Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

13oC, 20:00

€0.80

10oC - Υγρασία 77%-84% - Άνεμοι: Ν 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:48

Áðü ôçí êïéíïôïðßá óôçí ïõóßá

Το δικαίωμα δεν υπάρχει στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα υπάρχει μόνο το «δικαίωμα» να τρέξεις αν εμφανιστεί κροκόδειλος την ώρα που πας να πιεις νερό. Το
δικαίωμα προκύπτει μόνο ως μια κίνηση των δαρβινικά ευνοημένων από τη μοίρα τους προς τους δαρβινικά μη ευνοημένους. Κίνηση συμφέροντος, ειρήνης ή/και ευγνωμοσύνης. Έτσι, π.χ. το δικαίωμα να μην λαμβάνεις -τις εύλογες και εύκολες- προφυλάξεις στην πανδημία
προκύπτει μόνο ως αποτέλεσμα των συλλογικών διαδικασιών πού έχουν ανατρέψει το δαρβινικά αυτονόητο εκ της γέννησης μας, δηλαδή,
ότι αν αρρωστήσουμε, δεν θα πάμε σαν το σκυλί στο αμπέλι, μάλλον στη μέση μιας ερημιάς χωρίς ούτε κάποιον να μας κρατήσει το χέρι,
πόσω μάλλον να μας απαλύνει έστω τον πόνο. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5281

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΩΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ & ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

ÄïìÞ ãéá ôïõò Üóôåãïõò
Äéáêïìßóèçêå áðü ôçí
ÐëáêÜäá ô’ Áãéïý ìå
åéóáããåëéêÞ ðáñáããåëßá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε ο Τώνης, άστεγος που ζει
στην είσοδο του κτηρίου της πρ. Ιονικής Τράπεζας στην πλακάδα τ’
Αγιού. Ασθενοφόρο, συνοδεία περιπολικού, το μεσημέρι της Παρασκευής, τον πήρε και τον οδήγησε
στο νοσοκομείο.
Σελίδα 4»

Óôçí õðçñåóßá ôïõ åèíéêïý áíáóôï÷áóìïý, ç óõíåñãáóßá

Στόχος της συνεργασίας είναι η από κοινού προβολή της προσωπικότητας του Ι. Καποδίστρια, η ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Υπουργείου και η στήριξη του Μουσείου Καποδίστρια, μέσα από κοινές δράσεις επιστημονικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα. ΣΕΛΙΔΑ 3»

Ï ÖÏÄÓÁ ðñïêÞñõîå ôï Ýñãï
ôçò ÊåöáëïíéÜò - Ôé ðåñéëáìâÜíåôáé

5»

Áõôü åßíáé ôï øçöïäÝëôéï
ôçò Ö.Å. Êáðïäßóôñéáò »

O Óýëëïãïò ÐáëáéÜò Ðüëçò ãéá
ôçí áðüöáóç ôï Ä.Ó ãéá ôçí
óôÜèìåõóç óôç ËáúêÞ - ÓðçëéÜ 8»

10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα