Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 6179
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Koζάνης
Προβληματισμόs
για την τοποθέτηση
φωτοβολταϊκν
στη λίμνη Πολυφύτου
Σελίδα 12
Προς άνοιγμα
την 1η Φεβρουαρίου
Γυμνάσια και Λύκεια
- Τα ενθαρρυντικά στοιχεία από το λιανεμπόριο!
Διόδια στην Σιάτιστα
Εεκινάει
Σελίδα 11
η λιτουργία τους με αντιδράσεις
Εν τω μεταξύ οι μηάρεs
έχουν κατεβεί από την Τετάρτη 20
Ιανουαρίου , μετωηικν και
ηλευρικν διοδίων τns Σιάτισταs
Διοδίου
Φορολογικό διαζύγιο:
Μυστικά και παγίδες
για τις χωριστές δηλσεις
επί τns Εγνατίas Οδού
1.50ε
Σελίδα 13
0ι μαθήτριες του 2ου ΤΕΛ Κοζάνης,
Πρωταθλήτριες Ελλάδας
στο σχολικό Πρωτάθλημα 1994
και όγδοες στο Παγκόσμιο
της Γερμανίας
Σελίδα 9 .
Η σύνοδος των Πρυτό .
νεων για τη συνάντηση
με την Υπουργό Παιδείος
Νίκη Κερομέως:
" Το Περιφερειακά
|Πανεπιστήμια θα έχουν
σοβαρές επιπτσεις
ως προς τον αριθμό
των εισακτέων τους
από το νέο σύστημα
Σελίδα 24
Μέχρι το τέλος του κόσμου. . .
Σε μια naλιά κινηματογραφική ταινία του Βιμ Βέντερς η
Ιoπoίa στις ελληνικές αίθουσες προβλήθηκε με τον τίτλο|
| Μέχρι το τέλος του Κόσμου, (Untl the End of the Wotd 1991 )
Ι ένας επιστήμονας έχει ανακαλύψει ένα μηχάνημα προκειμέ| νου να βλέπουν οι τυφλοί Η χρήση της συσκευής αυτής aπ
| ανθρπους nou δεν έχουν χάσει την όρασή τους τους επτρέ
Τει να βλέπουν τις αναμνήσεις τους
εισαγωγής για λό γους που δεν συνδέον|ται με τις ακαδημαϊκές
ή ερευνητικές τους
επιδόσεις"
Σελίδα 2
συνέχεια στη σελίδα 4
Διαβάστε μας κα στο Κοzanipress.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS