Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιανουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7674
Τιμή Φύλλου 0.50
Επεκταση
emvolio.gow.gr
Άνοιξε η πλατφόρμα
των ραντεβού
εμβολιασμού για
τοus 80-84 ετν
της μείωσης ενοικίων και για τον Μάρτιο
Συνέχεια στην 4
/ Ποιοικλάδοι
δεν θα πληρσουν
καθόλου ενοίκιο για
τρίτο συνεχόμενο μήνα
το 2021
Ανοίγουν
Γυμνάσια και
Συνέχεια στην 10
12μηνη και επίσημα
win pοοpίον| η στρατιωτική θητεία
Λύκεια
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
Ψήφισμα της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με το σχέδιο νόμου για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Eniσημos Συνεργάτηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 7
Κατά Προτεραιότητα
εμβολιασμό
των αθλητν
των Εθνικν ομάδων
ζήτησε ο Αυγενάκηs
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20