Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής- Νιόλαος Καραθάνος 1951-197* Βοκτήτρα - Εκδύτρια Σεανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αp. φύλλου 6830-12.276
0,50 ε
Ο Δραμινός Ν. Καραμπετά κης μιλάει στον <Π.Τ.
Ένας αμετανόη τος
ερασιτέχνης φωτογράφος
επαγγελματικού
επιπέδου. ..
Πράσινο φως
Δρομολογείται
η δημιουργία
ηλεκτρονικού
φωτογραφικού
αρχείου από
το Δήμο Δράμας
για τη Δόξα
να ξεκινήσει
στο πρωτάθλημα
σελ. 5η
Σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
Σημαντικές απλειες στη μισθωτή
απασχόληση κατέγραψε η Δράμα
το μήνα Δεκέμβριο του 2020
Δηλσεις του προέδρου του Κολυμβητικού Ομίλου Δράμας στον Π.Τ.
Η εταιρεία Raycap έχει αναλάβει
τη μελέτη της ανακατα σκευής
του Κολυμβητηρίου Δράμας
Αν η και η Δράμα αύξησε τις θέσεις εργασίας το 2020
έχασε 651 το Δεκέμβριο
Μπανιτης: Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τον νέο σχεδιασμό του Κολυμβητηρίου
Αυτή τη στιγμή , έχει σημασία να υπάρξει συνέχεια στην κολυμβητική κουλ τούρα που έχει η Δράμω
Του Θανόση Πολυμένη
σεων , ο Νομός Ξάνθης άχε απλειες 152
μας παρουσιάζει ιδιατερα υψηλά λειες 62 θέσεων .
4ούμερα στην ανεργία και στη με
ωμένη απασχόληση . Τα προβλήματα του με τα στοχεία του πληροφοριακού συΝομού εναι ουκ ολίγα και τελεωμό δεν στή ματος Εργάνη στο σύνολο του
έχουν . Τα σκαμπανεβάσματα στον χρο έτους δηλαδή από τον Ιανουάριο του
εργασίας στον ιδωττικό τομέα είναι 2020 η Δράμα αύξησε τις θέσεις εργα πολλά και μάλιστα σε μια περίοδο με καραντίνα και με όλα όσα συμβαί νουν γύρω μας όλα αυτά
πολλαπλασιά .
ζονται.
Σύμφων
με τα στοχεία που
δύνει στη δημοσιότητα
Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας για τις-Ροές Μισθω
τής Απασχόλησης στον
ιδωτικό Τομέα σε nρβάλλον Κορωνοίού ο Ναμός Δράμας για το Δε
κέμβριο του 2020, έχασε συνολικά 651 κέμβριο 2020 καταγράφεται αύξηση της
θέσεις εργασίας στον ιδωτικό τομέα ,ης μισθωτής απασχόλησης στον διωτκό
περισσάτερες σε όλη την Περιφέρεα Αν τομέα , καθς προκύπτει θετικό ισοζύγο
Μακεδονίας-Θράκης
Παρ' όλα αυτά, στο σύνολο του έτους , θέσεις εργασίας.
φέρεται να έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά 426 θέσεις
Αξιοσημείωτο είναι ότι , σύμφωνα πάντα
σίας στον δωτικό τομέα κατά 426
Την ίδια ρα θετικό
ήταν το ισοζύγιο και για
τις υπόλοιπες περοχές της ΠΑΜΟ
στο δωδεκάμηνο του 2020.
Πο συγκεκρ
μένα ο Ναμός Καβάλας αύξησε Τις
eέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό ταμέα κατά 1379, η
Θάσος κατά 213, ο Νομός
Έβρου κατά 903 , ο Ναμός Ξάνθης
κατά 456 και ο Νομός Ροδότης κατά
Συνολικά στη χρα κατά το μήνα Δε
1 Του Θαν άση Πολυμένη
ΤΑ ΤΕΕΥΤΑΙΑ που γνωρίζαμε σχετικά με την ανα - ρεσία του Δήμου Δράμας .
κατασκευή του Δημοτεκού Κολυμβητηρίου Δράμας , ήταν άτι είχε εγκριθεί ποσό 92.000 ευργια έργοτης δημοπράτησης δημοσιεύθηκε μάλιστα και στις
την ενίσχυση των κεράδων του και όι η δημοπράτηση τοπκές εφημερίδες προς ανάδεξη αναδόχου . Και από
1 του έργο προχρησε μέχρις ενός σημείου Τα τελευταία εκεί και πέρα , κανένα άλλο στοιχείο δεν δόθηκε στη δηνέα επ' αυτού, ήταν ότι τον περασμένο Νοέμβριο θα εί - μοσιότητα.
χαμε και ανάδοχο του έργου
Και αυτή ήταν η δήλωση του αντιδημάρχου Τεχνικν ψημάλη , μας είτε ότι τελικά δεν προχρησε η διαδικαΈργων του Δήμου Δράμας κ . ωάννη Καψημάλη. Μάλιστα, αυτό είε πει ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Κολυμβητικό Όμλο και τον χορηγό του την εταιρεία
Ι Συμβουλίου Δράμας όταν ρωτήθηκε από δημοτικούς Raycap, για ένα νέο σχεδιασμό. Και τίroτα άλλο.
1 συμβούλους σε μία και μοναδή δια ζσης συνεδρίαση ο νέος σχεδιαοσμός
Ι του σματος, στις 21 Οκτωβρίου 2020.
Όπως μάλιστα δημοσιεύαμε τότε , ο κ . Καψημάλης ακριβς συμβαίνει γύρω από το Κολυμβητήριο και προ αυτό, έχει αναλάβει ο κ . Μόσχου από την Τεχική Υπηπροσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 2116
Επειδή έχει σημασία , θα πρέπει να πούμε εδ ότι , το
Συγκεκρμένα , σύμφωνα με τα σταχεία
των ρον μισθωτής απασχόλησης του
Όπως προκύπτει από τις Δεκεμβρίου 2020, οι αναγγελίες πρόσληπληροφορέες του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ψης ανήλθαν σε 53.370, εν οι ατοχωρήτο Δεκέμβριο στο Νομό Δράμας υπήρξαν σεις σε 91.254. Από τις 91.254 συνολικά
συνολικά 1.241 αποχωρήσεις , από τον
ιδιωτικό τομέα εργασίας πάντα , εν ταυτόχρονα πραγματοποήθηκαν 500 προσ - από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
Όταν προ ημερν μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο κ Κααποχωρήσεις , οι 36.546 προήλθαν από
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 54.708
σία και ότι πλέον υπάρχει μια συήτηση με το
χρόνου ή λήξες συμβάσεων ορισμένου
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αναλυτι- χρόνου .
κότερα : Αναγγελίες πρόσληψης. 590.
Αναγγελίες οκειοθελούς αποχρησης: δύο μηνν , Δεκέμβριος 2020 και Δεκέμ
202.Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου βριος 2019, προκύππει αυξημένη επίδοση 1 είε πε, ότι η Τεχνεκή Υπηρεσία μελετάει
χρόνου : 108. Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 331. Σύνολο αποχωρήσεων : σίας για τον Δεκέμβρο 2020 (θετικό ισο
1241. Ισοζύγιο-651 θέσεις
Στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Όπως αναφέραμε παραπάνω , η Δράμα
Από τη σύγκριση των στοιχείων των
0 Πρωινός Τύπο , προκεμένου να διαπιστσει τι
ακόστος της κεμένου να καταλάβουμε γιατί σταμάτησε η ενίσχυση
1 καθαίρεσης-αποκατάσταση και υπόβαση περμετρικά των κερκδων , αλλά να δούμε παιος είναι ο νέος σχεδια 1 του Κολυμβητηρίου, στε ταυτόχρονα με αυτό το έργο , σμός , επικοννησε με τον πρόεδρο του Κολυμβητικού
να τρέξει παράλληλα μια προμήθεα για aεpoύποστηρι - Ομίλου Δράμας κ Μπανιτη.
ζόμενο θάλα Ο αερούποστηρζόμενος θόλος (μπαλόν ,
| φουσκωτό , είναι μα διαδεκασία , η οποία είναι πιο γρή- Δράμας , από την πρτη στιγμή που έκλεισε το Κολυμ
1 γορη για την προμήθεια και με νέα νομοθετική ρύθμιση
κατά 5.782 περσσότερων θέσεων εργαζύγο 2.116 θέσεων εργασίας) έναντι η
αρνητικού ισοζυγίου (3.666) τον Δεκέμ
βριο του 2019. Αθραστικά για την πε
ρίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020, οι
Α κελ -eοάκης γα 1986.442 έσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.893.439, εκ των
Όπως είτε ο κ . Μπανιτης, ο Κολυμβητικός Όμιλος
βητήριο , έχει απευθυνθεί στο χορηγό της ομάδας , την
μείωση θέσεων στην Πε - αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις άς εππρέπε να βγάλουμε μια άδεκα μικρής κλίμακας , εταιρεία Raycap και έχει ξεκνήσει μια διαδκασία πρν
ριφέρεια Αν.
το Δεκέμβριο.
Σε ότι αφορά την κατάσταση της μ- οποίων οι 1.142.043 ήταν αποτέλεσμα
σθωτής απασχόλησης , στις υπόλοιπες καταγγελν συμβάσεων αορίστου χρόπεριοχές της Περιφέρεκας ΑΜΘ τον Δε - νου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου
κέμβριο , θα πρέπει να σημεκωθεί ότι ο χρόνου και α 751396 οceιοθελείς απο Νομός Καβάλας αύξησε τις θέσεις εργα - χωρήσεις. Έτσι, το ισαζύγιο των ρον μσίας στον ιδωτικό τομέα κατά 91. Η σθωτής απασχόλησης του έτους 2020
Θάσος απλεσε 83 θέσεις , ο Νομός είναι θετικό και διαμορφνεται σις
Έβρου είχε επίσης απλειες 171 θέ - 93003 νέες θέσεις εργασίας.
από δύο μήνες περίπου να βρεθεί η καταλληλότερη
στε να γίαι η τατοθέτησηΌπως είπε ο κ Καψημάλης, "αυτή τη στιγμή έχουν λύση για το Κολυμβητήριο. Μετά απ' αυτό το διάστημα,
ολοκληρωθεί οι μετρήσεις, δεν θα απαιτηθούν πολλά έχουν αλοκληρωθεί διάφορες μελέτες για ένα τελικό
χρήματα και δεν θα ζορίσουμε πάρα πολύ τον προϋπο- σχέδιο ανακατασκευής του Καλυμβητηρίου , η οποία θα
λογισμό του Δήμου. Έτσ, θα λύσουμε ένα πρόβλημα αλακληρωθεί το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα .
1 άμεσα Αναφερόμενος σε χρονοδιάγραμμα , είπε ότι
1 μέχρι αρχές Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει αλαληρωθεί φουσκωτού θόλου όπως είε ανακοινωθεί παλαιότερα
ο φάκελος για την καθαίρεση και αποκατάσταση περι-οκ Μπαντης είτε: Ας περοριστούμε μόνο στο ότι θα
μετρικά του Κολυμβητηρίου . Την μελέτη για το έργο Yνει ανακατασκευή του χρου
Στην ερτηση αν αυτό αφορά το ζήτημα κατασκευής
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π. .
Πάικας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜENΝ Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα