Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
Καρναβάλι: Αύριο
η τηλε έναρξη
Μια διαφορετική τελετή έναρξης
για το Καρναβάλι της Πάτρας
αύριο στις 21.00, με τηλεοπτ
κή διακαναλική μεταδοση και
live streaming
Κίνδυνος για Τις
ενισχύσεις από ΕΕ
Στο 60% έφθασαν φέτος οι μηδεν κές Δηλσες Συγκομιδής ονοστάφυλων στη Δυτ. Ελλάδα κάτι που
1 στους 2
συνεχίζουν τις
κοινοτικν ενισχύσεων.
Σελ . 3, 22
Σελ. 18
Σελ. 5,-Ολογραφία- σελ. 2
ΙΣύμβουλοs EJ
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
πωλείο!
Θυμάρι
| www.symboulos .gr
|e-mail: symbouloΦoonot gr
Τιμή Φύλου: 1,00
επικ ειρήσεων
Περίοδοs Ι Ap. Φύλλου 1188
| Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Ν.Ε.Ο. Πατρν Αθηνν 4- narp
Τηλ. 2610450050
Ανοιχτή αγορά
Συγκρατημένα
χαμόγελα.
> Σε μεταποίηση, πρωτογενή τομέα, εμπόριο, υπηρεσίες, εστίαση και τουρισμό
Η κατανομή
των 30 εκ. ευρω σε Αχαία , Ηλεία , Ατωλοακαρνανία
ΙκανοΠοίηoη αnό τον εμπορικό
κόσμο μειά το άνοrγμα του λιανεμπορίου την Περασμένη Δευτέρα .
Η αrορά αναμένειαι να Πάρει με
γάλη οικονομική ανάσα , ωστόοο
τις Προτιμήσεις των καταναλωτν
κέρδιοαν τα πολυκαταστήματα , κάτι
Που μαρτυρούοαν οι τεράστιες ουρές Που είχαν οηηματιστεί έξω από
αυτά . Πάντως ο Πρoβληματισμός
Σης ετιχειρήσεκ ou
ενισχίονται οι 274
ανίκουν στη μεταιo ενισχύονται 1017 επιχειρήσεις στη Δυτική
Ελλάδα μέσω Πρωτοβουλίας Που έλαβαν η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και
ριστική Ευρωπαϊκν Προγραμμάτων .
Με τον τρόΠο αυτό εκτός από ρευστότητα
στις επιχειρήσεις διαοζονται και 4.500
θέσεις εργασίας , σε μια κρίσιμη χρονική
στιγμή για tηv toliκή οικονομία . Το ενδι .
αφέρον πάντως για το πρόγραμμα ήταν με
γάλο, καθς είχαν υποβάλει αίτηση 7.858
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους .
Η Παρουσίαση έγινε χθες από τον Περιφερειάρχη N. Φαρμάκη με Παρόντες τους
Προέδρους των Επιμελητηρίων : Αχαΐας
Πλ. Μαρλαφέκα , Ηλείας Κων . Νικολούτοο , Ατωλοακαρνανίας Π. Τσιχριζή .
Διαχειτομέα , οι 358 συ
οίες και οι 385 σε
εστίαση και ιουρομό.
Οι 491 επχειρήσες
ειναι μεγαλος για το κατά Πόσο θα
αnooβεστούν οι χαμένοι ζροι.
Σελ 1213, Aπόψεις. σελ 8
(15.614.034,55 ευρ)
έχουν έδρα oτmν Π.Ε.
Αχαΐας , 313 aιχε ρήσεις (7.745.256,97
ευρ ) έχαυν έδρα στην
Π.Ε. Αιωλοακαρνα Μενέα εικόνα
οι λαϊκές αγορές
ΤΕλος στην άναρχη διάταξη θέσε
ων και Πάγκων στις λαϊκές αγορές
βάζει ο Δήμος ης Πάτρας .
νίας και 213 ειχειρήσες (6.729.715.87
ευρ ) έχουν έδρα στην
Π.Ε. Ηλείας
Σελ 6
Σελ. 3
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
aplopois
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΣΚ onΗΣΗ
ΙΣύμβουλο
| Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2021
Στο πλαίσιο του
AForunm
29 Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου 2021
ΕΑΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ
Αφιέρωμα & Διαδικτυακέs συνεδρίες για:
. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Πληροφορίεs για την προβολή σαs
2610-620574-Παν. Γιαλένι0s
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ. 2610 315478
Σύμβουλοs
www.symboulos.gr
Καθημερινή χρήσιμn ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Εnιχειρήσεων
Οnline