Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27713
K. Μητσοτάκης:
<Με το ψηφιακό
ΥΠΕΞ: <Δεν είναι
Πιστοποιητικό
εμδολιασμου α διαπραγματεύσεις. Είναι επαφέςν
είμαστε σε θέση
να κινούμαστε
ελεύθεραν
Αρθρο
Μητσοτάκη με θέμα την πρόταση της
Ελλάδας για τη δημιουργία ενός κοινά
συμφωνημένου, πρότυπου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ολόκληρη
την ΕΕ , δημοσιεύεται στα αγγλικά στην
πανευρωπαϊκή ιστο σελίδα Εuractiv και
στα γερμανικά στην ιστοσελίδα Das
Morning Briefing.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Α
αναφερόμενος στην πανδη ζητήσεις προκειμένου να
διερευνηθούν τα σημεία
σύγκλισης για ενδεχόμε νες μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζνης και
της υφαλοκρηπίδας στο Αι γαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο , πάντα στη βάση
του Διεθνούς Δικαίου . Ε.
πισήμανε πως εφόσον δεν
υπάρξει συμφωνία στις
διαπραγματεύσεις που τυ
χόν ακολουθήσουν τις διερευνητικές , οι δύο πλευρές θα πρέπει να συ μφω
νήσουν σε κείμενο συνυποσχετικού , που στη συνέ
χεια θα υποβληθεί στο
Διεθνές Δικαστήριο τς
του πρωθυπουργού Κυριάκου
Αδ. Γεωργιάδης:
Διαφορετική θα
είναι η εικόνα της
αγοράς μετά την
covid- 19>
νονται υποχρεσεις και δεσμεύσεις με
ταξύ των δύο πλευρν. Δεν τηρούνται
πρακτικά . Δεν μετέχει κανένας τρίτος,
είναι μεταξύ μόνο των δύο πλευρν. Δεν
γίνονται ενημερσεις για το περιεχόμενο
των διερευνητικν επαφνν καθόρισε με
σαφήνεια .
Ξεδιπλνοντας περαιτέρω το πλέγμα
των διερευνητικν επαφν, ο Αλέξαν δρος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε πως είναι
άτυπες, μη δεσμευτικές, εμπιστευτικές συΧάγης.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την άποΨη της ελληνικής πλευράς, ότι αν διεξαχθούν καλή τη πίστει, μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων.
Διαμήνυσε πως η Ελλάδα προσέρχεται
στον 61ο γύρο καλή τη πίστει και με πνεύμα συνεργασίας.
Επίσης, κατέστη σε σαφές
πως στις διερευνητικές δεν
συζητείται θέμα αποστραο πεδίο των διερευνητικν επαφν
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας
χαρτογράφησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικν, Αλέξαν δρος Παπαϊωάννου, κατά τη σημερινή (σ.σ. Πέμπτη)
τακτική ενημέρωση των διπλωματικν
συντακτν και τρεις ημέρες πριν από
την επανεκκίνη ση του 61ου γύρου στην
Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι διαπραγ ματεύσεις . Είναι επαφές. Δεν αναλαμβάΔιαφορετική θα είναι η εικόνα της αγοράς μετά την covid-19 σύμφωνα με τον
υπουργό Αν άπτυξης και Επενδύσεων, Α
δωνι Γεωργιάδη, που εκτιμά ότι αυξάνεται η ανάγκη για μεγαλύτερα logistics
και πιο ισχυρές εταιρείες ταχυμεταφορν.
Ο υπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Συνο- ΣΕΑ3
ECDC: Καλά νέα για την Ελλάδα για αριθμό
κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας
αΠαγίδαν για τα
παιδιά το σπΠίτι: Το
80% των σοβαρν
ατυχημάτων
συμβαίνουν μέσα
σ' αυτό
Καλά είναι τα νέα για την Ελλάδα σε
Κάλεσμα στους μικρομεσαίους
επιχειρημ ατίες να στραφούν στο
ηλεκτρονικό επιχειρείν
ό,τι αφορά την πορεία του κορονοϊού,
σύμφωνα με τους χάρτες που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων (ECDC ).
Βελτίωση ως προς τον αριθμό χρουσμάτων τις δύο πρτες εβδομάδες του 2021
και τον δείκτη θετικότητας για τη δεύτερη
εβδομάδα του Ιανουαρίου εμφανίζει η Ελ.
λάδα .
α πάρουν μια βαθιά ανάσα και να. βουτήξουν με απο φασιστικότητα στο ηλεΟπως προκύπτει από τους χάρτες που
δημοσιεύτηχαν την Πέμπτη, η Ελλάδα έχει σαφς καλύτερη θέση σε σύγκριση με
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση σε δυο
βασικές μετρήσεις: τον αριθμό χρουσμάκτρονικό εμπόριο, κάλεσε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε
ων , Παναγιτης Σταμπουλίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά , κδεν είναι κάτι δαπανηρό ,
ούτε απρόσιτο και δυσλειτου ργικό, εν εξασφαλίζει βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα , με τα οφέλη του να καταγράφονται πολλαπλά και σαφή .
Μλντας σε διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο <Ηλεκτρονικά καταστήματα: πρακτικά εργαλεία για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις ν, την οποία διοργάνωσαν ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιν (ΣΕB) και το Εμποροβιομηχα- Ε
Καθημερινά
δυο χιλιάδες παιδιά ηλικίας κάτω των 14
χρόνων χάνουν τη ζωή τους από ατυχή
ματα, εν εκατοντάδες μένουν ανάπηρα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας , το 60% των θανάτων
στα παιδιά κάτω των 18 χρόνων οφείλεται σε ατυχήματα, εν το 40% σε όλες
τις άλλες νόσους μαζί
Τα στοιχεία παρουσιάστη καν στην 5η
διαδικτυακή εκδήλωση του ΛΑ 2
σε παγκόσμιο επίπεδο,
τες εβδομάδες του έτους και τον δείκτη
θετικότητας για τη δεύτερη εβδομάδα του
Ιανουαρίου.
Η Ελλάδα είναι στην πλειοψηφία της
<Χίτρινην στην καταγραφή
του αριθμού χρουσμάτων ανά 3
www.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα