Πρωτοσέλιδο Φωνή της Καστοριάς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1ΦΩΝΗΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έτος 75ο Τιμή Φύλ. 0,50 ευρ | Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 | Αρ. Φύλλου . 3643
uΜουδιασμένην
ηεπινένιρξη της ιγοράς στην Κασποριά
Στις εκπτσεις εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι καταστηματάρχες
Σελ. 4
5 εκ. ευρ για
στήριξη της
ρευστότητας σε πολύ
μικρές & μικρές
επιχειρήσεις που
επλήγησαν από τον
Covid-19 της Δυτ.
Μακεδονίας
Έργα ύψους
8 εκατομμυρίων
εντάχθηκν στο
πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης
για την Π.ΕΚαστοριάς
Σελ.5
Νέα έργα από
την Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς
στον Δήμο
Νεστορίου
Σελ. 3
Η εστίαση
σπον πάγο
Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς
Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις
με νέα είδη υδρόβιων πουλιν
στην λίμνη της Καστοριάς.
Σελ. 7
Έναρξη του
Προγράμματος
Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Θετν
Γονέων
Σελ.2
Σελ. 20
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
στην Περιφερειακή
fonikastorias . gr
Σελ.4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα