Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Ξ
AΡ ΦΥΝΛΟΥ 1333
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 AΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Μ ιeteom.gr
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
Υπόμεταφορά.
στις νέες
εγκαταστάσεις
του Δήμού3
ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ E65
Είκοσι ολόκληρο χρόνια μετά από
το πρτο βήμα και αρκετά χρόνια
μετά αnό μία περίοδο οβεβοιότητας διοφαίνεται λομηρά η ελnίδα για
ολοκλήρωση του μεγαλόηνοου έρ
you. Η Ευρωηαϊκή Εnτροηή έδωσε
το aπράσινο φως, για τη χρημοτοδότηση του έργου , noυ αφορό στην
κατασκευή του βόρειου τμήματος
του αυτοκινητοδρόμου , ύψους 442
εκατ . ευρ, από το Εληνικό Δημόσιο . Μετά από συτή τη θετική εξέλιξη ,
η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η θυγατρική της
napoχωpnσιούχος Κεντρική 0δός
ΑΕ ηροολέπει στην εκκίνηση του
έργου σκόμη και το γ' τρίμηνο tου
2021, Πλέον , εκκρεμούν η έγκριση
tης τροηοηοημένης σύμβασης από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και η κύρωση
της σύμβασης από τη Βουλή , για να
ξεκινήσει η υλοηoίηση με ορζοντα
nopόδοσης εντός 36 μηνν ΣΕΛ . 6.7
Καθαρίστηκαν
ταστεγναι
Πεύκάπάνω από
τον ΑγιοΑντνιο
στην Καλαμπάκα
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ Κατερίνα Απόδισκου
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΙ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
M.D, PhD , M.S
Νικόλα0s Δ. Κολίσas
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙ0ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος
Κκαυτεχνικός
εξοηλισμός
στην Αστυνομία
Γtης θεσσσαλίας
PANΤEEOΥ
NΕO ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθανόσιος Χ. Μουσιλης
ΟΡΑΣΗ 1
300 nμ300 μμ
Ενδοκρινολόγος-ΔιοΒητολόγος
ΤΗΛ 24320 27999
ΕΚΑΡΟΥ:)
Ενας Δον
Κιχτης μεσαι
μου αναζήτο
ο ΙΑΤΡΟΣΟΑ DΡIKEΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
|22& 23ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 5&6 ΦΕΒΡΟΥΑΜΟΥ
ΝΕΟΤATΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΑΣΤΡΕΝΤΡΟΛΟΙKΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΡΑΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ .ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
χειΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116
lος ΟΡΟΦΟΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1ΟΡE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
28.29 και 30 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤEΒΟΥ
ioρoντεού 6742240674, 2432306762
Τηλ. 6979221940, 2432077212