Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
+ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242778 ΤΦ. 1E-ΑρΦύλλου: 1926 Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Εργα εκσυγχρονισμού
στο Ειδικό Κέντρο
Εκπαίδευσης
ΚΑριστοτέληφ
>>>> 4η
Δήμος Χαλκηδόνος:
Στο ΦιλόΔημος lia
εντάχθηκε η
Τυροπροστασία
των σχολείων
KLέρβας:Να ανακάμψομμε το 2021
και να προχωρήσουν όλατα έργα
THESSALONIKI
MARATHON
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΑΓΩΝΑ
Παράταση
έως 31/1 του
Thessaloniki
>>>> 5η
Virtual Marathon
αΑσφάλεια στο διαδίκτυο:Σεμινάριο μέσω Webex για γονείς και εκπαιδευτικούς
>>>> δη
Χειροπέδες σε 35χρονο για
περιβαλλοντική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. πίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Συνελήφθη από αστυνομικούς | πιστθηκε η καύση παλαιν
του Τμήματος Ασφαλείας Χαλ - | ελαστικν (οχημάτων ), που ήταν
κηδόνας , μεσημβρνές ρες | στοιβαγμένα σε εξωτερικό χρο
χθες (20-01-2021) σε περιοχή | του καταστήματος.Λόγω της
του Δήμου Χαλκηδόνας , 35χρο - καύσης προκαλούσε ρύπαν ση
νος ημεδαπός για περιβαλλοντ- Του περιβάλλοντος.
κή ρύπανση.Ο άνδρας, σε κατά
στημα εμπορίας και επισκευής
ελαστικν ιδιοκτησίας του , διαΒ977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter