι

σελ ~ 2

σελ ~ 2

Τα χάλκινα δεν
θα ακουστούν
στην πόλη
της Κοζάνης
- Οι κοζανίτες
θα γλεντήσουν
διαδικτυακά …