Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Με τους μάρτυρες υπεράσπι- Εμβολιάστηκαν τρόφιμοι και Κινηματογραφούνται αρχαί
προσωπικό στα Γηροκομεία
Σπάρτης και Γυθείου > σελ.8
σης συνεχίζεται η δίκη
του ιερέα από τη Μάνη > σελ. 7
και μνημεία της Λακωνίας
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6042 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Παράταση μιας εβδομάδας αποφάσισε n επιτροπή λοιμωξιολόγων
Ξεκλειδνει
η Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Συνεχίζει έως 1 Φεβρουαρίου
το lockdown στη Σπάρτη
Από αρχές
Φεβρουαρίου
Τη Δευτέρα1 Φεβρουαρίου
ανοίγουν οριστικά τα σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε επίσημα
καθηγήτρια
Παιδιστρικής-Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της
επιτροηής του υnouργείου
Υγείας Βάνα Παπαευαγγέ λου.
Σύμφωνα με την ίδια , οι λοιμωξίλόγοι αnοφάσισαν ομόφωνα το άνοιγμα των
Γυμνασίων και Λυκείων της
χρας, καθς η επιστροφή
των μαθητν στα θρανία .
anoτελεί την aπόλυτη ηροτε
ραιότητα κυβέρνησης και ειδικν.
Μετά λοιπόν , anό τα νηnia
γωγεία και τα δημοτικά, Πou
λειτουργούν anό τις 11 Ιaνουαρίου και τα ειδικά σχολεία όλων των Βαθμίδων
nou λειτουργούν αδιάλειπτα
όλο αυτό το διάστημα, επ στρέφουν στις τάξεις και οι
μαθητές Γυμνασίων και
όλων των τύηων Λυκείων,
με την εφαρμογή όλων των
μέτρων Πρόληψης nou nεριλαμβάνονται στις σχετικές
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του
ΥΠουργείου.
Παράλληλα , κατά τη διάρΣτα ίδια επίπεδα τα ενεργά κρούσματα στην Περιοχή
Για μία ακόμα εβδομάδα Πa - σε ισχύ , τουλάχιστον , ως τη Σπάρτης, οι κρίσιμοι δείκτες δεν κόκκινες, nεριοχές της χρας
ρατείνεται το αυστηρότερο Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και έχουν υποχωρήσει ακόμα στα
lockdown στον Δ Σπάρτης . ρα 6:00 nμ.
όπως ενημέρωσε την Παρα
σκευή 22/1 ουφυπουργός Πο λιτικής Προστασίας Νίκος υπάρχουν 49 ενεργά κρούΧαρδαλιάς μεταφέροντας την
απόφαση της ειδικής επιτροηής ρισότερο
λοιμωξιολόγων του Υπουp - καταγράφονταν στις 15 Ιανουα - συμπληρσει 18 ημέρες από σκευή 22/1 ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
γείου Υγείας Δηλαδή, το τοπικό ρίου. Φαίνεται Πως Παρά την
lockdown , που αρχικά θα εξέ - τάση σταθεροποίησης της επι-Πάντως , ο Κ. Χαρδαλιάς επέ - από Covid-19 στη Λακωνία.
Πνεε στις 25/1, θα nαραμείνει δημιολογικής εικόνας στον Δ.
και τήρηση των μέτρων , αφήεπίπεδα noυ αναμένουν οι ειδι - νοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο
Σύμφωνα με τον κ . Χαρδαλιά, κοί για να αποφασίσουν άρση επιπλέον περιορισμν , όπως
την άρση της λειτουργίας του
κού κι έτσι έλαβαν την απόφαση click away (παράδοση εκτός)
αυτή τη στιγμή στον Δ. Σπάρτης του αυστηρότερου απαγορευτι σματα κορωνοίού , ήτοι ένα πε - επιμήκυνσης της καραντίνας , στο λιανεμπόριο.
όσα nou την 1η Φεβρουαρίου θα
Την ίδια στιγμή , την Παρατην ημέρα επιβολή της (14/1 ) , 8 νέες περιπτσεις μόλυνσης
στησε ιδιαίτερη Προσοχή στις
συνέχεια σελ &
Τ ισχυρίζονται και τι απαιτούν
Καταγγελία φιλόζωων
για το καταφύγιο του Δ. Σπάρτης
Απευθύνθηκαν σε Αρειο Πάγο, Πρωθυπουργό και άλλες αρχές
κεια της ενημέρωσης , έγινε
σαφές Πως τα Λύκεια θα naραμείνουν κλειστά στις
"κόκκινες Περιοχές , όπου
θα συνεχίσουν να λειτουρ γούν με τηλεκπαίδευση.
Τα nαρaπάνω αναφέρονται σε γεία Εσωτερικν και Αγροτικής
Συγκλονισμένοι δηλνουν οι ταν ορό το περασμένο ΣάΒβατο
εθελοντές των ομάδων Strays κάτω από το δέντρο , απέναντι επιστολή των εθελοντν Προς Ανάητυξης & Τροφίμων , τα
Sparta Greece και των Ζωο - αnό την είσοδο του καταφυγίου Εισαγγελίες Αρείου Πάγου , ΜΜΕ και την Πανελλαδική Φι φιλων Εθελοντν Σπάρτης της Αγίας Κυριακής του Δήμου Πρωτοδικν Ναυπλίου και λοζωική και Περιβαλλοντική
ααnό τον άδικο θάνατο του άρ- Σπάρτης , όπως τονίζουν χα- Σπάρτης , τον Πρωθυπουργό, τα Ομοσπονδία.
ρωστου κουταβιού noυ δεχό - ρακτηριστικά
κόμματα της Βουλής , τα Υnουρ συνέχεια σελ 9
β1lakonikos.gr
Ποδοσφαιρικός
Σύλλογος
Η Σπάρτη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γράφει ο Νίκος L. Καρμοίρης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα