Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eΧιτικη
Διαφένεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
21 Ιανουαρίου 2021-Έτος Ιδρύσεως: 1999 . Έτος 22ο -Αριθ, Φύλλου 1037 - Τιμή φύλλου 1.00 6
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου
www.ant1aigaiou.gr
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -EΝΕΧΥΡΑ
| Πολυτεχνείου 13, ΧΟΣ- 2 ρορας Α Τραφείη διαγτι διμοτιο ήραν, Τηλ 22710 0596 6986 672146 w.chiosenehiro.r
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θotenet.gr
Αποτροπή στηριγιένη σε ισχυρές
0 4Λέανδρος> έντυσε τη Χίο στα λευκά
αμυγτικές δυνατότητες είναι η μονα δική
Πος εληίδα γα ασφόλεια κα ειρηνη Ζmεuνδροκ
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Αστυνο μική
Διεύθυνση Χίου , καθς
επίσηs και στο προσωπικό
- χειριστές των μηχανημάτων Που συνέδραμαν για
τα " λευκά" ντύθηκε
από την κα κοκαιρία
""Λέανδρos" και η
Χίos , καθς σε Πολλέs περιοχές κυρίωs ορεινές,
χιόνια έκαναν για τα καλά
την εμφάνιση τουS. Ιδιαί τερη χιονόπτωση παρατηρήθηκε στην περιοχή του
Αίποus , από το Ρημόκαστρο κι έπειτα, στα ορεινά
τns Αμανήs , αλλά και στον
Προβατά . Από το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου
μηχανήματα τηs Περι φερειακής Ενότηταs και του
Δήμου Χίου βρίσκονταν
σε ετοιμότητα σε όλο το νησί για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία "Λέανδροs". Σε αυτό το σημείο αξίζει να δοθούν
συγχαρητήρια στα στελέχη τns Πολιτικής Προστα σία s, τns Δεύθυνσηs Τεχνικν Εργων τηs Π.Ε. Χίου και του Δήμου Χίου,
Του Στρατηγού Μχαήλ Δημητρίου Κωσταράκου.
να είναι ανοιχτό το οδικό
δίκτυο και να μην βρεθεί
κάποι0s Πολίτns σε κίν δυνο.
Πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενες συνεδριάσει
στην Π.Ε ΧίοU και στο
Δήμο Χίου για την αντιμε2021
τπιση τns κατάστασηs.
Σκοπός των συνεδριάσεων
ήταν η εκτίμηση τηs κατάΣυνέχεια στη σελίδα 6
στασns , n λήψη αποφάThv Παρασκευή η απόφαση
για Γυμνάσια και Λύκεια
σεων, στε να μην κινδυνεύσουν ανθρπινεs ζωές, να
Προστατευθούν οι περιουσίες των δημοτν , και να αντιμετωπιστεί κατάσταση με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο , καθς
αποκλείστη καν αρκετοί οικισμοί .
Συνέχεια στη σελ. 20
Να επιστραφεί η ΒΙΑΛ
στον Δήμο Χίου αποφάσισε η Δικαιοσύνn
Ο Ν. Mηταράκης θα ασκήσει έφεση
Δικαιοσύνη
τουs σερβίρει; Αφού
σε όλουs αυτοUs τOUS
αΠοφάσισε το κλείσιμο
tns ΒΙΑΛ και την
θγόμενουs προεκλογικά, άλλα τουs υπο σχόταν περίκλεισίματos τns ΒΙΑΛ και τελικά ακριβs τα αντ θετα Πράττει, από τη
στιγμή Που ανέλαβε
το Υπουργείο Μετανάστευσns Ασύλου.
Ασφαλs, αν κατατε
θεί έφεση κατά τηs
απόφασηs του Πολυ μελούs Πλημμελειοδικείου Χίου για τmv
επιστροφή του ακινήτου τns ΒIΑΛ στο Δήμο , οι Χαλκούσοι για
δυο χρόνια Περίπου , ίσως και περισσότερο, θα ανεχθούν την ίδια
κατάσταση. Θα συνεχίσουν να βλέπουν την Περιουσία τοUS καθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά κη. Ομως, στουs Χιτες, ειδικότερα θημερινά να καταστρέφεται, us καλλιέργειες τοUS να μην ευδοκιμούν και από την άλλη πλευρά τον Νότη Μηταράκη να τουs
Συνέχεια στη σελίδα 2
επιστροφή του ακινήτου
στο Δήμο Χίου, μετά την
αγωγή Που είχε καταθέσει
ο Δήμοs τον Μάρτιο του
2019. Η απόφαση δεν
αφορά μόνο το κτίριο τηs
BLΑΛ. (2.073 τιμ ) , αλλά
και την συνολική έκταση
του περιβάλλοντοs χρου
( 28.441,74 τμ).
Ο Νότnς Μηταράκηs θα
αποδεχθεί την απόφαση
του δικαστηρίου ή θα
Προχωρήσει στη δυνατότητα Που του δίνει ο νόμο0s να ασκήσει
έφεση στην απόφαση; Μάλλον θα χρησιμο ποιή σει τη δυνατότητα τns έφεσης για να ικανοποιήσει τον Πρόεδρό του και ΠρωΈνταξη έργων για την Χίο στο
Επικειρησιακό Πρόγραμμα της Π.ΒΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
στουs Χαλκούσουs και τουs κατοίκουs των γύρω χωριν , αν
Προχωρήσει με έφεση τηs απόφασηs, i δικαιολογία θα βρει να
ατάζει λαγούs με πετραχή λιαν.
Συνέχεια στη σεβίδα 5
Συνέχεια στη σελ. 3
ΔΙΑ ΑΣΣ ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡΑ
ΑΤΤ ΨΗ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Νέα παράταση στο επίδομα ανεργαs OΑΕΔ για Ιανουάρο και Φεβρουάρ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνοs Κυδνηs
Τούψος της βροχής στη Χίο
Σεβίδα 3
Σελίδα 4